EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

246

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3601

Περί παρατάσεως της υπό του Ν.Δ. 2513/1953 προβλεπομένης προσαυξήσεως επί της τιμής των εισιτηρίων των λεωφορείων αυτοκινήτων

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπόψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 18 Σεπτεμβρίου 1956 σύμφωνον γνώμη της κατά την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον

1.     Η υπό του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2513/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων" οριζομένη προσαύξησις επί της τιμής των εισιτηρίων των λεωφορείων των αστικών και υπεραστικών γραμμών του Νομού Αττικής, παραταθείσα διά της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν.Δ/τος 3033/1954 "περί των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων", παρατείνεται περαιτέρω μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1957 διά το οδικόν δίκτυον το υπαγόμενον εις την αρμοδιότητα του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών.

2.     Ο επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργός, δύναται δι' αποφάσεώς του να διαθέση εκάστοτε κατά την κρίσιν του εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις εκ των πόρων του Ε.Τ.Μ.Ο. Αθηνών, τας αναγκαιούσας πιστώσεις διά την συντήρησιν και ανακαίνισιν οδών υπαγομένων εις το δίκτυον αρμοδιότητος της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Το σύνολον των κατά τα ανωτέρω πιστώσεων δεν δύναται να υπερβαίνη κατ' έτος τα δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) των διά την εκτέλεσιν έργων διατεθειμένων ετησίως τοιούτων παρά του Ε.Τ.Μ.Ο. Αθηνών.

 

Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1956

 

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΑΥΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, Λ. Π ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ, Λ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ, Ν. ΜΑΡΤΗΣ, Χ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ, Τ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΚΟΣ. Ι ΨΑΡΡΕΑΣ..

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1956

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ