EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1974

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

153

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ . 436

Περί τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων διτρόχων μετά βοηθητικού κινητήρος ποδηλάτου .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

 

ΆΡΘΡΟ 1

1 . Από του έτους 1974 και εφεξής επιβάλλονται επί των αυτοκινήτων διτρόχων ποδηλάτων μετά βοηθητικού κινητήρος μοτοποδηλάτων τέλη κυκλοφορίας εκ δραχμών διακοσίων ( 200 ) .

2. Επί των οχημάτων τούτων ισχύουσι κατά τα λοιπά αι διατάξεις των άρθρων 10 έως και του 12 του Α . Ν . 236 / 1967 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων περί φόρων καταναλώσεως , τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων , μοτοποδηλάτων , φορολογίας δημοσίων θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων".

 

ΆΡΘΡΟ 2

1 . Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, ο χρόνος ανανεώσεως της αδείας κυκλοφορίας των περί ων το προηγούμενον άρθρον αυτοκινήτων διτρόχων παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 1974 .

2 . Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους 1974 γενήσεται επί τούτων κατά την ανανέωσιν της αδείας κυκλοφορίας των , επί δε των λοιπών , δι' α δεν απαιτείται , ως εκδοθείσης της αδείας κυκλοφορίας των μετά την 1.1.1974 τοιαύτης, εντός προθεσμίας 30 ημερών από της ισχύος του παρόντος .

 

Εν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1974

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ , ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΤΕΝΕΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΑΣ , ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ , ΠΑΝ . ΧΡΗΣΤΟΥ , ΤΖΩΡ . ΤΖΩΤΖΑΚΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ , ΧΑΡ . ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ , ΤΡΥΦ . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ , ΑΛΕΞ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς .

 

Εν Αθήναις τη 27 Μαίου 1974

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ