EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1966

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

171

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4536

Περί επεκτάσεως των διατάξεων περί προτιμωμένης υποθήκης και επί κινητήρων αεροσκαφών.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 8 Ιουλίου 1966 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

1. Αι διατάξεις του Ν.Δ. 3899/1958 περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων έχουν, διακεκριμένως από των αστικών αεροσκαφών, εφαρμογήν και επί των εις τα οικεία ελληνικά μητρώα εγγεγραμμένων κινητήρων αστικών αεροσκαφών.

 

2. Όπου εις το Ν.Δ. 3899/1958 αναφέρονται φύλαξ υποθηκών, υποθηκολόγιον, πλοίαρχος ή Λιμενική Αρχή, νοούνται αντιστοίχως ο αρμόδιος υποθηκοφύλαξ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών, τα παρά τη ΥΠΑ τηρούμενα Βιβλία υποθηκών κινητήρων αστικών αεροσκαφών, ο Κυβερνήτης αστικού αεροσκάφους και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 2.

 

1. Δύναται δια συμφωνίας μεταξύ του κυρίου του κινητήρος και του ενυποθήκου επί του κινητήρος δανειστού να επιτραπή όπως ο δια της προτιμωμένης υποθήκης βαρυνόμενος κινητήρ εντίθεται και ενσωματούται εις αστικόν αεροσκάφος, ανήκον κατά κυριότητα εις τον ιδιοκτήτην του ενυποθήκου κινητήρος βαρυνόμενον επίσης δια προτιμωμένης υποθήκης υπέρ του αυτού δανειστού, εις ασφάλειαν της ιδίας αξιώσεως.

 

2. Εν τοιαύτη περιπτώσει η επί του κινητήρος αυτοτελής προτιμώμενη υποθήκη:

 

α) Από της ενσωματώσεώς του εις το αεροσκάφος, παύει υφισταμένη, απορροφημένη υπό της εφ' ολοκλήρου του εις ο ενεσωματώθη αστικού αεροσκάφους προτιμώμενης υποθήκης, μη διαγραφομένη - εκ μόνου του λόγου της ως άνω ενσωματώσεως - εκ του οικείου βιβλίου υποθηκών κινητήρων αστικών αεροσκαφών β) αναβιοί αυτομάτως δια μόνου του αποχωρισμού του κινητήρος από το εις ο έσχεν ενσωματωθή αεροσκάφος, γ) διαγράφεται και εξαλείφεται κατά τας διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας από τα οικεία βιβλία υποθηκών κινητήρων, διαρκούσης με της εις το αεροσκάφος ενσωματώσεως, ομού μετά της καθ΄ οιονδήποτε τρόπον διαγραφής και εξαλείψεως της επί του αεροσκάφους υποθήκης, καθ' ον δε χρόνον ο κινητήρ δεν είναι ενσωματωμένος εις αεροσκάφος η επί του κινητήρος υποθήκη διαγράφεται και εξαλείφεται αυτοτελώς μόνον.

 

Άρθρον 3.

 

1. Πάσας τας αρμοδιότητας της ΥΠΑ ασκούσιν εν τη αλλοδαπή αι Ελληνικαί Προξενικαί Αρχαί, εις τας οποίας ανατίθεται η οριστική αναγνώρισις Ελληνικών αστικών αεροσκαφών, η τήρησις μητρώου αστικών αεροσκαφών (νηολογίου αεροσκαφών, μητρώου κινητήρων, βιβλίου υποθηκών αεροσκαφών και βιβλίου υποθηκών κινητήρων).

 

2. Τα εις τα νηολόγια αεροσκαφών, μητρώα αεροσκαφών, εγγραφόμενα αεροσκάφη και κινητήρες ως και αι εις τα βιβλία υποθηκών αεροσκαφών και κινητήρων εγγραφόμεναι προτιμώμεναι υποθήκαι μεταγράφονται μερίμνη της αρμοδίας Προξενικής Αρχής εις τα αντίστοιχα βιβλία της ΥΠΑ ως ημέρας όμως εγγραφής δια τον καθορισμόν της ημέρας κτήσεως της κυριότητος και της σειράς εγγραφής της προτιμωμένης υποθήκης θεωρουμένης της ημερομηνίας εγγραφής εις τα βιβλία της Προξενικής Αρχής.

 

Εν Αθήναις τη 16 Αυγούστου 1966

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΝΟΒΑΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ, ΦΩΚ. ΖΑΙΜΗΣ, ΣΤ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ, ΕΜΜ. ΚΟΘΡΗΣ, ΙΩΑΝ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ, ΚΩΝ. ΜΑΡΗΣ, ΙΩΑΝ. ΓΙΑΜΑΣ, ΧΡ. ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ, ΜΙΜΗΣ ΓΑΛΗΝΟΣ, ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, ΘΕΟΧ. ΡΕΝΤΗΣ, ΑΧ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, ΔΗΜ. ΚΩΣΤΗΣ, Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 26 Αυγούστου 1966

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ