EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1956

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

123

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3598

Περί συμπληρώσεως των περί Οργανισμού Ελέγχου των δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών κειμένων διατάξεων .

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 20 Σεπτεμβρίου 1956 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών , προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν :

 

ΆΡΘΡΟ 1

 

1 . Σκοπός του Οργανισμού Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ. ) παραμένει ο υπό των κειμένων διατάξεων καθοριζόμενος τοιούτος , ως και α ). η υπό τούτου ίδρυσις και εκμετάλλευσις Σταθμών επιβατών Αστικών και Υπεραστικών δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών , β) . η υπό τούτου παροχή δανείων εις Συνεταιρισμούς Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Λεωφορείων της Αστικής Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς , δια την ίδρυσιν Σταθμών Αυτοκινήτων , μετά προηγούμενην δι' έκαστη περίπτωσιν του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων .

2 . Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων θέλουσι καθορισθή τα της ιδρύσεως , λειτουργίας των Σταθμών αυτοκινήτων και εκμεταλλεύσεως αυτών υπό του Οργανισμού Σταθμών Αυτοκινήτων .

 

ΆΡΘΡΟ 2

 

1 . Τα δυνάμει του άρθρου 11 του Νόμου 817 / 1943 "περί συμπληρώσεως των περί Οργανισμού Ελέγχου των δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ. ) κειμένων διατάξεων" επιβαλλόμενα πρόστιμα υπό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων Συγκοινωνιών , μετ ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού , κατατίθενται εις ίδιον παρά τη Εθνική Τραπέζη Ελλάδος και Αθηνών λογαριασμόν και χρησιμοποιούνται δια την προμήθειαν και συντήρησιν σημάτων κυκλοφορίας , τροποποιούμενης κατά τούτο μόνον της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Νόμου 817 / 1943 "περί συμπληρώσεως των περί Οργανισμού Ελέγχου των δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ. ) κειμένων διατάξεων" .

Ο ως άνω λογαριασμός θα κινήται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Α.Σ.

2 . Οι Πρόεδροι των Κ.Τ.Ε.Λ. υποχρεούνται όπως παρακρατώσι τα επιβαλλόμενα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Ε.Α.Σ. πρόστιμα εκ των εισπράξεων των υποχρέων και κατατεθώσι ταύτα εις τον ως άνω λογαριασμόν . Εν περιπτώσει αρνήσεώς των τιμωρούνται με τας ποινάς τας προβλεπομένας υπό του άρθρου 1 του Νόμου 3216 / 1955 "περί συμπληρώσεως της περί Οργανισμού Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ. ) κειμένης νομοθεσίας , κυρώσεως , της υπ' αριθ. 1046 / 1953 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί αυτοκινήτων νομοθεσίας" .

 

ΆΡΘΡΟ 3

 

Δια παραβάσεις προβλεπομένας υπό της "περί αυτοκινήτων" νομοθεσίας και διαπιστουμένας α ) . υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων , β ) . του Γενικού Γραμματέως του αυτού Υπουργείου , γ ) . υπό ανωτάτων ή ανωτέρων υπαλλήλων της Γενική Διευθύνσεως Μεταφορών του αυτού Υπουργείου , δ ) . υπό υπαλλήλων της Υ.Ε.Φ.Α. , προκειμένου περί του ελέγχου φορτηγών αυτοκινήτων δια τας παραβάσεις των περί υπερφορτώσεως διατάξεων , δύναται να αφαιρεθή η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτων μέχρις ενός μηνός εν υποτροπή δε μέχρι τριών μηνών , δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων , εκδιδομένης επί τη βάσει βεβαιώσας της παραβάσεως υπό του διαπιστούντος ταύτην οργάνου και κατόπιν απολογίας υποβληθησομένης εντός τεσσάρων ημερών . Η τοιαύτη στέρηση της αδείας του αυτοκινήτου δεν επιβάλλεται εφ' όσον ο ιδιοκτήτης ήθελεν αποδείξει ότι η υπερφόρτωσις εγένετο εν άγνοιά του .

Δια τας αυτάς ως παραβάσεις , υπό οιασδήποτε κατηγορίας αυτοκινήτων , ως και δια τας κατά την κρίσην της Διοικήσεως παραβάσεως σπουδαιότερων Αστυνομικών Διατάξεων , βεβαιουμένας υπό των Αστυνομικών Οργάνων , επιβάλλονται αι αυταί ποιναί , κατόπιν απολογίας των παραβατών υποβαλλόμενης εντός τεσσάρων από της κλήσεως εις απολογίαν .

Πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον καταργείται

 

ΆΡΘΡΟ 4

 

Τα εκάστοτε αδιάθετα υπόλοιπα εκ παραβόλων υπέρ της βάσει της υπ' αριθ. 14930 / 20.5.1954 αποφάσεως Υφυπουργού Συγκοινωνιών συσταθείσης Υγειονομικής Επιτροπής Εξετάσεως Οδηγών αυτοκινήτων Αθηνών κατατεθείμενα παρά Τραπέζαις δύνανται δι' αποφάσεως του Υφυπουργού Συγκοινωνιών να διατίθενται δι' έργα Επαρχιακής οδοποιίας .

 

 

Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1956

ΠΑΥΛΟΣ Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , Δ . ΜΑΚΡΗΣ , Χ . ΘΗΒΑΙΟΣ , Λ . Π . ΤΣΑΛΔΑΡΗ , Κ . ΤΣΑΤΣΟΣ , Δ . ΔΑΒΑΚΗΣ , Ν . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , Δ . ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ , Ν . ΜΑΡΤΗΣ , Χ . ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ , Τ . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, Δ . ΜΑΝΕΝΤΗΣ , Ι . ΨΑΡΡΕΑΣ .

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς .

Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1956

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .