EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

101

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ 'ΑΡΙΘ . 529

 

Περί τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων τινων του Ν . Διατάγματος 3839/1958 "περί φορολογίας των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων κ.λ.π." .

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

 

ΆΡΘΡΟ 1

1 . Αι υπό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 της υπ' αριθ. 2089 / 1957 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, κυρωθείσης δια του άρθρου 3 του Νομοθετικού Διατάγματος υπ' αριθ . 3839/1958, θεσπισθείσαι απαγορεύσεις χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας εις πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα των εν αυταίς αναφερομένων κατηγοριών και αντικαταστάσεως των κινητήρων των αυτοκινήτων τούτων δια νέων πετρελαιοκινητήρων, δεν έχουσιν ισχύν προκειμένου περί αυτικινήτων ιδιωτικής χρήσεως ανηκόντων εις το εν Ελλάδι Διπλωματικόν Σώμα , τας Ξένας Αποστολάς και τας περί ων οι Αναγκαστικοί Νόμοι υπ' αριθ . 89 / 1967 και 378 / 1968 Αλλοδαπάς Εμποροβιομηχανικάς Εταιρείας και ναυτιλιακάς επιχειρήσεις .

2 . Αι υπό των αυτών ως άνω διατάξεων απαγορεύσεις περί κυκλοφορίας ή αντικαταστάσεως φορτηγών πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως , ή των πετρελαιοκινητήρων αυτών , ισχύουν εφεξής δια τα εκ τούτων ολικού μικτού φορτίου 4.000 χιλιογράμμων και κάτω .

3 . Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν έχει εφαρμογήν δια τα μέλλοντα να τεθώσι εις κυκλοφορίαν φορτηγά αυτοκίνητα , άτινα , προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος , εισήχθησαν εν Ελλάδι ή παρηγγέλθησαν εις το εξωτερικόν , της παραγγελίας ταύτης αποδεικνυομένης μόνον δι ' εγγράφου της αναγγειλάσης εις τον οίκον του εξωτερικού την έγκρισιν της εισαγωγής των αυτοκινήτων τούτων εξουσιοδοτημένης Τραπέζης .

 

ΆΡΘΡΟ 2

Αι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν Διατάγματος 3839 / 58 καταργούνται .

 

ΆΡΘΡΟ 3

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως .

 

Εν Αθήναις τη 29 Απριλίου 1970

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄

ΣΤΥΛ . ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜ .ΠΑΤΙΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ . ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ , ΗΛ . Γ . ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΔΑΜ . ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , ΛΟΥΚ . ΠΑΤΡΑΣ , ΙΩΑΝ . ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ , ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ , ΙΩΑΝ . ΧΟΛΕΒΑΣ , ΙΩΑΝ . ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ , ΚΩΝΣΤ . ΚΥΠΡΑΙΟΣ , ΕΠΑΜ . ΤΣΕΛΛΟΣ , ΑΠΟΣΤ . ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ , ΚΩΝΣΤ . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΠΑΝΑΓ . ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ , ΓΕΩΡΓ . ΒΑΛΛΗΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς .

 

Εν Αθήναις τη 30 Απριλίου 1970

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ . Γ . ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ .