EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 91 Σεπτεμβρίου 1957

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

173

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3745

 

Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 31 Ιουλίου 1957 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον 5

 

1. Πάσαι αι εν Ελλάδι Τράπεζαι, το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα πάσης φύσεως ασφαλιστικά ταμεία ως και αι δημόσιαι επιχειρήσεις εν γένει δύνανται να επενδύουν διαθέσιμα αυτών εις έντοκα γραμμάτια, κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως της Νομισματικής Επιτροπής.

2. Τα υπό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ασφαλιστικών ταμείων και των δημόσιων επιχειρήσεων αποκτώμενα έντοκα γραμμάτια κατατίθενται προς φύλαξιν εις την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1957

ΠΑΥΛΟΣ

Β'

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΔΕΛΜΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, Α. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΘΗΒΑΙΟΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Γ. Ι ΡΑΛΛΗΣ, Σ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Α. Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ, Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 6 Σεπτεμβρίου 1957

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ