EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

199

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4392

Περί κυρώσεως πρωτοκόλλων Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, τροποποιούντων την περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας Σύμβασιν.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 15 Σεπτεμβρίου 1964 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον

 

Κυρούνται και έχουσιν πλήρη ισχύν νόμου τα κατωτέρω πρωτόκολλα της Γενικής Συνελεύσεως της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, ων το κείμενον έπεται εν τω Αγγλικών πρωτοτύπω και Ελληνική μεταφράσει:

 

α) Το από 21 Ιουνίου 1961 εγκριθέν κατά την έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, συνελθούσαν εν Μοντρεάλ-Καναδά περί τροποποιήσεως της παραγράφου (α) του άρθρου 50 της υπογραφείσης εν Σικάγω τη 7η Δεκεμβρίου 1944 και κυρωθείσης δια του νόμου 211/1947 Συμβάσεως "περί Διεθνούς Πολιτικής αεροπορίας".

 

β) Το από 15 Σεπτεμβρίου 1962, εγκριθέν κατά την 14ης Γενικήν Συνέλευσιν συνελθούσαν εν Ρώμη, περί τροποποιήσεως της παραγράφου (α) του άρθρου 48 της ρηθείσης Συμβάσεως.

Εν Αθήναις τη 17 Οκτωβρίου 1964

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ, Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΣΤ. ΧΟΥΤΑΣ, ΑΝΔΡ. ΚΟΚΚΕΒΗΣ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, Κ. ΜΑΡΗΣ, Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ, Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Ν. ΜΑΛΙΑΚΑΣ, Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 24 Οκτωβρίου 1964

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Αφορών τροποποίησιν της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Η Συνέλευσις της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, συνελθούσα εις την δεκάτην τρίτην (έκτακτον) σύνοδόν της, εις Μόντρεαλ, την 19 Ιουνίου 1961,

Λαβούσα υπ' όψιν ότι γενική τυγχάνει η επιθυμία των Συμβαλλομένων Κρατών όπως αυξήσωσι τον αριθμόν των μελών του Συμβουλίου,

Κρίνασα σκόπιμον όπως προβλεφθούν εξ πρόσθετοι έδραι εν τω Συμβουλίω, και επομένως, όπως αυξηθή ο αριθμός αυτών από 21 εις 27,

Και κρίνασα αναγκαίον όπως τροποποιήση προς τούτο την Σύμβασιν περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, ήτις εγένετο εν Σικάγω την 7 Δεκεμβρίου 1944,

Ενέκρινεν, την 21 Ιουνίου του έτους 1961, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 94 (α) της προαναφερθείσης Συμβάσεως την ακόλουθον προταθείσαν τροποποίησιν εις την εν λόγω Σύμβασιν:

Εις το άρθρον 50 (α) της συμβάσεως η έκφρασις "είκοσιν ενός" θα διαγραφή και θα αντικατασταθή υπό της "είκοσιν επτά".

Καθώρισε, συμφώνως προς τας διατάξεις του εν λόγω άρθρου 94 (α) της ρηθείσης Συμβάσεως, εκ 56 τον αριθμόν των Συμβαλλομένων Κρατών ων απαιτείται η επικύρωσις ίνα τεθή εν ισχύι η προταθείσα ως άνω τροποποίησις και

Απεφάσισεν όπως ο Γενικός Γραμματεύς της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, συντάξη εις την Αγγλικήν, Γαλλικήν και Ισπανικήν γλώσσαν, εκάστη των οποίων θα έχη την αυτήν αυθεντικότητα, πρωτόκολλον περιλαμβανόμενον την ως άνω προταθείσαν τροποποίησιν ως και τας κάτωθι διατάξεις:

Κατά συνέπειαν συμφώνως προς την προαναφερθείσαν απόφασιν της Συνελεύσεως.

Το παρόν Πρωτόκολλον συνετάγη υπό του Γενικού Γραμματέως της Οργανώσεως.

Το Πρωτόκολλον τούτο θα παραμείνη ανοικτόν προς επικύρωσιν υπό παντός Κράτους έχοντος επικυρώσει ή προσχωρήσει εις την εν λόγω Σύμβασιν περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

Τα όργανα επικυρώσεως θα κατατεθούν εις την Διεθνή Οργάνωσιν Πολιτικής Αεροπορίας.

Το παρόν Πρωτόκολλον συνετάγη υπό του Γενικού Γραμματέως της Οργανώσεως.

Το παρόν Πρωτόκολλον θα παραμείνη ανοικτόν προς κύρωσιν υπό παντός Κράτους όπερ έχει κυρώσει την ή προσχωρήσει εις την εν λόγω Σύμβασιν περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

Τα όργανα επικυρώσεως θα κατατεθούν παρά τη Διεθνεί Οργανώσει Πολιτικής Αεροπορίας.

Το παρόν Πρωτόκολλον θα τεθή εν ισχύ εν σχέσει προς τα έχοντα κυρώσει τούτο Κράτη κατά την ημέραν καταθέσεως του εξηκοστού έκτου οργάνου επικυρώσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιή πάραυτα προς άπαντα τα Συμβαλλόμενα Κράτη την ημερομηνίαν καταθέσεως παντός οργάνου επικυρώσεως του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιήση πάραυτα προς άπαντα τα Κράτη άτινα είναι μέλη της εν λόγω Συμβάσεως ή έχουν υπογράψει ταύτην την ημερομηνίαν καθ' ην το εν λόγω Πρωτόκολλον θα τεθή εν ισχύ.

Το παρόν Πρωτόκολλον θα τεθή εν ισχύ εν σχέσει προς παν συμβαλλόμενον Κράτος όπερ θέλει κυρώσει τούτο μετά την ως άνω ημερομηνίαν, ευθύς ως το Κράτος τούτο καταθέσει το όργανον επικυρώσεως αυτού παρά τη Διεθνεί Οργανώσει Πολιτικής Αεροπορίας.

Εις πίστωσιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς της 14ης Συνόδου της Συνελεύσεως της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, επί τούτω εξουσιοδοτημέναι υπό της Συνελεύσεως, υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλον.

Εγένετο εν ρώμη την δεκάτην πέμπτην Σεπτεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εξηκοστού δευτέρου έτους, εις απλούν εις την Αγγλικήν, Γαλλικήν και Ισπανικήν γλώσσαν, εκάστης θεωρουμένης εξ ίσου αυθεντικής. Το παρόν Πρωτόκολλον θα παραμείνη κατατεθειμένον εν τοις αρχείοις της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, ο Γενικός Γραμματεύς της Οργανώσεως θα διαβιβάση γνήσια αντίγραφα τούτου εις άπαντα τα Κράτη άτινα είναι μέλη της προμνησθείσης Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας ή άτινα έχουν υπογράψει ταύτην.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Αφορών τροποποίησιν της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Υπογραφέν εν Ρώμη την 15ην Σεπτεμβρίου 1962.

Η Συνέλευσις της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, συνελθούσα εις την δεκάτην τετάρτην αυτής Σύνοδον, εν Ρώμη, την εικοστήν πρώτην Αυγούστου 1962,

Λαβούσα υπ' όψιν ότι είναι γενική επιθυμία των συμβαλλομένων Κρατών όπως αυξηθή ο αριθμός των Συμβαλλομένων Κρατών ο κατ' ελάχιστον όριον απαιτούμενος ίνα ζητηθή η σύγκλησις εκτάκτου Συνέλευσεως και ανερχόμενος σήμερον εις δέκα.

Θεωρήσησα ότι θα έδει όπως ο ως άνω αριθμός αυξηθή εις το εν πέμπτον του συνολικού αριθμού των Συμβαλλομένων Κρατών.

Και θεωρήσασα αναγκαίαν την τροποποίησιν επί τω ως άνω σκοπώ της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, ήτις εγένετο εν Σικάγω την 7 Δεκεμβρίου 1944,

Ενέκρινε, την 14ην Σεπτεμβρίου του έτους χίλια εννεακόσια εξήκοντα δύο, συμφώνως ταις διατάξεις του εδαφίου (α) του άρθρου 94 της προρρηθείσης Συμβάσεως, την προταθείσαν τροποποίησιν της εν λόγω Συμβάσεως, ης το κείμενον έχει ως κάτωθι:

Εν άρθρω 48 (α) της Συμβάσεως, η δευτέρα φράσις να διαγραφή και αντικατασταθή δια της φράσεως "Έκτακτος σύνοδος της Συνελεύσεως δύναται να λάβη χώραν ανά πάσαν στιγμήν είτε κατόπιν συγκλήσεως υπό του Συμβουλίου, είτε κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον του ενός πέμπτου του συνολικού αριθμού των Συμβαλλομένων Κρατών, απευθυνομένης προς τον Γενικόν Γραμματέα".

Καθώρισε, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 94α της εν λόγω Συμβάσεως, εις εξήκοντα εξ τον αριθμόν των συμβαλλομένων Κρατών ων απαιτείται η κύρωσις ίνα η ως άνω τροποποίησις τεθή εν ισχύι και

Απεφάσισεν, όπως ο Γενικός Γραμματεύς της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας συντάξη πρωτόκολλον εις την Αγγλικήν, Γαλλικήν και Ισπανικήν γλώσσαν, εκάστης θεωρουμένης ως εξ ίσου αυθεντικής, περιλαμβάνον την προμνησθείσαν τροποποίησιν και τας κάτωθι διατάξεις:

Κατά συνέπειαν, συνωδά τη ως άνω αποφάσει της Συνελεύσεως, το πρωτόκολλον τούτο θέλει τεθή εν ισχύι ως προς τα κράτη άτινα επικύρωσαν τούτο κατά την ημερομηνίαν καταθέσεως του 56 οργάνου επικυρώσεως.

Ο Γενικός Γραμματεύς θα γνωστοποιή αμέσως εις άπαντα τα Συμβαλλόμενα Κράτη την ημερομηνίαν καταθέσεως εκάστης επικυρώσεως του Πρωτοκόλλου τούτου.

Ο Γενικός Γραμματεύς θα γνωστοποιή αμέσως εις άπαντα τα Κράτη άτινα είναι μέλη εις την εν λόγω Σύμβασιν ή έχουν υπογράψει ταύτην την ημερομηνίαν κατά την οποίαν το Πρωτόκολλον τούτο θέλει τεθή εν ισχύ.

Όσον αφορά πάν Συμβαλλόμενον Κράτος όπερ θέλει επικυρώσει το πρωτόκολλον τούτο μετά την προαναφερθείσαν ημερομηνίαν το Πρωτόκολλον θα ισχύση άμα τη καταθέσει του οργάνου επικυρώσεως του Κράτους τούτου παρά τη Διεθνεί Οργανώσει Πολιτικής Αεροπορίας.

Εις περίπτωσιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς της 13ης (Εκτάκτου) Συνόδου της Συνελεύσεως της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, εξουσιοδοτηθέντες προς τούτο υπό της Συνελεύσεως, υπογράφουν το Πρωτόκολλον τούτο.

Εγένετο εις Μόντρεαλ, την 21ην Ιουνίου του έτους 1961, εις εν αντίτυπον, εις την Αγγλικήν, Γαλλικήν και Ισπανικήν γλώσσαν, εκάστη των οποίων έχει την αυτήν αυθεντικότητα. Το Πρωτόκολλον θα παραμείνη κατατεθειμένον εις τα αρχεία της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας και πιστά αντίγραφα αυτού θα διαβιβασθούν υπό του Γεν. Γραμματέως της Οργανώσεως προς άπαντα τα Κράτη άτινα είναι μέλη ή έχουν υπογράψει την Σύμβασιν περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, ήτις εγένετο εις το Σικάγον την 7ην Δεκεμβρίου 1944.

H. DA CUNHA MACHADO

Πρόεδρος της Συνελεύσεως

Πιστόν αντίγραφον

Διεύθυνσις Νομικών Υποθέσεων ICAO

R. M. MACDONNELL

Γεν. Γραμματεύς της Συνελεύσεως