EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1974

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

175

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 476

Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1146/1972 "περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών".

 

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Eις την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1146/1972 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

"Εξαιρετικώς επί μεταβιβάσεως αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών υπό του Κρατικού Οργανισμού Διαχειρήσεως Πλεονάζοντος Συμμαχικού Υλικού (Ο.ΔΙ.Σ.Υ.), το τέλος χαρτοσήμου ορίζεται εις ποσοστόν εξενός και πεντήκοντα εκατοστών επί τοις εκατό (1.50%) επί του τιμήματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εκδίδεται υπό του Ο.ΔΙ.Σ.Υ. βεβαίωσις ατελώς, εις ην αναγράφεται το τίμημα και παν έτερον στοιχείον απαραίτητον δια την πραγματοποίησιν της μεταβιβάσεως. Η βεβαίωσις αύτη, προκειμένης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 424 αναπληροί την υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένη βεβαίωσιν".

 

 

Aρθρον 2

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

Άρθρον 10

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Απριλίου 1973.

 

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1974

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη ου Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 25 Ιουνίου 1974

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ