EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 4 MAIOY 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

101

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 531

Περί αντικαταστάσεως ζωηλάτων οχημάτων, πόλεων, δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

Άρθρον 1

 

1. Εις πόλεις άνω των 40.00 κατοίκων, δύναται να καθορίζωνται δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών ή του οικείου Νομάρχου, κατά περίπτωσιν, περιμετρικαί ζώναι εντός των οποίων θα απαγορεύηται η κυκλοφορία ζωηλάτων οχημάτων, προοριζομένων δια μεταφοράς πραγμάτων.

2. Εις τους κατόχους ζωηλάτων οχημάτων, δι' ων εκτελούνται μεταφοραί πραγμάτων επί κομίστρω αποκτήσαντας άδειαν ηνιοχείας προ της 1ης Ιανουαρίου 1968 δια πόλεις ένθα, κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, έχει καθορισθή περιμετρική ζώνη, ασκούντας δε αποκλειστικώς το επάγγελμα του παραγωγέος εντός των πόλεων τούτων, επιτρέπεται η ανά εν δικαιούμενον πρόσωπον χορήγησις αδείας κυκλοφορίας, δι' εν φορτηγόν αυτοκίνητον, δημοσίας χρήσεως μικτού φορτίου μέχρι 4.000 χιλιογράμμων.

3. Η περιοχή εντός της οποίας θα διενεργώνται μεταφοραί υπό των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων αυτοκινήτων καθορίζεται εκάστοτε δι΄ αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού ή του οικείου Νομάρχου, κατά περίπτωσιν. Δια τον καθορισμόν της ως άνω περιοχής, λαμβάνεται υπ' όψιν η υπό των αντικαθιστωμένων ζωηλάτων οχημάτων, εξυπηρετουμένη περιοχή.

 

Άρθρον 2

 

Οι κάτοχοι των κατά το προηγούμενον άρθρον χορηγηθησομενων αδειών, δεν δύνανται να τύχουν ετέρας παραχωρήσεως δικαιώματος κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας ή να αποκτήσουν εξ οιασδήποτε αιτίας τοιούτον δικαίωμα.

 

Άρθρον 3

 

1.     Αι εκδιδόμεναι κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος άδειαι κυκλοφορίας είναι προσωπικαί και αμεταβίβαστοι.

2.     Εν περιπτώσει θανάτου κατόχου άδειας αυτοκινήτου τεθέντος εν κυκλοφορία βάσει των διατάξεων του παρόντος το επί της αδείας αυτού δικαίωμα παραχωρείται κατ' ισομερίαν, δια πράξεως της αρμοδίας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών εις τους εκ των κληρονόμων του θανόντος σύζυγον και ανήλικα τέκνα αυτού και εκ των ενηλίκων εις τας αγάμους θυγατέρας και τα έχοντα την ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστού, εφ' όσον άπαντες ούτοι δεν ασκούν έτερον τι επάγγελμα.

 

Άρθρον 4

 

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος απαγορεύεται η χορήγησις αδειών ηνιοχείας, καθ' άπασαν την Επικράτειαν, πλην των επ' ονόματι αγροτών εκδιδομένων τοιούτων προς αντιμετώπισιν των ιδίων αυτών αγροτικών αναγκών.

 

Άρθρον 5

Επιτρέπεται η αντικατάστασις των, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος, τεθησομένων εις κυκλοφορίαν οχημάτων δι' ετέρων μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιογράμμων.

 

Άρθρον 6

 

Αι προϋποθέσεις, οι όροι και η εν γένει διαδικασία χορηγήσεως των δια του παρόντος προβλεπομένων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων ως και πάσα άλλη αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος λεπτομέρεια, καθορισθήσονται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

Η ισχύς του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 29 Απριλίου 1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α' Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΤΙΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΕΠΑΜ. ΤΣΕΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 30 Απριλίου 1970

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ