EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

Εν Αθήναις

Τη 7 Oκτωβρίου 1964

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

1703

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4373

Περί διαρρυθμίσεως του φόρου καταναλώσεως και άλλων τινών διατάξεων

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Εχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 28 Σεπτεμβρίου 1964 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Αρθρο 23

Επιτρέπεται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον ίνα χορηγώσι δάνεια προς απόκτησιν κατοικίας ή επισκευήν, βελτίωσιν, επέκτασιν, υφισταμένης τοιαύτης, εις τους εν ενεργεία βουλευτάς τους έχοντας αποκτήσει δικαίωμα συντάξεως, εις τους συνταξιούχους βουλευτάς, ως και εις τας χείρας αυτών εφ' όσον λαμβάνουσιν σύνταξιν.

Προκειμένης αποκτήσεως κατοικίας εν τη περιφερεία τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης δεν αποτελεί κώλυμα δια τους εν ενεργείαν βουλευτάς και τους εν συντάξει τελούντας η ύπαρξις επ' ονόματι αυτών ή των συζύγων ετέρας οικίας εν τη Επαρχία ή και εν τη Περιφερεία της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης εφ' όσον εν τη τελευταία περιπτώσει κρίνεται ακατάλληλος προς οίκησιν του δανειζομένου.

Το ποσόν του δανείου προσδιορίζεται κατ' ανώτατον όριον επί τη βάσει του εκχωρήσιμου ποσοστού της λαμβανομένης μηνιαίας συντάξεως ή της δικαιουμένης τοιαύτης, της τελευταίας εκκαθαριζομένης και βεβαιουμένης κατά τον χρόνον της εγκρίσεως του δανείου υπ' ευθύνην του αρμοδίου Ταμείου.

Προς ασφάλειαν της εξυπηρετήσεως των ούτω χορηγουμένων δανείων επιτρέπεται δια του παρόντος η εκχώρησις παρά των δανειζομένων υπέρ του δανειστού των υπό των κειμένων υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων του Δημοσίου σχετικών προς την απόκτησιν κατοικίας διατάξεων, προβλεπομένων ποσοστών α) των μηνιαίων αποδοχών ή χορηγίας ή αποζημιώσεως, β) της μηνιαίας συντάξεως λαμβανομένης ή δικαιουμένης και γ) των τυχόν λαμβανομένων ή δικαιουμένων μερίσματος αρωγής εφ' άπαξ βοηθήματος, χορηγίας και πάσης μορφής αποζημιώσεως.

Ωσαύτως προς ασφάλειαν των δανείων τούτων εγγράφεται υπέρ του αυτού δανειστού πρώτη υποθήκη επί του αποκτωμένου δια του δανείου ακινήτου, ούτινος η κατ' εκτίμηση του δανειστού αγοραία αξία δέον απαραιτήτως να είναι ανωτέρα του δανείου, τουλάχιστον κατά 30%

Η εξυπηρέτησις των δανείων ενεργείται παρά των ενε ενεργεία μεν οφειλετών δια παρακρατήσεως της τοκοχρεωλυτικής δόσεως εκ των λαμβανομένων μηνιαίως υφ' οιανδήποτε μορφήν απολαυών, παρά των συνταξιούχων δε δια παρακρατήσεως μηνιαίως εκ της καταβαλλομένης συντάξεως μερίσματος αρωγής ή και άλλης μορφής χορηγίας.

Ως προς τας λοιπάς προϋποθέσεις όρους κλπ., χορηγήσεως και εξοφλήσεως των δανείων τούτων εφαρμόζονται σι διατάξεις του Νόμου 4202)1929, του Ν.Δ. 3783)57, και του άρθρου 27 του Ν.Δ.4242)1962 ως και πάσαι αι λοιπαί ισχύουσαι εκάστοτε διατάξεις δια την χορήγησιν στεγαστικών δανείων προς τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Εν Αθήναις τη 5 Οκτωβρίου 1964

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β'

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΤΕΦ. ΣΤΕΑΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, ΠΟΛ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, Ι ΤΟΥΜΠΑΣ, Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤ. ΜΠΙΡΗΣ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ, Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘ. ΚΑΝΕΛ-ΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΝΤ. ΜΑΡΗΣ, Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Ν. ΜΑΛΙΑΚΑΣ, ΑΝΔΡ. ΚΟΚΚΕΒΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1964

 

Ο ΕΠΊ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ