EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 8 Oκτωβρίου 1954

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

237

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3049

Περί ρυθμίσεως προκατοχικών καταθέσεων παρά τω Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω

 

Π Α Υ Λ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 30 Σεπτεμβρίου 1954 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1.                  Καταθέσεις φυσικών προσώπων παρά τω Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω υφιστάμεναι κατά την 27 Απριλίου 1941, εφόσον δεν ανελήφθησαν εξ ολοκλήρου κατά την χρονικήν περίοδον από 27 Απριλίου 1941 μέχρι 10 Νοεμβρίου 1944, εμφανίζουσαι δε κατά την τελευταίαν ταύτην χρονολογίαν πιστωτικόν εκ κεφαλαίου υπόλοιπον εκ 1000 και άνω προκατοχικών δραχμών, δεν υποκεινται, κατά το πιστωτικόν τούτο υπόλοιπον και μονον, εις την δια τουάρθρου 5 του υπ' αριθμ. 18)4 Νομοθετικού Διατάγματος "περί νομισματικής διαρρυθμίσεως" νομισματικήν ρύθμισιν, του υπολοίπου τουτου υπαγομένου εις τον κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. διακανονισμόν.

2.                  Καταθέσεις παρά τω Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω γενόμεναι κατά το μετά την 27 Απριλίου 1941 μέχρι της 10 Νοεμβρίου 1944 χρονικόν διάστημα δεν λαμβάνονται υπ' όψει δια τον κατά τον παρόν Ν.Δ. διακανονισμόν.

 

Άρθρον 2

Εις περιπτώσεις καθ' άς το κατά το προηγούμενον άρθρον υφιστάμενον πιστωτικόν υπόλοιπον υπερβαίνει τας 100.000 δραχμάς, το περαν των 100.000 δραχμών ποσόν δεν υπάγεται εις την κατά τας διατάξεις του παρόντος ρύθμισιν.

 

Άρθρον 3

Φυσικά πρόσωπα έχοντα πεστωτικόν, εκ κεφαλαίου, υπόλοιπον καταθέσεων παρά τω Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω, κατά τα εν άρθρω 1 και 2 του παρόντος οριζόμενα, πιστούνται παρά τω Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω εις λογαριασμόν δραχμών νέας εκδόσεως κατά την ακόλουθον κλίμακα και αντιστοιχίαν:

Α) Πιστωτικόν υπόλοιπον προκατοχικών δραχμών από 1000 έως 10.000 με δραχμας νέας εκδόσεως από 100 έως 1000, βάσει αντιστοιχίας μιάς δραχμής προκατοχικής προς εκατόν (100) δραχμάς παλαιάς εκδόσεως.

Β) Πιστωτικόν υπόλοιπον προκατοχικών δραχμών από 10.001 έως 25.000 με δραχμάς νέας εκδόσεως από 1000 έως 2000, βάσει αντιστοιχίας μιας δραχμής προκατοχικής προς ογδοήκοντα (80) δραχμάς παλαιάς εκδόσεως, με ελάχιστον ποσόν πιστώσεως δραχμάς νέας εκδόσεως χιλίας.

Γ) Πιστωτικόν υπόλοιπον προκατοχικών δραχμών από 25.001 έως 50.000 με δραχμάς νέας εκδόσεως από 200 έως 3000, βάσει αντιστοιχίας μιας δραχμής προκατοχικής προς εξήκοντα (60) δραχμάς παλαιάς εκδόσεως, με εκάχιστον ποσόν πιστώσεως δραχμάς νέας εκδόσεως δύο χιλιάδας.

Δ) Πιστωτικόν υπόλοιπον προκατοχικών δραχμών από 50.001 έως 100.000 με δραχμας νέας εκδόσεως από 3.000 έως 5.000, βάσει αντιστοιχίας μιας δραχμής προκατοχικής προς (50) δραχμάς νέας εκδόσεως τρείς χιλιάδας.

 

Άρθρον 4

Το κατά το προηγούμενον άρθρον συνολικόν πιστωτικόν υπόλοιπον, εφόσον μεν δεν υπερβαίνει τας δραχμάς 1000 αποδίδεται εις πρώτην του δικαιούχου ζήτησιν, πάντως ουχί ενωρίτερον της πρώτης του τρίτου μηνός από της ισχύος του παρόντος, εφόσον δεν υπερβαίνει τας 1000 δραχμάς αποδίδεται δια καταβολής κατ' εξάμηνον ποσοστού 15% της πρωτης καταβολής αρχομένης από της 1 Αυγούστου 1955.

 

Άρθρον 5

Από της πρώτης του τρίτου μηνός της ισχύος του παρόντος, αι κατά το παρόν Ν.Δ. πιστώσεις αποτελούσιν εντόκους καταθέσεις παρά τω Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω επί τω εκάστοτε υπ' αυτού καταβαλλομένω επιτοκίω.

 

Άρθρον 6

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών όπως χορηγή προς το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον δάνεια, προς αντιμετώπισιν των τυχόν αναγκών αυτού εκ της εφαρμογής του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος.

Δια συμβάσεως μεταξύ του Υπουργού των Οικονομικών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θέλουσι καθορισθή οι όροι εν γένει των χορηγηθησομένων δανείων.

 

Άρθρον 7

Αι λεπτομέρειαι του παρόντος θα ρυθμίζωνται δια Β.Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών.

 

Άρθρον 8

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν τη Β. Ελληνική Πρεσβεία Βέρνης τη 6 Οκτωβρίου 1954

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θ. ΚΑΨΑΛΗΣ, ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ, Α. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ, Χ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ, Ε. ΓΟΝΗΣ, Σ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ, Σ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Σ. ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ, Β. ΒΡΑΧΝΟΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Χ. ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 7 Οκτωβρίου 1954

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ