EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

29

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 299

Περί τροποποιήσεως της διατάξεως της περιπτώσεως β΄της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ.701/1970 "περί ενεργουμένων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων εις κατόχους και οδηγούς αυτών".

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υποργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

Η διάταξης της περιπτώσεως β΄της παρ. 1 του άρθρου 7 του ΝΔ. 701/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"β.Δύναται, δι'αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ή του οικείου Νομάρχου, κατά περίπτωσιν, να επιτρέπεται η δι'οιαδήποτε κατηγορίας αυτοκινήτων, μεταφορά επιβατών αντί πληρωμής κομίστρου κατ'επιβάτην, εντός αστικής περιοχής πόλεων και δι'ορισμένας λεωφορειακάς γραμμάς κατ'αποκλειστικότητα ή μη, εφ'όσον διαπιστούται η μη επαρκής εξυπηρέτησις του κοινού επί λεωφορειακών γραμμών της εν αυταίς αστικής συγκοινωνίας. Αι ώραι και η τιμολογιακή διαβάθμισίς δια φας τοιαύτας μεταφοράς, καθορίζονται δι'όποιων αποφάσεων αναλόγως των εκάστοτε συγκοινωνιακών αναγκών. Δι'όμοιας ωσάυτως αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύναται να ανατεθεί εις την Α.Ε. ΑΣΠΑ η αποκλειστική εκμετάλλευσις λεωφορειακών γραμμών της αστικής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς, άνευ συμμετοχής του ΕΚΤΕΛ εκ των ήδη εξυπηρετουμένων είτε υπ'αυτής είτε υπό του ΕΚΤΕΛ . Δια της αυτής ή όμοιας αποφάσεως δύναται να επιτρέπεται εις την ΑΣΠΑ η ανάθεσις της εξυπηρετήσεως μέρους μονον των γραμμών τούτων εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμβαλλόμενα μετ'αυτής.

 

Άρθρον 2

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 29 Ιανουαρίου 1974

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 29 Ιανουαρίου 1974

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ