EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1955

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

277

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3397

Περί συμπληρώσεως διατάξεων τινων αφορωσών εις ζητήματα προσόντων, συνθέσεως και υπηρεσιακής καταστάσεως του προσωπικού της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 22 Σεπτεμβρίου 1955 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1. Δια την επάνδρωσιν των ταχ. Γραφείων του κράτους και ομαλήν λειτουργίαν της Ταχυδρ. Υπηρεσίας, προστίθενται εις την οργανικήν σύνθεσιν ταύτης αι κάτωθι θέσεις προσωπικού:

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

35 θέσεις Ταχ. Εποπτών Α' επί βαθμώ 5ω.

31 θέσεις Ταχ. Βοηθών Β' - Ταχ. Εποπτών Β' επί βαθμώ 9ω ή 8ω ή 7ω ή 6ω.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

5 θέσεις ταξινόμων.

130 θέσεις Αστικών Διανομέων επί βαθμώ 11ω ή 10ω ή 9ω ή 8ω ή 7ω ή 6ω.

100 θέσεις Διανομέων Ταχ. Γραφείων εξ ων οι των Ταχ. Γραφείων Γ' τάξ. Επί βαθμώ 11ω ή 10ω ή 9ω, οι των Γραφείων Β' τάξεως επί βαθμώ 11ω ή 10ω ή 9ω ή 8ω και οι των Ταχ. Γραφείων Α' τάξ. Επί βαθμώ 11ω ή 10ω ή 9ω ή 8ω ή 7ω.

30 θέσεις Αγροτικών Διανομένω επί βαθμώ 11ω ή 10ω ή 9ω ή 8ω ή 7ω.

20 θέσεις Ενσημοπωλητριών επί βαθμώ 11ω ή 10ω ή 9ω ή 8ω ή 7ω.

2 θέσεις οδηγών Ατ/των επί βαθμώ 9ω ή 8ω ή 7ω ή 6ω.

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

20 θέσεις Φορτωτών.

 

Άρθρον 2

1. Εις τας κατά τας κειμένας διατάξεις υφισταμένας οργανικάς θέσεις προσωπικού της Α' Κατηγορίας της Ταχυδρομικής υπηρεσίας επί βαθμώ 3ω ή 2ω προστίθενται πέντε θέσεις, καταργουμένων ισαρίθμων θέσεων επί βαθμώ 4ω Δια Β. Δ/τος εφ' άπαξ εκδιδομένου κατανέμονται αι πρστιθέμεναι θέσεις εις ανασυνιστωμένας εκ των δια του Δ/τος της 11-5-1955 καταργηθεισών αντιστοίχους Υπηρεσίας ή εις Υπηρεσίας εκ των διευθυνομένων μέχρι τούδε υπό υπαλλήλων επί βαθμώ 4ω.

2. Ομοίως προστίθενται 20 θέσεις Ταχυδρομικών Διευθυντών - Τμηματαρχών Α' επί βαθμώ 4ω και 35 θέσεις Ταχ. Εποπτών Α' τάξεως επί βαθμώ 5ω.

Η εις τας νέας ταύτας θέσεις προαγωγή δεν δύναται να εκτελεσθή προ της ενάρξεως της προσεχούς οικον. Χρήσεως, από της πραγματοποιήσεως δε αυτών καταργούνται ισάριθμοι θέσεις Ταχ/κών Εποπτών Β' τάξεως επί 6ω βαθμώ.

3. Δια Β.Δ. εφ' άπαξ εκδοθησομένου προτάσει του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού μετά γνώμην του Συμβουλίου Ταχ. Εκμεταλλεύσεως, δύνανται να συσταθώσι μέχρι 10 Ταχ. Γραφεία Γ' τ'αξεως, επί πλέον των δια του Δ/τος της 11 Μαίου 1955 "περί μεταβολής της οργανώσεως της Κεντρικής και περιφ. Ταχ. Υπηρεσίας κλπ." καθορισθέντων, άνευ προσαυξήσεως των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Ταχ/κής Υπηρεσίας.

Άρθρον 3

1. Εκ των παρά τη Ταχυδρομική Υπηρεσία μετά την προσθήκην των δια του άρθρου 1 του παρόντος 20 θέσεων υφισταμένων 168 θέσεων φορτωτών, κατανεμομένων εφεξής απασών ως θέσεων προσωπικού της κατά τον Υπαλληλικόν Κώδικα Γ' Κατηγορίας εις τους αντιστοίχους δια την κατηγορίαν ταύτην βαθμούς, ορίζονται αι μεν 100 επί βαθμοίς 13ω, 12ω, 11ω, 10ω ή 9ω, αι δε λοιπαί 68 επί 8ω βαθμώ.

2. Από της ισχύος του παρόντος, αι θέσεις διανομέων των Ταχυδρ. Γραφείων των πόλεων Κατερίνης, Αγρινίου, Γιαννιτσών, Αιγίου, Αμαλιάδος, Θηβών και Άργους, ως και των Λουτροπόλεων Αιδηψού και Λουτρακίου, ορίζονται ως θέσεις αστικών διανομέων.

Οι εις τα αυτά Ταχυδρομικά Γραφεία υπηρετούντες ήδη μόνιμοι διανομείς εντάσσονται ως αστικοί διανομείς, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 1811/1954 "περί Κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων" αυξανομένου του αριθμού των θέσεων των αστικών διανομέων κατά 29, επί μειώσει αντιστοίχως του αριθμού των θέσεων διανομέων Ταχυδρ. Γραφείων.

3. Αι θέσεις των διανομέων των ταχυδρομικών Γραφείων Γ' τάξεως ορίζονται επί βαθμοίς 11ω ή 10ω ή 9ω ή 8ω αποκλειομένης της προαγωγής εις τον 8ον βαθμόν προ της παρελεύσεως ενός έτους από της ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Άρθρον 4

Οι παρά τη Ταχυδρομική Υπηρεσία υπάλληλοι, οι εκτελούντες καθήκοντα Ρεπιθεωρητού, θεωρούνται, κατά την εν τη εκτελέσει των καθηκόντνων των τούτων διενέργειαν προανακρίσεων, ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.

 

Άρθρον 5

1. Τυπικά προσόντα προς διορισμόν του Ταχυδρ. προσωπικού της Β' Κατηγορίας παραλλήλως προς τα υπό του Υπαλληλικού Κώδικος αξιούμενα λοιπά προσόντα, ορίζοντα τα εξής:

α) Δια τους ταξινόμους απολυτήριον Γυμνασίου και τας Ενσημοπωλητρίας Ενδεικτικόν Δ' τάξεως Εξαταξίου Γυμνασίου.

Β) Δια τους Αστικούς Διανομείς, ενδεικτικόν γ' τάξ. Εξαταξίου Γυμνασίου και ειδική εμπειρία αποκτωμένη κατά τα εν τω επομένω άρθρω οριζόμενα.

Γ) Δια τους Διανομείς Ταχυδρομικών Γραφείων, ως μετονομάζονται οι επαρχιακοί διανομείς και τους αγροτικούς διανομείς, ενδεικτικόν Β' Τάξεως Εξαταξίου Γυμνασίου και ειδική εμπειρία αποκτωμένη κατά τα εν τω επομένω άρθρω οριζόμενα.

δ) Δια τους Οδηγούς Αυτοκινήτων, επαγγελματικόν δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου και τριετής άσκησις του επαγγέλαμτος του οδηγού, και

ε) Δια τους Τεχνίτας Αυτοκινήτων, πτυχίον ειδικής Τεχνικής Σχολής.

2. Από της ισχύος του παρόντος, αι κεναί θέσεις Ταξινόμων πληρούνται δια μετατάξεως διανομέων κεκτημένων τα δια τον διορισμόν εις θέσιν Ταξινόμου απαιτούμανα γραμματικά προσόντα, κατ' αίτησιν των ιδίων.

Η μετάταξις ενεργείται κατά τας κειμένας διατάξεις μετ' ητιολογημένην πε΄ρι της καταλληλότητος απόφασιν του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Μη υπαρχόντων διανομέων κεκτημένων τα προς μετάταξιν απαιτούμενα προσόντα, αι θέσεις ταξινόμων πληρούνται δια διορισμού, ενεργουμένου κατά τας κειμένας διατάξεις.

3. Οι εκ των αστικών διανομέων αποκτώντες κατά το διάστημα της υπηρεσίας των ειδικήν εμπειρίαν Ταξινόμου, δύνανται να διατίθενται υπό του προισταμένου του Γραφείου παρ' ω υπηρετούσιν, αναλόγως των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών, εις εσωτερικήν υπηρεσίαν διαλογής και ταξινομήσεως αλληλογραφίας, κατόπιν εγκρίσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Άρθρον 6

1. Η κατά τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου απαιτουμένη ειδική εμπειρία ως προσόν δια τον διορισμόν εις κενήν θέσιν διανομέως πάσης κατηγορίας, αποκτάται δι' εξαμήνου θεωρητικής και πρακτικής ασκήσεως παρά των Γραφείω παρ' ω η κενή θέσις.

2. Η άσκησις περιλαμβάνει κυρίως την διδασκαλίαν των περί διανομής κανονισμών και την πρακτικήν εφαρμογήν δια της εκτελέσεως της υπηρεσίας διανομής.

Το διάγραμμα της ύλης επί της οποίας θα γίνηται η άσκησις και πάσα σχετική λεπτομέρεια ορ'ιζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εκμεταλλεύσεως.

3. Εις την άσκησιν γίνονται δεκτοί οι κατά τα κατωτέρω προκρινόμενοι εκ των κεκτημένων τα νόμιμα προσόντα διορισμού εις την υπάρχουσαν κενήν θέσιν διανομέως.

4. Κενωθείσης παρά τη Ταχυδρομική Υπηρεσία θέσεως διανομέως δημοσιεύεται, μετά την υπό του Υπουργού των Οικονομικών έγκρισιν της οικείας πιστώσεως δια την πλήρωσιν ταύτης, προκήρυξις, τάσσουσα 15θήμερον τουλάχιστον προθεσμίαν προς υπον\βολήν αιτήσεων των επιθυμούντων να μετάσχωσιν εις την άσκησιν, μετά των δικαιολογητικών των απαιτουμένων εκάστοτε δια την συμμετοχήν εις διαγωνισμόν, ως και αποδεικτικού στοιχείου της επικαλουμένης τυχόν ιδιότητος εκ των εν τη επομένη παραγράφω οριζομένων. Η προκήρυξις αύτη τοιχοκολλάται εις το Γραφείον παρ' ω η κενή θέσις, εις το οικείον δημοτικόν ή κοινοτικόν κατάστημα και εις τα λοιπά ταχυδρομικά γραφεία του αυτού Νομού, δημοσιεύεται δ' εν περιλήψει ή ως είδησις εις δύο εν τω Νομώ εκδιδομένων Εφημερίδων.

5. Η μεταξλυ των υποψηφίων επιλογή γίνεται υπό Επιτροπής συγκροτημένης, προκειμένου μεν περί θέσεως παρά Γραφείω εν τη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης εκ τριών ανωτέρων υπαλλήλων της Κεντρικής ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή των υπηρετούντων εις τας εν αθήναις και πειραιεί Ταχυδρομικ΄λας Υπηρεσίας, διοριζομένων υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών και δημοσίων Έργων, προκειμένου δε περί θέσεως παρά τοις λοιποίς Περιφερειακοίς Γραφείοις υπό Επιτροπής συγκροτουμένης εκ του οικείου Περιφερειακού Ταχυδρομικού Διευθυντού και δύο άλλων υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής Ταχυδρομικής Διοευθύνσεως ή Υπηρεσίας επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω της Α' κατηγορίας διοριζομένων ομοίως. Η Επιτροπή επιλέγει αρχικώς διπλάσιον των υπαρχουσών κενών θέσεων αριθμόν υποψηφίων και ουχί ολιγωτέρους των τριών.

Κατά την επιλογήν ταύτην προτιμώνται κατά σειράν οι τραυματίαι πολέμου και του αντισυμμοριακού αγώνος, οι πολεμισταί οι τιμηθέντες δια Πολεμικού Σταυρού ή αριστείου ανδρείας ή μεταλλίου εξαιρέτων πράξεων ή οι προσενεγκόντες εξαιρετικάς υπηρεσίας, οι κεκτημένοι υπέρτερα γραμματικά προσόντα, οι έχοντες προγενεστέραν ευδόκιμον υπηρεσίαν εκτάκτου ή αναπληρωτού παρά τη Ταχυδρομική Υπηρεσία συνεχή ή τμηματικήν τουλάχιστον εξ μηνών, επί ίσοις δε όροις τα τέκνα αναπήρων πολέμου τα τέκνα υπαλλήλων εν ενεργεία ή συνταξιούχων, τα τέκνα πολυτέκνων και τα τέκνα υπαλλήλων φονευθέντων εν τη εκτελέσει της υπηρεσίας.

6. Μετά την υπό της Επιτροπής σύνταξιν του πίνακος επιλογής, καλούνται οι περιλαμβανόμενοι εν αυτώ όπως εντός δέκα πέντε ημερών υποβάλωσιν εις την Επιτροπήν και πάντα τα λοιπά προς διορισμόν απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά την λήξιν της προθεσμίας ταύτης η Επιτροπή, διαγράφουσα ητιολογημένως εκ του αρχικού πίνακος τους μη κεκτημένους τα προς διορισμόν προσόντα ή μη υποβάλοντας τα δικαιολογητικά των, ανασυντάσσει τον οριστικόν πίνακα επιλογής εις τον οποίον εγγράφει μόνον τους εκ του αρχικού πίνακος μη διαγραφέντας. Τον πίνακα τούτο υποβάλλει αμελλητί εις τον υπουργόν, όστις μετ' έλεγχον της νομιμότητος της καταρτίσεως κυροί τούτον και εντέλλεται την προς άσκησιν εγκατάστασιν ισαρίθμων προς τας κενάς θέσεις κατά την οικείαν σειράν.

7. Ο κατά τα ανωτέρω καταρτισθείς πίναξ επιλογής ισχύει δια το γραφείον δι' ο συνετάγη επί εν έτος από της υπό του Υπουργού κυρώσεώς του.

Άρθρον 7.

1. μετά την παρέλευσιν του εξαμήνου της ασκήσεως ο ασκούμενος υποβάλλεται εις γραπτήν και προφορικήν εξέτασιν ενώπιον τριμελούς Επιτροπής παρά τη έδρα της οικείας Περιφερειακής ταχυδρομικής διευθύνσεως συνιστωμένης δι' αποφάσεως του αυτού Υπουργού.

Η επίδοσις του εξεταζομένου βαθμολογείται δια βαθμού από 0-20.

Επιτυχών θεωρείται ο λαβών ως μέσον όρον εις την γραπτήν και προφορικήν εξέτασιν τον βαθμόν 14.

2. Το πρακτικόν της εξετάσεως ταύτης δεόντως τεθεωρημένον υπό του οικείου Περιφερειακού ταχυδρομικού Διευθυντού, αποτελεί δικαιολογητικόν διορισμού εις την κενήν θέσιν.

 

Άρθρον 8.

1. Οι κατά το άρθρον 6 του παρόντος προσλαμβανόμενοι ως ασκούμενοι διανομείς θεωρούνται από της προς άσκησιν εγκαταστάσεως των μέχρι του μετ' επιτυχίαν εις την εξέτασιν διορισμού των ως έκτακτοι διανομείς κεκτημένοι την ιδιότητα του εκτάκτου Δημοσίου Υπαλλήλου. Η διαρκούντος του χρόνου ασκήσεως ή η μετ' αυτήν συμπλήρωσις του προβλεπομένου υπό του Υπαλληλικού Κώδικος ορίου ηλικίας δεν κωλύει τον διορισμόν των.

2. Οι κατά την πρηγουμένην παράγραφον έκτακτοι διανομείς λαμβάνουσιν αποδοχάς μονίμου υπαλλήλου επί 12ω βαθμώ.

 

Άρθρον 9

1. Εις κενάς θέσεις αστικών διανομέων, διανομέων Ταχυδρομικών Γραφείων ή αγροτικών διανομέων, μέχρι της εις τας θέσεις ταύτας κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων εγκαταστάσεως ασκουμένων διανομέων, προσλαμβάνονται κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 2218/1940 αναπληρωταί, απομακρυνόμενοι υποχρεωτικώς άνευ αποζημιώσεως τινος άμα τη εγκαταστάσει του ασκουμένου. Ούτοι δέον να κέκτηνται τα κατά το παρόν Ν.Δ. και τον Υπαλληλικό Κώδικα απαιτούμενα προσόντα διορισμού δια την θέσιν εις ην προσλαμβάνονται.

2. Αναπληρωταί αστικών διανομέων προσλαμβάνονται εφεξής και εις τας κενουμένας θέσεις Ταξινόμων μέχρι πληρώσεως δια διορισμού ή μετατάξεως των θέσεων τούτων.

3. Οι κατά το παρόν άρθρο αναπληρωταί, λαμβάνοντες αποδοχάς μονίμου υπαλλήλου επί 13ω βαθμώ, θεωρούνται ότι κέκτηνται την ιδιότητα του εκτάκτου δημοσίου υπαλλήλου, απολυόμενοι δε επί τη προσλήψει ασκουνμένων ή τη δια μονίμου πληρώσει της θέσεως, προκειμένου περί αναπληρωτών δια θέσεις Ταξινόμου ουδεμιάς αποζημιώσεως δικαιούνται. Η μισθοδοσία τούτων ως και η μισθοδοσία των εκτάκτων διανομέων βαρύνει το αντίστοιχον δια την μισθοδοσίαν του μονίμου προσωπικού κεφάλαιον και άρθρον του προυπολογισμού.

 

Άρθρον 10.

1. Εις θέσεις κωλυομένων, στρατευομένων ή απόντων αστικών διανομέων, διανομέων Ταχ. Γραφείων και αγροτικών διανομέων προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωταί, εις δε τας λουτροπόλεις και θέρετρα προσωρινοί διανομείς κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 του Α.Ν. 699/1937.

2. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωταί και ρποσωρινοί διανομείς, δέον να κέκτηνται τα δια την θέσιν εις ην προσλαμβάνονται απαιτούμενα προσόντα διορισμού. Ούτοι λαμβάνοντες αποδοχάς μονίμου υπαλλήλου επί 13ω βαθμώ θεωρούνται ότι κέκτηνται την ιδιότητα του εκτάκτου δημοσίου υπαλλήλου, απολυόμενοι δε επί τη επανόδω του μονίμου εις αναπλήρωσιν του οποίου προσελήφθησαν ή επί τη λήξει της θερινής περιόδου, ουδεμιάς αποζημιώσεως δικαιούνται.

3. Η εκ της μισθοδοσίας των προσωρινών αναπληρωτών και προσωρινών διανομέων του παρόντος άρθρου δαπάνη βαρύνουσα το δια τας αποδοχάς του εκτάκτου προσωπικού της Ταχυδρ. Υπηρεσίας οικείον κεφάλαιον και άρθρον του προυπολογισμού δεν δύνανται να η ανωτέρα ετησίως εκείνης την οποίαν αντιπροσωπεύουσιν αι αποδοχαί εξήκοντα αστικών διανομένω ε' τάξεως δια δώδεκα πλήρεις μήνας.

4. Αι διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 1811/1951 και του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2500/53 δεν έχουσιν εφαρμογήν δια τους εις την Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν προσλαμβανομένους κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. εκτάκτους πάσης κατηγορίας.

 

Άρθρον 11.

1. Οι εκ των υπηρετούντων αναπληρωτών διανομέων πάσης κατηγορίας κατέχοντες κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος κενάς οργανικάς θέσεις της Ταχυδρ. Υπηρεσίας, ως και οι εκ των προσληφθέντων εις τοιαύτας θέσεις στρατευθέντες δύναναται να διορισθώσιν εις τας θέσεις ταύτας εφόσον κέκτηνται τα υπό των άρθρων 14, 17, 18, 19 και 20 του Υπαλληλικού Κώδικος οριζόμενα προσόντα, η δε υπηρεσία των ως αναπληρωτών υπήρξεν ευδόκιμος, ως μόνιμοι μεν οι έχοντες συμπεπληρωμένην διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν, εντασσόμενοι εις αντίστοιχον προς τον χρόνον υπηρεσίας των κατά τας διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 1811/1951 βαθμόν, ως δόκιμοι δ' υπό την έννοιαν του άρθρου 60 του αυτού Νόμου οι έχοντες ελάσσονα της διετούς υπηρεσίαν. Ο διορισμός τούτων ενεργείται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού κατόπιν προτάσεως περί της ικανότητος και καταλληλότητος του προισταμένου Διευθυντού ή περιφερειακού Διευθυντού της Υπηρεσίας παρ' η τελούσι και μετά ητιολογημένην απόφασιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Η περί διορισμού πρότασις εκδίδεται μετ' απιτυχή προφορικήν εξέτασιν επί των κανονισμών διανομής ενώπιον Επιτροπής παρά τη οικεία Ταχ. Διευθύνσει, συνιστωμένης δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού.

Η ιδιότης τπου προστατευομένου του Ν. 1836/51 ή του παλαιού πολεμιστού αποτελεί πρόσθετον δια την μονιμοποίησιν προσόν.

3. Δια τους διοριζομένους ως δοκίμους, ο διανυθείς μέχρι του διορισμού χρόνος υπηρεσίας ως αναπληρωτών, υπολογίζεται ως χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας.

4. Οι εκ των υπηρετούντων αναπληρωτών κρινόμενοι μη διοριστέοι απομακρύνονται υποχρεωτικώς της υπηρεσίας από της κοινοποιήσεως της οικείας γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου δικαιουμένοι της κατά τας κειμένας διατάξεις παρεχομένης αποζημιώσεως εις τους απολυομένους εκτάκτους δημοσίους υπαλλήλους.

Άρθρον 12.

1. Δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των επί των Οικονομικών, Εργασίας και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργών επιτρέπεται η συγχώνευσις του υφισταμένου δια το προσωπικόν ΤΤΤ Τα μείου Προνοίας Προσωπικού ΤΤΤ μετά του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Δια του αυτού Διατάγματος ρυθμίζονται τα εκ της τοιαύτης συγχωνεύσεως προκύπτοντα ζητήματα.

2. Δια Β.Δ. εφ' άπαξ εκδιδομένου προτάσει του επί των Συγκοινωνιών και δημοσίων Έργων Υπουργού, δύνανται να τροποποιηθώσιν εν όλω ή εν μέρει και να συμπληρωθώσιν άπασαι αι περί των ταμείου Υγείας ταχυδρομικού Προσωπικού, Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Φυματικού ΤΤΤ Προσωπικού και Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητος του τέως Υπουργείου Συγκοινωνιών ισχύουσαι διατάξεις αι αφορώσσαι τους όρους και προυποθέσεις της υπαγωγής εις την ασφάλισιν, την οργάνωσιν των υπηρεσιών και σύνθεσιν του προσωπικού των ταμείων τούτων, τους όρους και προυποθέσεις πληρώσεως των θέσεων αποκλειστικώς εξ υπαλλήλων ησφαλισμένων εις τα αυτά Ταμεία και αι λοιπάι καταστατικαί διατάξεις επιτρεπομένης της δια του αυτού Διατάγματος συγχωνεύσεως του Ειδικού Λογαριασμού προνοίας του Φυματικού ΤΤΤ Προσωπικού μετά του Ταμείου Υγείας ταχυδρομικού Προσωπικού, ως και της διαθέσεως εφ' άπαξ υπέρ του ταμείου Προνοίας Προσωπικού ΤΤΤ εκ του κατόπιν της τοιαύτης συγχωνεύσεως ενισχυθησομένου αποθεματικού του ταμείου Υγείας Προσωπικού ΤΤΤ, του αναγκαιούντος ποσού προς αντιμετώπισιν των λόγω της αθρόας εξόδου υπαλλήλων, συνεπεία της εφαρμογής του Ν.Δ. 2500/53 επαυξηθεισών υποχρεώσεων αυτού.

Δια του αυτού Διατάγαμτος δύναται να προβλεφθή ως πόρος του εκ των ασφαλιστικών ταμείων οικονομικώς ασθενεστέρου, το προιόν εκποιήσεως δια δημοπρασίας μεταξύ φιλοτελιστών, καθ΄α λεπτομερέστερον δια του ιδίου διατάγματος ορισθήσεται, των επί των δελτίων δεμάτων και επιταγών εσφραγισμένων γραμματοσήμων.

 

Άρθρον 13.

1. Εις το Ταμείον Αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητος του τέως Υπουργείου Συγκοινωνιών, θεωρούνται αυτοδικαίως ησφαλισμένοι, άπαντες οι φυματικοί ΤΤΤ Υπάλληλοι οι συνταξιοδοτούμενοι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος εκ του Ειδικού Λογ/σμού Προστασίας Φυματικού Προσωπικού ΤΤΤ, οίτινες λόγω εξόδου των εκ της υπηρεσίας προ της δημοσιεύσεως του συστατικού του ταμείου τούτου Διατάγματος δεν περιελήφθησαν εις την ασφάλισιν τούτου. Ούτοι δικαιούνται βοηθήματος ίσου προς το ανήκον εις τον επί ταις αυταίς αποδοχαίς με πλήρη χρόνον ασφαλίσεως ησφαλισμένον, όπερ εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να η κατώτερον του ανήκοντος εις τον μισθόν Εισηγητού, τα μέλη δε των οικογενειών αυτών εν περιπτώσει θανάτου των, του αναλογούντος επί του βοηθήματος τούτου ποσοστού.

Τα βοηθήματα των ησφαλισμένων τούτων καταβάλλονται κατά μήνα εις το ταμείον αρωγής Υπαλλήλων αρμοδιότητος του τέως Υπουργείου Συγκοινωνιών υπό του Ειδικού Λογ/σμού προστασίας Φυματικού Προσωπικού ΤΤΤ, τας πιστώσεις του οποίου και βαρύνουσι, αποκλειομένης της πληρωμής εις τους δικαιούχους προ της τοιαύτης καταβολής.

2. Εις την κατά την προηγουμένην παράγραφον ασφάλισιν, δύνανται να υπαχθώσι τη αιτήσει των και οι φυματικοί Ταχ. Υπάλληλοι οι ως εκ τη εξόδου των εκ της υπηρεσίας μετά την σύστασιν του Ταμείου, υποχρεωτικώς εις τούτο ησφαλισμένοι, οίτινες θα συνταξιοδοτηθώσιν εκ του Ειδικιού Λογαριασμού Προστασίας Φυματικού ΤΤΤ Προσωπικού.

Οι επιλέγοντες την κατά την παράγραφον ταύτην ασφάλισιν στερούνται των εκ της υποχρεωτικής ασφαλίσεως δικαιωμάτων των.

 

Άρθρον 14.

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ο Ο.Τ.Ε. προ πάσης ενεργείας δια την ανέγερσιν κτιρίων προς στέγασιν Τηλεπικοινωνιακών Γραφείων, υποχρεούται όπως αναγγέλη τούτο εγγράφως προς το Υπουργείον Συγκοινωιών και Δημοσίων Έργων Γεν. Διεύθυνσιν Ταχυδρομείων επί τω τέλει όπως ανεγείρωνται, επί αναλόγω συμμετοχή της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εις τας δαπάνας, οικήματα κατάλληλα δια την συστέγασιν των Υπηρεσιών. Εντός προθεσμίας δύο μηνών από της ανακοινώσεως, η Ταχυδρομική Υπηρεσία οφείλει να δηλώση εις τον ΟΤΕ εάν επιθυμή την συστέγασιν και διαθέτη την απαιτουμένην δαπάνην. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, ο ΟΤΕ απαλλάσσεται πάσης εκ του παρόντος άρθρου δεσμεύσεως.

Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος καθορισθήσονται δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού.

 

Άρθρον 15.

1. Κατά την αληθή έννοιαν των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2423/1953, το δι' αυτόν καθοριζόμενον κόμιστρον κατά το γενικόν τιμολόγιον έχει εφαρμογήν εις τας περιπτώσεις μεταφοράς ταχυδρομικών αποστολών επιμελεία των σιδηροδρομικών δικτύων και δια των ιδίων αυτών μέσων.

2. Τα δια την έλξιν των εις τας αμαξοστοιχίας προστιθεμένων ειδικών οχημάτων της ταχυδρομικής υπηρεσίας καταβαλλόμενα κόμιστρα καθορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων κατά χιλιομετρικόν άξονα επί τη βάσει του μέσου όρου του κατά το αντίστοιχον έτος πραγματοποιηθέντος κομίστρου των ιδιωτικών δια των σιδηροδρόμων μεταφορών κατά χιλιομετρικόν άξονα, μειουμένου μέχρι ποσοστού 25%.

Άρθρον 16.

Επί μισθώσεων των ταχυδρομικών γραμμών, εις ας περιπτώσεις υπό των οικείων κατά Νομούς ΚΤΕΛ προβάλλονται αξιώσεις υπερόγκου μισθώματος, εν συγκρίσει προς τα πρότερον καταβαλλόμενα, ως και εις ας περιπτώσεις τα ΚΤΕΛ δεν προσφέρονται δια την ανάληψιν των ταχυδρομικών μεταφορών, η μεταφορά των ταχυδρομικών αποστολών ανατίθεται υποχρεωτικώς εις τα κατά Νομούς ΚΤΕΛ δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου και επί καταβολή μισθώματος, καθοριζομένου επί τη βάσει των συνθηκών εκμεταλλεύσεως των αυτοκινήτων, δι' αποφάσεως Επιτροπής αποτελουμένης εκ:

α) του Διευθυντού της Νομαρχίας,

β) του Προισταμένου του Γραφείου Ελέγχου Συγκοινωνιών, όπυ υφίσταται, ή του Νομομηχανικού,

γ) ενός Οικονομικού Εφόρου της έδρας του Νομού, οριζομένου υπό του Νομάρχου,

δ) του Διευθυντού της οικείας Ταχυδρομικής Διευθύνσεως, ή του αναπληρωτού αυτού και

ε) του προέδρου του οικείου ΚΤΕΛ, ή του αναπληρωτού αυτού.

Οσάκις η απόφασις της Επιτροπής δεν είναι ομόφωνος, επιτρέπεται προσφυγή εις Επιτροπήν παρά τη Γενική Διευθύνσει Ταχυδρομείων, αποτελουμένη εξ ενός αντιπροσώπου της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων, ενός αντιπροσώπου της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών, οριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και ενός αντιπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, ήτις αποφαίνεται οριστικώς περί του καταβλητέου μισθώματος.

Άρθρον 17.

1. Απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου επί τη επιδείξει της ατυτότητός των οι αγροτικοί διανομείς οσάκις εκτελούσι δρομολόγιον προς εκτέλεσιν της υπηρεσίας των εν τη περιοχή των και φέρουσι την γραμματοπήραν αυτών, υποχρεουμένω των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων να παραλαμβάνουσι τούοτυς απροφασίστως εις την αφετηρίαν ή εις τας καθωρισμένας κατά την διαδρομήν στάσεις.

2. Απαλλάσσονται ομοίως της καταβολής κομίστρου οι δι' αστικών λεωφορείων κινούμενοι ταχυδρομικοί διανομείς κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των προς διανομήν της αλληλογραφίας ή πληρωμήν επιταγών και εφ' όσον φέρουσι την γραμματοπήραν αυτών.

 

Άρθρον 18.

1. Τα δύο τρίτα του αριθμού των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Ν.Δ. κενών θέσεων Ταχυδρομικών Βοηθών Α' Κατηγορίας, επιτρέπεται να πληρωθώσι κατ' εξαίρεσιν δια διορισμού πτυχιούχων ανωτάτης ή ανωτέρας Σχολής. Οι ούτω διοριζόμενοι τοποθετούνται υποχρεωτικώς εις περιφερειακάς Ταχ. Υπηρεσίας, απαγορευομένης της μεταθέσεως των εις την κεντρικήν Υπηρεσίαν προ της παρελεύσεως πενταετίας. Ούτοι υπόκεινται εις τετράμηνον θεωρητικήν και πρακτικήν εξάσκησιν καθ' α ειδικώτερον δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού θέλει ορισθή.

Οι τυχόν αποτυγχάνοντες κατά την εξέτασιν υπόκεινται εις επανεξέτασιν μετά τρίμηνον θεωρητικήν και πρακτικήν εξάσκησιν, εάν δε κατά την επανεξέτασιν ταύτην αποτύχωσιν, απολύονται οριστικώς της Υπηρεσίας.

2. ταχυδρομικού υπάλληλοι Β' Κατηγορίας, όντες κατά τον χρόνον της αρχικής των προσλήψεως πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, μετατάσσονται τη αιτήσει των εις την Α' κατηγορίαν. Δια την ένταξιν των ο μέχρι της μετατάξεως των χρόνος ταχυδρομικής εν γένει υπηρεσίας θεωρείται ως διανυθείς εις την Α' Κατηγορίαν.

3. Κατά παρέκκλισιν των περί διαγωνισμού κειμένων διατάξεων του Νόμου 1811/1951 δύνανται να διορισθώσιν εις κενάς θέσεις Γραφέων Δακτυλογράφων της Κεντρικής ή Περιφερειακής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή Ενσημοπωλητριών προυπηρετήσασαι ευδοκίμως ως έκτακτοι εργάτριαι δεμάτων, εφ' όσον κέκτηνται απολυτήριον Γυμνασίου και δεν υπερέβησαν το 40όν έτος της ηλικίας των, τυγχάνουσι δε θύματα πολέμου συνταξιοδοτούμενα ή μη.

Ομοίως εις κενάς θέσεις Ενσημοπωλητριών δύνανται να διορισθώσιν αι εκ των υπηρετουσών παρά τη ταχυδρομική Υπηρεσία υπό την ιδιότητα ιδιωτικού προσωπικού εκτελούσαι ευδοκίμως καθήκοντα ενσημοπωλητρίας από δεκαετίας τουλάχιστον, εφ' όσον κέκτηνται τα υπό των άρθρων 14, 18, 19 και 20 του Νόμου 1811/1951 οριζόμενα προσόντα.

4. Αι προαγωγαί των φορτωτών ενεργούνται εν αναστολή ισχύος του άρθρου 108 του Υπαλληλικού Κώδικος μέχρι μεν και του 9ου βαθμού κατ' αρχαιότητα, εις δε τον 8ον βαθμόν μόνον κατ΄εκλογήν.

5. Οι εκ των κατά τηνη έναρξιν ισχύος του παρόντος υπηρετούντων φορτωτών και κλητήρων κεκτημένοι τα δια την θέσιν αστικού διανομέως απαιτούμενα γραμματικά προσόντα, δύνανται να μετατάσσωνται τη αιτήσει των εις τον μισθολογικώς αντίστοιχον βαθμόν προς πλήρωσιν κενουμένων θέσεων αστικών διανομέων. Ούτοι διανύουσιν εν τω εις ον μετατάσσονται βαθμώ την υπό των διατάξεων του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικος προβλεπομένην δοκιμαστικήν υπηρεσίαν.

6. Οι απολυθέντες της υπηρεσίας ένεκα πνευμονικής φυματιώσεως μόνιμοι ταχυδρομικοί υπάλληλοι, έχοντες 4ετή τουλάχιστον συνολικήν υπηρεσίαν και τυχόν αναδιορισθέντες βάσει της κειμένης ειδικής νομοθεσίας, λαμβάνουν την σειράν αρχαιότητος, ην είχον κατά την χρονολογίαν της απολύσεώς των εκ της υπηρεσίας, εφ' όσον η εκτός ταύτης παραμονή δεν υπερέβη την οκταετίαν.

7. Μόνιμοι υπάλληλοι του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, εκ των προερχομένων εκ της Υπηρεσίας ΤΤΤ απολυθέντες λόγω νόσου εντός της προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος πενταετίας, δύνανται εφ' όσον αποκατεστάθη η σωματική ή πνευματική αυτών ικανότης ν' αναδιορισθώσι τη αιτήσει των εις την ην κατείχον θέσιν ΤΤΤ προ της εντάξεώς των εις τον ΟΤΕ κατ' ανάλογον εφρμογήν του άρθρου 36 του Ν. 1811/1951 του Υπαλληλικού Κώδικος και εντός πενταετίας από της εκ του ΟΤΕ αποχωρήσεως αυτών.

 

Άρθρον 19.

1. Οι εκ των υπηρετούντων παρά τη Κεντρική Ταχ. Υπηρεσία Εισηγητών επί 6ω βαθμώ Α' Κατηγορίας κεκτημένοι εικοσιπενταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν, ή δεκαεπταετή και πτυχίον Ανωτάτης Σχολής, δύνανται να ενταχθώσι δια Β.Δ. εκδιδομένου μετ' απόφασιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εις θέσεις Ταχ. Εποπτών επί 5ω βαθμώ συνιστωμένας δια του παρόντος κατά προσαύξησιν των υφισταμένων, του υπέρ τα χρονικά ταύτα όρια χρόνου υπηρεσίας τούτων λογιζομένου ως διανυθέντος εν τω εις ον εντάσσονται βαθμώ.

2. Οι παρά τη αυτή Υπηρεσία Γραμματείς επί 8ω ή 7ω βαθμώ Α' Κατηγορίας δύνανται να μεταταχθώσι ομοίως εις ισοβάθμους θέσεις Ταχ. Βοηθών - Ταχ. Εποπτών επί 9ω μέχρι και 6ω βαθμώ συνιστωμένας δια του παρόντος, του προδιαδραμόντος χρόνου υπηρεσίας εις τον εξ ου προέρχονται βαθμόν λογιζομένου ως διανυθέντος εις τον ον μετατάσσονται τοιούτον.

3. Εκ των υφισταμένων παρά τη γενική Διευθύνσει Ταχυδρομείων δύο θέσεως Εισηγητών επί βαθμώ 6ω και τριών θέσεων Γραμματέων επί βαθμώ 8ω ή 7ω του προσωπικού της Α' Κατηγορίας, διατηρούνται μη καταργούμεναι μόνον αι θέσεις των μη ενταχθησομένων ή μεταταχθησομένων.

 

Άρθρον 20.

1. Κατά τα από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος δύο πρώτα Σχολικά έτη της δια του από 31-10-1953 Β. Δ/τος ιδρυθείσης Ταχυδρομικής Σχολής (Αθηνών - Θες/νίκης) επιτρέπεται η συμμετοχή εις την εισιτήριον εξέτασιν των εκ των υπηρετούντων εις την Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν κεκτημένων τα νόμιμα προσόντα και αν έτι συνεπλήρωσαν το 28ον έτος της ηλικίας των, εφ' όσον όμως δεν υπερέβησαν το 35ον.

Η εισαγωγή των εκ τούτων επιτυγχανόντων γίνεται μετά την υποβολήν της παραιτήσεώς των εκ της θέσεως ην κατέχουν.

Προς κάλυψιν των υφισταμένων αναγκών επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων εις την Ταχυδρομικών σχολήν σπουδαστών μέχρις εκατόν κατά τα τρία πρώτα από του έτους 1955 1956 σχολικά έτη.

2. Η μετά την επιτυχή εν τη Ταχυδρομική Σχολή αποφοίτησιν συμπλήρωσις του υπό του Κώδικος προβλεπομένου χρόνου ηλικίας, δεν κωλύει τον διορισμόν.

3. Αστικοί διανομείς, εκτελούντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος και απ΄λο τριετίας τουλάχιστον καθήκοντα ταξινόμου, δύνανται να μετατάσσονται εξαιρετικώς επί μίαν διετίαν από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. εις κενάς θέσεις ταξινόμων, εφ' όσον η τοιαύτη υπηρεσία των τυγχάνει ευδόκιμος, έχουν δε τριετή τουλάχιστον ευδόκιμον υπηρεσίαν, κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος.

 

Άρθρον 21.

Η κατά την 31 Δεκεμβρίου 1952 λήξασα προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Σ.Π. 59/1945, ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, παρατείνεται αφ΄ης έληξε, μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1955 δια τους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Ταχυδρομείων, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τους προαχθέντας ή προαχθησομένους εντός της παρατεινομένης προθεσμίας εις τον κατά την περίοδον της κατοχής κτηθέντα βαθμόν, ως και δια τους προς αυτούς βάσει της 24 Σ.Π. εξομοιωθέντας ομοιοβάθμους αυτών, αποκλειομένης της μεταβολής της μεταξύ των ομοιβάθμων υφισταμένης νυν σειράς αρχαιότητος, και μόνον δια την απόκτησιν του αμέσως ανωτέρου βαθμού του σήμερον κατεχομένου.

 

Άρθρον 22.

1. Ο αριθμός των κατά το άρθρον 3 του Ν.Δ. 3339/1955 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων αφορωσών το Ταχ. Ταμιευτήριον" μετατασσομένων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Ταχυδρομείων εισηγητών αυξάνεται κατά πέντε (5).

Εις τας προστιθεμένας δια του παρόντος θέσεις δύνανται να μετατάσσωνται κατά τας διατυπώσεις και υπό τας συνεπείας του αυτού άρθρου 3 του Ν.Δ. 333/1955 και υπάλληλοι απεσπασμένοι εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Ταχυδρομείων υπέρ την πενταετίαν, κεκτημένοι τα προς προαγωγήν εις τον βαθμόν του Τμηματάρχου β' Ταχ/ κού επόπτου α' τάξεως προσόντα κατά τον χρόνον της μετατάξεως.

2. Δια Β. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και συγκοινωνιών και Δημ. Έργων, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του ταχ. Ταμιευτηρίου, δύναται να συσταθή θέσις προισταμένου του Κεντρικού Λογιστηρίου αυτού επί 3ω ή 2ω βαθμώ. Εις την θέσιν ταύτην προάγεται τμηματάρχης του ταχ. Ταμιευτηρίου επί βαθμώ 4ω, έχων 20ετή εις τον βαθμόν τούτον υπηρεσίαν καιν πτυχίον της ΑΣΟΕΕ ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής.

 

Άρθρον 23.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1955

ΠΑΥΛΟΣ Β

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ, Α. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΣΤ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Λ. ΔΕΡΤΙΛΗΣ, Δ. ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ, Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ, Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ, Λ. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1955

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ