EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

Εν Αθήναις

ΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

145

 

 

NOMOΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4354

 

Περί απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω δι' επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και άλλων τινών διατάξεων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 5 Αυγούστου 1964 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλεύτων, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

Άρθρον 1.

1.      Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η δι' αυτοκινήτων ιδιωτικής χρησεως μεταφορά επιβατών αποδεδειγμένως αντί πληρωμής κομίστρου κατ' επιβάτην ή επί συνολική μισθώσιει ή επί οιαδήποτε ετέρα αμοιβή επί πάσης οδού της Χώρας εξυπηρετουμένης ή μη δι' αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, οιασδήποτε κατηγορίας. Ομοίως απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών αποδεδειγμένως αντί πληρωμής κομίστρου κατ' επιβάτων δια των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρησεως μετά ή άνευ μετρητού επί πάσης οδού της Χώρας, εξυπηρετουμένης ή μη δι' αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας. Κατ' εξαίρεσιν, αδεία πάντοτε του οικείου Νομάρχου, δύναται να επιτραπή η μεταφορά αύτη απολ\κλιεστικώς και μόνον δι' επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εις περιοχάς μη εξυπηρετουμένας δια λεωφορείων δαημοσίας χρήσεως ή δι' αυτοκινήτων κυκλοφορούντων επί ορεινων η αγόνων γραμμών δυνάμει του άρθρου 24 του Ν.Δ. 3334)55. Ωσαύτως μέτα σύμφωνον γνώμην του οικείου Τοπικού Αυτοκινιτιστικού Συμβουλίου δύναται ο Νομάρχης δι' ητιολογημένης αποφάσεως του να επιτρέπη εις εξαιρετικάς περιπτώσεις την ως άνω μεταφοράν δι' επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και εις περιοχάς του Νομού του Νομού του εξυπηρετουμένας δια λεωφορείων των ΚΤΕΛ η΄αυτοκινήτων κυκλοφορούντων επι αγόνων ή ορεινών γραμμών. Εις την ανωτερω εξαίρεσιν δεν περιλαμβάνεται η αστική περιοχή Αθηνών ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της πλατείας της Ομονοίας, εις ήν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών αντί πληρωμής κομίστρου κατ' επιβάτην δι' επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού μόνον από της 1ης μεταμεσονυκτίου μέχρι της 5ης πρωινής ώρας. Εντός των λοιπων αστικών περιοχών της Χώρας επιτρέπεται η ως άνω μεταφορά δι' επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά την διακοπήν της λεωφορειακής συγκοινωνίας.

Δι' αποφάσεων του Υπουργού των Συγκοινωνιών, εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταφορών, δύναται να ρυθμίζωνται εν γένει οι όροι της συνολικής μισθώσεως των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και να καθορίζωνται ενδεικτικώς αι καθέκαστα περιπτώσεις παραβάσεως των διατάξεων της παρούσης παραγράφου παρ' επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Προεδρίας της Κυβερνησεως θέλει ρυθμισθή εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος το θέμα της ολικής εκμισθώσεως επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνευ οδηγού, υπό ωργανωμένων επιχειρήσεων προς εξυπηρέτησιν της τουριστικής κινήσεως της Χώρας, προσδιοριζομένων δια της αυτής αποφάσεω των δαιτυπώσεων και όρων χορηγήσεως των αδειών και λειτουργίας των επιχειρήσεων, της παροχής εγγυήσεων, του τρόπου και των περιορισμών εκμισθώσεως των αυτοκινήτων κλπ. Απο της εκδόσεως της προβλεπομένης κατά τα ανωτέρω κοινής αποφάσεως, απαγορεύεται η εκμίσθωσις επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, εφ' όσον αυτη αντίκειται εις τα προβλεπόμενα υπό της ανωτέρω αποφάσεως.

2           Οι παραβάται των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου τιμωρούνται κατά το άρθρον 458 του Ποινικού Κώδικος, των παραβάσεων τούτων εκδικαζομένων κατά την διαδικασίαν των άρθρων 417 και επόμενα του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.

3           Ανεξαρτήτως της ποινικής διώξεως ήμη του παραβάτου, αφαιρείται η άδεια του οδηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. ή Δ.Χ. επί ένα μήνα ως και η άδεια κυκλοφορίας του μεν αυτοκινήτου Ι.Χ. επί ένα μήνα του δε τοιούτου Δ.Χ. επί 15 ημέρας, δι' αποφάσεως του εδρεύοντος εις την πρωτεύουσαν του οικείου Νομού, προϊσταμένου Γραφείου Ελέγχου Συγκοινωνιών και μη υφισταμένου τοιούτου του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών. Εν περιπτώσει τοιούτου του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών. Εν περιπτώσει υποτροπής, δι' ομοίας αποφάσεως αφαιρείται η άδεια του οδηγού αυτ)του Ι.Χ. ή Δ.Χ. επί εξάμηνον, ως και η άδεια κυκλοφορίας του μεν αυτοκινήτου. Ι. Χ. Επί εξάμηνον, του δε τοιούτου Δ.Χ. επί δύο μήνας. Εν περιπτώσει και νέας υποτροπής εντός δύο ετών από της πρώτης παραβάσεως, η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου Ι.Χ. αφαιρείται οριστικώς. Εν περιπτώσει εκάστης νέας υποτροπής, δι' ομοίας αποφάσεως αφαιρείται η άδεια του οδηγού αυτ)του Ι.Χ. ή Δ.Χ. επί έν έτος ως και η άδεια του αυτοκινήτου Δ.Χ. επι τετράμηνον.

Αι ως άνω αποφάσεις των Προϊσταμενων Γρ. Ελέγχου Συγκοινωνιών ή Διευθυντών Τεχνικών Υπηρεσιών δύνανται εφ' όσον δι' αυτών επεβληθησαν ποιναί δια παραβάσεις καθ' υποτροπήν να αναθεωρηθώσι δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου τη αιτήσει των ενδιαφερομένων υποβαλλομένη εντός δεκαημέρου από της εις τουτους κοινοποιήσεως της αποφάσεως και μετά γνώμην του οικείου ΤΑΣ κατά την σχετικήν συνεδρίασιν του οποίου υποχρεωτικώς καλούνται τα παραστώσιν οι ενδιαφερόμενοι.

Αι επί των ως άνω αιτήσεων αποφάσεις των Νομαρχών εκδίδονται υποχρεωτικώς εντός εικοσαημέρου το βραδύτερον από της υποβολής αυτών.

Μετά της αδείας κυκλοφορίας αφαιρούνται παρά της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής αι κρατικαί πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας παρακρατούμεναι υπ'αυτης εφ' όσον χρόνον διαρκεί η ποινή. Εν περιπτώσει οριστικής αφαιρέσεως αι πινακίδες παραδίδονται εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Ειδικώς προκειμένου περί παραβάσεων διαπραττομένων εντός της περιοχής Αθηνών- Πειραιώς και Προαστίων (ακτίνος 20 χιλιομέτρων παό της πλατείας Ομονοίας, άμα τη διαπιστώσει της παραβάσεως αφαιρείται η άδεια του οδηγού αυτο)του Ι.Χ. η΄Δ.Χ. επί τρίμηνον ως και η άδεια κυκλοφορίας του μεν αυτοκινήτου Ι.Χ. επί τρίμηνον, του δε τοιούτου Δ.Χ. επί 10 ημέρας, παρά των Διευθυντών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των Διοικητών Διοικήσεων Χωροφυλακης μετά πρότασιν της αρμοδίας κατά τόπον υπηρεσίας Τροχαίας Κινήσως,αφαιρουμένων αμέσως μετά των ως άνω αδειών και των κρατικών πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας. Εν περιπτώσει υποτροπής, η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου Ι.Χ. αφαιρούνται υπό των ανωτέρω Αρχών επί εξάμηνον, η δε άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου Δ.Σ. επί δύο μήνας.

Εν περιπτώσει και νέας υποτροπής εντός δύο ετών από της πρώτης παραβάσεως, η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου Ι.Χ. αφαιρείται οριστικώς δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών. Εν περιπτώσει εκάστης νέας υποτροπής αφαιρείται η άδεια του οδηγού αυτ)του Ι.Χ. ή Δ.Χ. επί εν έτος ως και η άδεια του αυτοκινήτου Δ.Χ. επί τετράμηνον δι' ομοίας αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, η δε διαπιστουσα την παράβασιν Αστυνομική Αρχή προβαίνει αμέσως εις την αφεαίρεσιν των ως άνω αδειών και των κρατικών πινακίδων και υποβάλλει σχετικήν πρότασιν τρος το Υπουργείον Συγκοινωνιών.

Των ως άνω αποφάσεων των Αστυνομικών Αρχών και του Υπουργού των Συγκοινωνιών οι εις ούς επεβλήθησαν αι του Υπουργού των Συγκοινωνιών οι εις ούς επεβλήθησαν αι ποιναί αύται δικαιούνται εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως των αποφάσεων να αιτήσωνται της αναθεώρησιν αυτών παρά του Υπουργού Συγκοινωνιών αποφαινομένου εντός είκοσιν (20) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως μετα γνώμην του παρ' αυτώ Συμβουλίου Μεταφορών, κατά την σχετικήν συνεδρίασιν του οποίου καλούνται υποχρεωτικώς να παραστώσιν οι ενδιαφερόμενοι.

Αι κατά τα ανωτέρω επιβληθείσαι ποιναι δεν υπόκεινται εις μείωσιν ή αναστολήν.

Η δια τας παραβάσεις της παρούσης παραγράφου έκδοσις απαλλακτικού οριστικού βουλεύματος ή δικαστικής αθωωτικής αποφάσεως συνεπάγεται την απόδοσιν της αφαιρεθείσης αδείας κυκλοφορίας ή οδηγού αυτοκινήτου, εκδιδομένης προς τούτο σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών ή κατά περίπτωσιν του οικείου Νομάρχου.

4.          Εις περίπτωσιν εκποιήσεως εις τρίτον του αυτοκινήτου, ούτινος η άδεια κυκλοφορίας κατά την παράγραφον 3 του παρόντος άρθρου, η απαγόρευσις της κυκλοφορίας ισχύει και δια τον νέον ιδιοκτήτην ούδε των κρατικών πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας. Εις την περίπτωσιν της οριστικής αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας η απαγόρευσις της κυκοφορίας ισχύει και δια τον νέον ιδιοκτήτην επί εν έτος από της εκποιήσεως του αυτοκινήτου μη χορηγουμένης εις τούτον αδείας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων.

5.          Ο κυκλοφορών καθ' οιονδήποτε τρόπον αυτοκινητον, ούτινος αι πινακίδες έχουσιν αφαιρεθή, τιμωρείται δια φυλακίσεως από έξ (6) μηνών έως ενός έτους και δια χρηματικής ποινής.

 

Άρθρον 2

1.          Εις περίπτωσιν χορηγήσεως κατά τας κειμένας διατάξεις εγκρίσεως θέσεως εις κυκλοφορίαν αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας λεωφορείου, επιβατηγού, φορτηγού, η σχετική εγκρισις δύναται να παρέχηται ομοου εις πλείονας του ενός επαγγελματίας αυτοκινητιστάς κεκτημένους τα απαιτούμενα κατά νόμον προσόντα. Δια της οικείας πράξεως εγκρίσεως καθορίζεται το ιδανικόν μερίδιον εκάστου και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

Εγκρίσεις θέσεως εις κυκλοφορίας αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας χορηγηθείσαι όποτεδήποτε προς της ενάρξεως ισχυος του παρόντος εις πλείονας ομού επαγγελματίας αυτοκινητιστάς, λογίζονται νομίμως χορηγηθείσαι, δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμοζομένου αναδρομικώς, και καθίστανται νόμιμοι εκάστου και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

2.          Εγκρίσεις θέσεως εις κυκλοφορίαν αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας χορηγηθείσαι όποτεδήποτε προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εις πλείονας ομού επαγγελματίας αυτοκινητιστάς, λογίζονται νομίμως χορηγηθείσαι, δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμοζομένου αναδρομικώς, και καθίστανται νόμιμοι υφ΄ούς όρους και καθ' α ιδανικά μερίδια εχορηγήθησαν ή θέλουσι ρυθμισθή δι' ειδικών αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών.

3.          Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών μετα γνώμην των οικείων ΤΑΣ και Νομάρχου επιτρέπεται να ανατέθεται προσωρινώς η συγκοινωνιακή εξυπηρέτησις χαρακτηρισμένων λεωφορειακών γραμμών, εις άς δια τεχνικούς λόγους αρμοδίως βεβαιουμένους καθίσταται ανέφικτος ή επικίνδυνος η κυκλοφορία του εγκεκριμένου τύπου λεωφορείου, εις Συνεταιρισμούς εκ των μετόχων των οικείων ΚΤΕΛ, δυναμένων να θέτουν εις κυκλοφορίαν τα εις αρτίαν τεχνικήν κατάστασιν ευρισκόμενα και μη συμπληρώσαντα τον χρήσιμον κατά τας κειμένας διατάξεις βίον λεωφορεία, αποσυρθέντα ή αποσυρόμενα της κυκλοφορίας λόγω αντικαταστάσεως διι λεωφορείων νέου τύπου.

Η κυκλοφορία των άνω λεωφορείων έσεται προσωρινή και η σχετική αδεια δύναται ελευθέρως να ανακληθή δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών.

 

 

Άρθρον 3

1. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 121701949 "περί ρυθμίσεως ζητημάτων των επιβατηγών και λεωφορείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και του Υπουργειου Μεταφορών", ο δια του άρθρου 1 του Β.Δ. 39)1964 " περί καθορισμού του αριθμού των επιβατηγών αυτοκινήτων κλπ." ορισθείς δια το έτος 1964 αριθμός των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού εις 3.150 αυξάνεται εφ' άπαξ εις 3.750. Ο αριθμός ούτος παραμένει αμετάβλητος μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1966.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών θα καθορισθώσιν οι όροι, αι προϋποθέσεις κλπ. Δια την χορήγησιν των υπολειπομένων εγκρίσεων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων προς συμπλήρωσιν του κατά τα ανωτέρω οριζομένου αριθμού των 3.750 αυτοκινήτων.

Προκειμένου περί ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου η έλλειψις της Ελληνικής ιθαγενείας διν αποτελεί κώλυμα δια την χορήγησιν εγκρίσεως θέσεως εις κυκλοφορίαν αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως.

2.      Αι δυνάμει του παρόντος άρθρου ως και αι δυναμει του υπ' αριθ. 39)1964 Β.Δ. "περί καθορισμού του αριθμού των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, μετά η άνευ μετρητού κλπ." εκδιδόμεναι νεαι άδειαι επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως είναι προσωπικαί και αμεταβίβαστοι εξαιρουμένης της περιπτώσεως κληρονομήσεως του κατόχου της αδείας παρά συνοικούντων μετ' αυτού και παρά τούτο, συντηρουμένων κατά τον χρόνον του θανάτου χήρας και τέκνων αυτού, των εκ τούτων ενηλίκων αρρένων μόνον εφ' όσον ταύτα έχουν την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού έστω και αν δεν συνώκουν μετά του θανόντος ή και δεν συνετηρούντο παρ' αυτού.

Η παρούσα διάταξις ισχύει και επί των αδειών επιιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού, αίτινες εχορηγήθησαν εις συμπλήρωσιν του καθορισθέντος δια του υπ' αριθ. 463)10.7.1961 Β.Δ. μεγίστου αριθμού εκ 2.840 τοιούτων αυτοκινητων δια το έτος 1961 εν τη περιοχή Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων ως και των χορηγουμένων εις το μέλλον.

3.      Απαγορεύεται εις τους περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου τυχόντας εγκρίσεως θέσεως εις κυκλοφορίαν επιβατηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού, να παρέχωσι μετά την θέσιν εις κυκλοφορίαν του αυτοκινήτου των την εργασίαν αυτών ως οδηγοί αυτοκινήτου εις άλλην οιανδήποτε κατηγορίαν αυτοκινήτου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως. Εις τους παραβάτας της άνω διατάξεως επιβάλλεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών η ποινή της αφαιρέσεως της αδείας οδηγήσεως επί ένα μήνα και εν υποτροπή επί εξάμηνον.

 

Άρθρον 4

1.         Απαγορεύεται η κατοχή παρά του ιδίου φυσικού προσώπου πλειόνων των δύο επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού, παρ' αυτού δε και της συζύγου και των συνοικούντων τέκνων, γονέων και αγάμων θηλέων αδελφών αυτού πλειόνων των τριών επιβατηγών αυτοκινήτων ή ιδανικών μεριδίων, το άθροισμα των οποίων υπερβαίνει τα δύο ή τρία ακέραια ως άνω αυτοκίνητα κατά περίπτωσιν. Η απαγόρευσις αύτη ισχύει και δια τα μέλη των προσωπικών Εταιριών και Συνεταιρισμών ως προς τα αναλογούντα εις έκαστον των μελών αυτοκίνητα κατά λόγον της συμμετοχής των συνυπολογιζομένων και των ατομικώς υφ' εκάστου κατεχομένων.

2.         Τα περαν των δύο ήτριών κατά περίπτωσιν ακέραια επιβατηγά ως άνω αυτοκινητα μεταβιβάζονται υποχρεωτικώς εντός εξαμήνου από της ισχυος του παρόντος Ν.Δ. εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς, άλλως ταύτα αποσύρονται οριστικώς της κυκλοφορίας, ανακαλουμένης, δι' αποφασεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, της αδείας κυκλοφορίας αυτών ως δημοσίας χρήσεως, και κατά ποσοστόν, προκειμένου πε΄ραν των τριών, ευθέως αναλογον πρός τον μέγεθος των ιδάνικών μεριδίων εκάστου των μελών της οικογενείας.

3.         Το περαν των δύο ή τριών επιβατηγών ως άνω αυτοκινήτων ιδανικόν μερίδιον εάν δεν μεταβιβασθή εις τρίτον εντός εξαμήνου από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Ν.Δ. παραχωρείται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών, μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταφορών εις κάτοχον ιδανικού μεριδίου έχοντα το μικρότερον ποσοστον συμμετοχής επί ενός εκ των 2 η 3 κατά περίπτωσιν ως άνω επιβατηγών αυτοκινήτων. Η εξαγορά του ιδανικού τούτου μεριδίου γίνεται αντί τιμήματος αναλόγου προς την παραγματικήν αυτού αξίαν ως οχήματος (άνευ του δικαιώματος κυκλοφορίας ως δημοσίας χρησεως) καθοριζομένου υπό του Προέδρου Πρωτοδικών κατα την διαδικασίιαν προσδιορισμού προσωρινής αποζημιώσεως επι αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Δια της ως άνω αποφάσεως του υπουργού περί παραχωρήσεως του δικαιώματος κυκλοφορίας του ιδανικού μεριδίου ως δημοσίας χρήσεως, καθορίζεται και η καταβλητέα παρά του προς όν η παραχώρησις εις το Δημόσιον Ταμείον υπεραξία, ήτις δεον να είναι ίση προς το ήμισυ της οριζομένης υπό της αρμοδίας κατά Νόμον Επιτροπής δια το κατά περίπτωσιν ιδανικόν μερίδιον.

4.         Επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. 1 του παροντος άρθρου, από της 1 μαρτίου 1965 απαγορεύεται η κατοχή ακεραίου η ιδανικού μεριδιου επιβατηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού παρά προσώπου μη επαγγελματίου αυτοκινητιστού. Μέχρι τούδε μη επαγγελματίαι αυτοκινητισταί κάτοχοι τοιούτων αυτοκινήτων, υποχρεούνται, μέχρι της ανωτέρω ημερομηνία να μεταβιβάσωσι το όλον ή το ιδανικόν μερίδιον εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, θεωρειται ανακληθείσα αυτοδικαίως η άδεια κυκλοφορίας ως δημοσίας χρήσεως του μη μεταβιβασθέντος ακεραιου ή ιδανικού μεριδίου αυτοκινήτου. Εν περιπτώσει, υπό τας περιστάσεις ταύτας, ανακλήσεως της αδείας ιδανικού μεριδίου η δια τούτο νέα άδεια παραχωρείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, κατά προτίμησιν μεν εις τον ή τους τυχόν συνιδιοκτήτας του αυτοκινητου επαγγελματίας αυτοκινητιστάς, επιφυλασσομένων παντοτε των εν παραγρ. 1 του παρόντος οριζομένων, άλλως εις έτερον επαγγελματίαν αυτοκινητιστήν μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταφορών. Δια την εξαγοράν του ιδανικού μεριδίου του αυτοκινήτου ως πράγματος και την καταβολήν εις το Δημόσιον Ταμείον, παρά του ή των αγοραστών της υπεραξίας αυτού εφαρμόζονται τα εν παραγράφω 3 οριζόμενα.

5.         Ο διατηρών εις την κατοχήν του επιβατηγόν αυτοκίνητον (όλον ή ιδανικόν μερίδιον δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού, κατά παράβασιν των εν τω παρόντι άρθρω ορισμων, διώκεται αυτεπαγγέλτως και τιμωρείται δια ποινής φυλακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών.

 

Άρθρον 5

Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού, ων η έδρα έχει ορισθή εις χωρίον ή προάστιον εξυπηρετούμενον υπό τακτικής αστικής λεωφορειακής γραμμής πόλεως πληθυσμού κάτω των 30.000 κατοίκων, δικαιούνται να κυκλοφορώσιν εντός της υπό των αστικών λεωφορείων εξυπηρετουμένης ακτίνος υφ' ούς όρους τα της αυτης κατηγορίας αυτοκίνητα τα έχοντα έδραν την πόλιν υποχρεούμενα να σταθμεύσωσιν εις την έδραν των.

 

Άρθρον 6

1.       Το άρθρον 22 τουΝ.Δ. 3334)55 καταργείται.

2.       Αντικατάστασις επιβατηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως καθ' άπασαν την Χώραν ενεργείται μονον κατόπιν αχρηστεύσεως αυτού υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και οριστικής διαγραφής αυτού εκ των μητρώων των αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 7

Η διάταξις του άρθρου 14 του Ν.Δ. 3083)1954 "περί τροποποιήσεως της περί διοικήσεως του ΙΚΑ νομοθεσίας και θεσπίσεως ασφαλιστικών και άλλων τινών διατάξεων" έχει εφαρμογήν και δια την χορήγησιν εγκρίσεως θέσεως εις κυκλοφορίαν αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, οιασδήπότε κατηγορίας προς κάληψιν δημιουργουμένων κενών θέσεων.

 

Άρθρον 8

1.        Εις τα δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 2119)1952 δυνάμενα να τύχωσιν αδείας χρησιμοποιήσεως ιδιωτικών λεωφορείων νομικά προσωπα ή οργανισμους περιλαμβάνονται εφεξής και :

Α) Μεγάλαι Βιομηχανίαι και Ναυπηγεία απασχολουσαι ανω των 150 εργατοϋπαλλήλων δια την μεταφοράν αυτών εις το εργοστάσιον και τανάπαλιν εφ' όσον το εργοστάσιον ευρίσκεται εκτός των ορίων της εν ή διαμένει το προσωπικόν αυτών πόλεως.

Β) Επιχειρήσεις Ιαματικών Πηγών ή σοβαρών λουτρικών εγκαταστάσεων και Καζίνων.

Γ) Κινηματογραφικοί Οργανισμοί η επιχειρήσεις παραγωγής ταινιών εν Ελλάδι, κατόπιν γνώμης και της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Δ) Αι Σχολικαί Εφορείαι Δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων δαι την μεταφοράν των εκτός της έδρας των διαμενόντων μαθητών αυτών.

2.        Η Α.Σ.Π.Α. ως και οι ιδιοκτήται λεωφορείων, δι' ων ασκείται η αστική συγκοινωνία εις την περιοχήν Αθηνών-Πειραιώς και τα ΚΤΕΛ της αυτής περιοχής προσκαλούμενοι, δι' αποφάσεως υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών μετά γνώμην του ΟΕΑΣ, δια την εγκατάστασιν ηλεκτρικών ωρολογίων αυτομάτου λειτουργίας εις αφετηρίας και τέρματα λεωφορειακών γραμμών, υποχρεούνται να τοποθετήσεωσω ταύτα εντός 6 μηνών από της ειδοποιήσεως.

3.        Εν τέλει της παραγράφου 4 άρθρου 111 του Ν.Δ. 4233)62 προστίθενται τα εξής : "η προκειμένου περί αστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως της περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, καταθέση εγγυητικήν επιστολήν του Ταμείου Αλληλοβοηθητικού του ΚΤΕΛ εις ό το λεωφορείον είναι εντεταγμένον, της παρούσης διατάξεως τιθεμένης εν ισχύϊ δια Β.Δ. εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Συγκοινωνιών, Δικαιοσύνης και Υφυπουργού Εσωτερικών".

4.        Δια Β.Δ. εφ' άπαξ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Συγκοινωνιών, θέλουσι ρυθμισθή τα της διαδικασίας κλπ. Καθορισμού δρμολογίων και σταθμεύσεως λεωφορείων υπεραστικών και αστικών γραμμών εντός και εκτός πόλεων αφετηρίαι, τέρματα, στάσεις, επεκτάσεις, διακλαδώσεις κλπ.

5.        Συμβολαιογραφικά προσύμφωνα καταρτισθέντα προ της ισχύος του Ν.2119)1952, δι' ων αναλαμβάνετο, εγκύρως, υποχρέωσις μεταβιβάσεως ποσοστού λεωφορείου Δ.Χ. προς μη επαγγελματίαν αυτοκινητιστήν, των οποίων η εκτέλεσις, συμπεφωνημένη δια χρόνον μεταγενέστερον της ισχύος του ανωτέρω νόμου, παρεκωλύθη εκ της ακολουθησάσης απαγορεύσεως της παρ. 3 του άρθρου 24 του νόμου τούτου, δύνανται να εκτελεσθώσιν, επιτρεπομένης της δι' οριστικού Συμβολαίου μεταβιβάσεως του προσυμφωνηθέντος ποσοστού λεωφορείου Δ.Χ. μόνον προς τον εν τω προσυμφώνω συμβληθέντα.

 

Αρθρον 9

1.      Λεωφορεία αυτοκίνητα κυκλοφορουντα μετά γνώμην του ΤΑΣ και εγκρίσει του οικείου Νομάρχου, εις γραμμάς χαρακτηρισμένας ως υπεραστικάς και μη εξυπηρετουμένας υπο των λεωφορείων του οικείου ΚΤΕΛ, δύνανται μετά γνώμην του Δ.Σ. του οικείου ΚΤΕΛ να ενταγώσιν εις την δύναμιν αυτού δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, εφ' όσον ανήκουν εις κληρονόμους, χήραν και ανήλικα τέκνα, αποβιώσαντος επαγγελματίου αυτοκινητιστού. Τα ούτω εντασσόμενα λεωφορεία κεκετυηνται το δικαίωμα αντικαταστάσεως ως λεωφορεία δημοσίας χρήσεως του Εγκεκριμένου τύπου.

2.      Επιφυλασσομένων των διατ΄ξεων του άρθρου 1 του παρόντος Ν.Δ. αι δημιουργούμεναι θέσεις επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εν εκάστω Νόμώ συμπληρούνται κατά προτίμησιν δια μετετάξεως επιβατηγώβν αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εκ των χωρίων προς τα επαρχιακά κέντρα και την πρωτεύουσαν του Νομού.

Εν περιπτώσει υπάρξεως πλειόνων αιτούντω μετάταξιν εν σχεσει προς τας κενάς θέσεις των πόλεων, προτιμώνται οι αρχαιότεροι κατά την άδεια κυκλοφορίας του προς μετάταξιν αυτοκινήτου. Αι ελευθερούμεναι θέσεις πληρούνται κατά την νόμιμον διαδικασίαν.

 

Άρθρον 10

1.      Από της ισχύος του παρόντος καθίσταται υποχρεωτική η αλληλοπρακτόρευσις των ΚΤΕΛ δια την περίπτωσιν συνεκμεταλλεύσεως λεωφορειακής γραμμής υπ' αυτών.

2.      Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των οικείων Τοπικών Αυτοκινητιστικών Συμβουλίων και γνώμης των Νομαρχών, καθορισθήσονται τα της εφαρμογής της παρούσης διατάξεως ως τπος την καταλληλότητα των διατιθεμένων Σταθμών, την καταβλητέαν δαπάνην συμμετοχής λόγω πρακτορεύσεως κα εν γένει πάσα αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρον 11

1.      Εν συνεχεία του εδαφ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.2119052 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:

Δικαιούνται επίσης ελευθέρας κυκλοφορίας:

Α) Τριάκοντα εκ των υπηρετούντων εις το Πολιτικόν Γραφείον του Πρωθυπουργού υποδεικνυόμενοι υπό του Γεν. Διευθυντού του Πολιτικού Γραφείου, δέκα εκ των υπηρετούντων ως εκτάκτων εις την Βουλήν των Ελληνων,δέκα εκ των υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως,

Β) Δύο εκ των γραμματέων ή υπαλληλων του Πολιτικού Γραφείου εκάστου Υπουργού, υπό τούτου υποδεικνυόμενοι, και

Γ) Δύο γραμματείς ή υπάλληλοι εκάστου Βουλευτού υπό τουτου επίσης υποδεικνυόμενοι.

Άπαντες ούτοι θα εφοδιάζονται διατ ου κατά την επομένην παράγραφον δελτίου ελευθέρας κυκλοφορίας.

2.      Απαλλάσσονται της ακταβολής δομίστρου, δικαιούμενοι ελευθέρας κυκλοφορίας δια των αστικών λεωφορείων της αστικής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων.

Α) Οι ιδιοκτήται των λεωφορείων των εντεταγμένων εις την δύναμιν των Κ.Τ.Ε.Λ. της ρηθείσης περιοχής και

Β) Το προσωπικόν διοικήσεως διαχειρίσεως και κινήσεως των αυτών Κ.Τ.Ε.Λ. άπαντες επί τη επιδείξει ταυτότητος δεικνυούσης την ιδιοτητα εκάστου (ως ιδιοκτήτου ή μέλους του προσωπικού) εκδιδομένης υπό του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.

3.      Υπάλληλοι της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορων του Υπουργείου Συγκοινωνιών, συνταξιοδοτούμενοι εφεξής διατηρούσι τα δελτία ελευθέρας κυκλοφορίας επί των λεωφορείων αυτοκινήτων.

4.      Τα ήδη κατεχόμενα δελτία ελευθέρας κυκλοφορίας επί των λεωφορείων της αστικής περιοχής Αθηνών-Πειραώς παρά του προσωπικού της Γεν. Διευθύνσεως Δημ. Εργων, του υπηρετούντος εις την περιοχήν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης δύνανται να ανανεωθώσιν.

5.      Δικαιούνται δελτίων ελευθέρας εις τα ιδιωτικά λεωφορεία αστικής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων, οι ανήκοντες εις το μονιμον προσωπικόν του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών.

6.      Επιτρέπεται η έκδοσις υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών δελτίων ελευθέρας κυκλοφορίας επί των ιδιωτικών λεωφορείων αστικής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς μεχρις εξήκοντα εις τα τακτικά μέλη της Ενώσεως Φωτορεπόρτερς Αθηνών και μέχρις είκοσι πέντε εις τακτικά μέλη Αθηνών-Πειραιώς της Πανελληνίου Ενώσεως Φωτορεπόρτρς.

7.      Δελτίου ελευθέρας κυκλοφορίας δικαιούνται και οι συντάκται των επαρχιακών εφημερίδων εφ΄όσον είναι μελη των οικείων δημοσιογραφικών ενώσεων εις τα λεωφορεια των αντιστοίχων αστικών Κ.Τ.Ε.Λ. της έδρας της εφημερίδος.

8.      Η αληθής έννοια της διατάξεως του τελευταίου εδαφίου παρ. 1 άρθρρου 32 του Νόμου 2119)52 είναι ότι περιλαμβάνει και τα μέλη της Ενώσεως Υπαλληλικού Προσωπικού Τύπου, τα εργαζόμενα εις τον εβδομαιδαίον και περιοδικόν Τύπον των Αθηνών.

Τα κατ' εφαρμογήν της παρούσης διατάξεως χορηγηθησόμενα τη υποδείξει της οικείας Διοικήσεως δελτία ελευθέρα δεν δύνανται να υπερβώσι τα εκατόν.

9.      Ο Υπουργός Συγκοινωνιών δύναται δι' αποφάσεώς του, μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταφορών, προκειμένου πείρτης περιοχής Πρωτευούσης ή μετά γνώμην του οικείου Τ.Α.Σ. και προτάσει του νομάρχου δια την υπόλοιπον Χώραν, να παρέχη υπό όρους και προϋποθέσεις καθοριζομένας δια των άνω αποφάσεων δικαίωμα χρησιμοποιήσεως των λεωφορείων αστικής ή υπεραστικής γραμμής οιασδήποτε περιοχής, επί καταβολή μειωμένου εισιτηρίου εις έκαστον σπουδαστήν ή μαθητήν Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως ή Σχολών Ανωτάτης Εκπαιδευσεως.

 

Άρθρον 12

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Προεδρίας Κυβερνήσεως δύναται να αναστέλλεται επί χρονικόν διάστημα η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων εις Τουριστικα Γραφεία, εις Γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού, εις Τουριστικας Μεταφορικάς Επιχειρήσεις (Εταιρείας) και εις Συνεταιρισμούς Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών είτε εν τω συνόλω είτε κατά κατηγορίας.

 

Άρθρον 13

Επιτρέπεται η χορήγησις εγκρίσεων δια την κυκλοφορίαν τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεων εις διαφόρους περιοχάς της χώρας πλήν του Νομού Αττικής, υπό όρους προϋποθέσεις και διαδικασίαν καθοριζομένας εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 14

1.      Εις το άρθρον 3 του Ν. 3242)1955 τίθεται δεύτερον εδάφιον έχον ούτω:

Ωσαύτως χορηγείται άδεια εκγυμναστού εις τελειοφοίτους Γυμνασίου έχοντας ηλικίαν τουλάχιστον 30 ετών και κεκτημένους άδεια οδηγού αυτοκινήτου από 8ετίας τουλάχιστον επεκταθείσαν μετέπειτα εις αυτοκίνητα πάσης κλάσεως.

2.      Επί τρίμηνον από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. επιτρέπεται κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3990)1959, η χορήγησις επαγγελματικης αδείας οδηγού και εις τους υπερβάντας το τεσσαρακοστόν (40ον) έτος της ηλικίας των μέχρι και του τεσσαρακοστού έκτου (46) συντρεχουσών των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων.

 

Άρθρον 15

1.        Δια Β. Δ. εφ' απαξ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Μεταφορών δύναται να επιτραπή η μετάταξις υπεραρίθμων υπεραστικών λεωφορείων αυτοκινήτων εντεταγμένων εις Κ.Τ.Ε.Λ. Επαρχιών προδήλως ανιοικονομικής εκμεταλλεύσεως εις αστικά Κ.Τ.Ε.Λ. Αθηνών-Πειραίως προς αντιμετώπισιν των συγκοινωνιακών αναγκών της αστικής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων, υπό όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, καθοριζομένους δια τουαυτού Β.Δ. δια του οποίου προσέτι θέλει καθορισθή και πάσα άλλη συναφής λεπτομέρεια.

2.        Δια του αυτού ως άνω Β.Δ. θέλει ρυθμισθή και η οριστική τακτοποίησις των ήδη προσωρινώς κυκλοφορούντων εις την ως άνω αστικήν περιοχήν λεωφορείων μεταταγέντων εις εκτέλεσιν αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών εξ επαρχιακών υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ.

3.        Εις ά Κ.Τ.Ε.Λ. γίνει κατά τας διατάξεις του παρόντος μετάταξις λεωφορείων αναστέλλεται η αύξησις της δυνάμεως τούτων επί χρονικόν διάστημα οριζόμενον δια του αυτού Β.Δ.

 

Άρθρον 16

1.        Εφεξής ο καθορισμός της δυνάμεως αστικών, υπεραστικών λεωφορείων και επιβατηγών αυτοκινήτων, δημοσίας χρήσεως, δενεργείται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ετους επί τη βάσει κυρίως των συγκοινωνιακών αναγκών εκάστης περιοχής, εκδιδομένων προς τούτο εφ' απαξ αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών ή του οικείου Νομάρχου. Μετά γνώμην κατά περίπτωσιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Α.Σ. και του Συμβουλίου Μεταφορών ή του οικείου Τοπικού Αυτοκιητιστικού Συμβουλίου.

2.        Τα προκύπτοντα κενά εκ του καθορισμού της δυνάμεως εις λεωφορεία και επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως καλύπτονται διανέων λεωφορείων και δι' επιβατηγών αυτοκινήτων, τιθεμένων εις κυκλοφορίαν παρ' επαγελματιών αυτοκινητιστών ή Συνεταιρισμών εξ επαγγελματιών οδηγών υπό όρους, προϋποθέσεις, σειράν προτιμήσεως και διαδικασίαν, οριζομένων δι' αποφάσεων του Υπουργού των Συγκοινωνιών, εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταφορών.

Δι' ομοίων αποφάσεων καθορισθήσονται τα προσόντα, άτινα δέον να συγκεντρώσιν οι επαγγελματίαι οδηγοί αυτοκινήτων διανα καταστώσι μέλη των συσταθησομένων Συνεταιρισμών επαγγελματιών οδηγών.

3.        Από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. καταργούνται:

Α) Τα άρθρα 6 και 7 παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου 211901952 ¨Περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών". Ταύτα διατηρούνται εν ισχύι δια το 8ον ΚΤΕΛ Νομού Αττικής.

Β) Το άρθρον 22 του Ν.Δ. 3990)1959 "Περί αναθέσεως εις Αστυνομικάς Αρχάς της εκδικάσεως αστυνομικών παραβάσεων τιμωρουμένων δαι προστίμου, συμπληρώσεως του Νομου 4831)1930 κλπ."

Γ) Το άρθρον 1 παραγρ. 2,3,4 και 5 και τα άρθρα 2,3,4, και 5 του Α.Ν. 1795)51 " Περί τρόπου εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. μετά ή άνευ μετρητού εις Επαρχίας του Κράτους."

Δ) Η παράγρ. 2 του άρθρου 1 και το άρθρον 6 του Ν.Δ. 1217)49 "Περί ρυθμίσεως ζητημάτων των επιβατηγών και λεωφορείων αυτοκινήτων Δ.Χ. και του Υπουργείου Μεταφορών".

 

Άρθρον 17

1.        Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται να παρασχεθή εφ' άπαξ εξάμηνος προθεσμία υποβολής, υπό πληγέντων αυτοκινητιστών κατά την έννοιαν τουάρθρου 3 του Α.Ν. 1086)1946- προκειμένου περί απολεσθέντων φορτηγών αυτ)των Δ.Χ. και εάν ήσαν εφωδιασμένα δε' αδείας κυκλοφορίας μέχρι της ισχύος του Α.Ν. 1086)1946-και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 641)1948, των οποίων τα αυτοκίνητα πάσης κατηγορίας δημοσίας χρήσεως επετάχθησαν, κατεστράφησαν ή απωλέσθησαν, αιτήσεως δι' αποκατάστασίν των, και εφ'όσαον δεν έτυχον μέχρι σήμερον αποκαταστάσεως ή αποζημιώσεως, ή κρατικής παραχωρήσεως αυτοκινήτου Δ.Χ. οιασδήποτε κατηγορίας ή ιδανικού μεριδίου τοιούτοου αυτοκινήτου, είναι δε εγγεγραμμένοι και ησφαλισμένοι εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών και δεν ασκούν κατά τον χρόνον της κατά την επομένην παράγραφον παροχής της εγκρίσεως άλλο πλην του τοιούτου του αυτοκινητιστού βιοποριστικόν επάγγελμα ή είναι συνταξιούχοι του Τ.Σ.Α., μη ασκούντες επάγγελμα τι.

Της ανωτέρω προνοίας απολαμβάνουν εν περιπτώσει θανάτου του κατά τ' ανωτέρω πληγέντος αυτοκινητιστού, η χήρα τούτου, εφ' όσον δεν ήλθεν εις έτερον γάμον τα ανήλικα τέκνα και άγαμοι θυγατέρες, ασχέτως εγγραφής τούτων εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών και εφ' όσον δεν ασκούνεπάγγελμάτι, ωςκαι ενήλικα άρρενα τέκνα εφ' όσον έχουν ταςς ανωτυέρω δια τον θανόντα πληγέντα αυτοκινητιστήν απαιτουμένας προϋποθέσεις, πλην της ιδιοκτησίας του απολεσθέντος αυτοκινήτου.

Κατά πάσαν περίπτωσιν επιφυλάσσονται τα οριζόμενα επιφυλασσονται τα οριζόμενα υπό των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.Δ. 3334)55.

2.        Εις τους δικαιοθησομένους θα παραχωρηθώσιν εγκρίσεις θέσεως εις κυκλοφορίαν φορτηγού μόνον αυτοκινητου Δ.Χ. ωφελίμου φορτίου, υπολογιζομένου κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 του αυτού ως άνω Α.Ν. 1086)46.

3.        Η κρίσις των αιτήσεων τούτων και η εν γένει έρευνα της συνδρομής των προϋποθέσεων δια την ως άνω παραχώρησιν γίνεται υπό Επιτροπής ορισθησομένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δια της οποίας ρυθμίζεται και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της παρούσης διατάξεως.

4.        Επαγγελματίαι αυτοκινητισταί, ιδιοκτήται επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, υποβαλόντες δικαιολογητικά αντικαταστάσεως και μη τυχόντες σχετικής εγκρίσεως, λόγω εκπροθέσμου υποβολής, δύνανται εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος να επανυποβάλωσι τα υπό των ισχυόντων νόμων προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να τύχωσι της σχετικής εγκρίσεως αντικαταστάσεως και θέσεως εις κυκλοφορίαν επιβατηγού αυτοκινήτου, καθ' υπέρβασιν της καθωρισμένης δυνάμεως.

5.        Επαγγελματίαι αυτοκινητισταί ιδιοκτήται φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. οίτινες απώλεσαν ταύτα λόγω ανωτέρας βίας και συνεπεία διακαιολογημένης μη εμπροθέσμου υποβολής των νομίμων δικαιολογητικών δεν έλαβον νέαν Άδειαν, δικαιούνται εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν.Δ. να υποβάλωσι τα νόμιμα δικαιολογητικά των και να λάβωσιν ομοίαν με το κατά τ' ανωτέρω απολεσθέν αυτοκίνητον των ΄δειαν φορτηγού αυτοκινήτου, ωφελίμου φορτίου καθορισθησομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταφορών.

 

Αρθρον 18

1.        Η Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν "Αστικαί Συγκοινωνίαι Περιοχής Αθηνών-Πειραιώ "ΑΣΠΑ" απαλλάσσεται, αφ' ής συνεστήθη, της εκ του άρθρου 2 Α.Ν. 1606)1939 εισφοράς υπέρ του Ταμείου Προνοίας και Κοινής διανομής πωλητών βενζίνης, επί της δια την λειτουργιαν των ιδίων της λεωφορείων, καταναλισμκομένης ποσότητας πετρελαίων, εφ' όσον ταύτα δεν προμηθεύεται παρα των πρατηριούχων και πωλητών βενζίνης περί ως το άνω Ταμείον.

 

Άρθρον 19

Εις υπαλλήλους του Οργανισμού Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) αποχωρούντας εκ της υπηρεσίας λόγω υγειας θανάτου, καταλήψεως υπό του ορίου ηλικίας ή απχωρήσεως λόγω συμπληρώσεως 35ετούς υπηρεσίας, καταβάλλεται υπό Οργανισμού τούτου βοήθημα ίσον προς τας αποδοχάς τόσων μηνών, όσα τα έτη της υπηρεσίας εκάστου μη δυνάμενον το βοήθημα τούτο να υπερβή τας αποδοχάς είκοσι (20) μηνών.

 

Αρθρον 20

1.      Η υπό της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4246)62 " Περί ενοποιήσεως των Σιδηροδρομικών Δικτύων του Κράτους και τροποποιήσεως και συμπληρωσεως της περί Διοικήσεως των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων" τασσομένη προθεσμία προς έκδοσιν του νέου οργανισμού των Σ.Ε.Κ. περί ου΄η παρ. 4 του αυτού άρθρου, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1964.

2.      Η παρ. 2 του άρθρου 10 του αυτού Ν. 4246)62 καταργείται.

3.      Μέχρι θέσεως εν ισχύϊ του υπό των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4246)62 προβλεπομένου νέου οργανισμού των Σ.Ε.Κ., αι προαγωγαί του προσωπικού γενήσονται βάσει των Σ.Ε.Κ. αι προαγωγαί του προσωπικού γενήσονται βάσει πινάκων καταρτιζομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 4 του αυτού

4. Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4246)62 είναι ότι οι οργανισμοί των δικτύων Σ.Ε.Κ., Σ.Π.Α., Σ.Β.Δ.Ε. και Σ.Π.Κ. θα εξακολουθούν ισχύοντες μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του κατά το άρθρον 4 του παρόντος νέου ενιαίου οργανισμού των Σ.Ε.Κ., ως ούτοι ήθελον τροποποιηθή κατά την προϊσχύουσαν του Ν.Δ. 4246)62 διαδικασίαν.

 

Άρθρον 21

1. Επιβατηγά αυτοκίνητα (ανά έν), ιδιωτικής χρήσεως, αγοραζόμενα υπό βουλευτών εν ενεργεία και τιθέμενα το πρώτον εις κυκλοφορίαν μετά την ισχύν του παρόντος, απαλλάσσονται του κατά το άρθρον 15 παρ. 2 του Νομου 2367)53, ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως δια του άρθρου 3 του 12.1961 πράξιν του Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 222)1962 τεύχος Α΄), προσθέτου ειδικού τέλους, εφ΄ όσον οι φορολογήσιμοι ίπποι του απαλλασσομένου αυτοκινήτου δεν υπερβαίνουν τους δέκα επτα (17).

2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον απαλλασσόμενα αυτοκίνητα δέον να τηρώνται εις την κυριότητα του δικαιούχου ή των κληρονόμων αυτού, εν περιπτώσει θανάτου του, επί πε΄ντε τουλάχιστον έτη. Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως της κυριότητος ή της χρήσεως αυτών καθ' οιονδήποτε τρόπον ή ματαιώσεως της υπό τον όρον της διαφυλάξεως της κυριότητος εις τον πωλητήν συναφθείσης πωλήσεως προς της παρόδου πενταετίας, τα αυτοκίνητα ταύτα υποβάλλονται εις το κατά τας οικείας διατάξεις οφειλόμενον πρόσθετον ειδικόν τέλος. Της υποχρεώσεως προς πληρωμήν του τέλους τούτου απαλλάσσονται τα κατά την διάρκειαν της πενταετίας καταστραφέντα αυτοκίνητα και αποσυρθέντα, συνεπεία τούτου, της κυκλοφορίας.

 

Άρθρον 22

1. Καταργούνται από 1ης Νοεμβρίου 1964:

α) η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Ν.3216)55 "Περί συμπληρώσεως της περί Οργανισμού Ελέγχου των δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ) κειμένης Νομοθεσίας κλπ."

β) Το άρθρον 11 του Α.Ν. 1795)51 "Περί τρόπου εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού εις επαρχίας του Κράτους"

2. Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ. άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων του άρθρου 1, ων η ισχύς άρχεται από 1ης Νοεμβρίου 1964, δυναμένη να ανασταλή ως και ο χρόνος καταργήσεως των εν τη ηγουμένη παραγρ. 1α και β διατάξεων επί δύο μήνας δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών εφ' άπαξ εκδιδομένης.

 

Εν Αθήναις τη 20 Αυγούστου 1964

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Π. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, Ι. ΤΟΥΜΠΑΣ, Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, Ι. ΖΙΓΔΗΣ, ΣΤ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ, ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΖΉΣ, Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤ. ΜΠΙΡΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΜΑΡΗΣ, ΜΙΧ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΔΡ. ΚΟΚΚΕΒΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 21 Αυγούστου 1964

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ