EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1969

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

188

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 289

Περί των αδειών ικανότητος οδηγών αυτοκινήτων και διτρόχων-τριτρόχων οχημάτων και αδειών μηχανοτεχνιτών και ηλεκτροτεχνιτών.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1.     Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αι εκδιδόμεναι άδειαι ικανότητος οδηγών αυτοκινήτων και διτρόχων-τριτρόχων οχημάτων διακρίνονται εις τας εξής κατηγορίας, παρεχούσας το δικαίωμα του οδηγείν τα αντιστοίχως κατά κατηγορίαν αναφερόμενα οχήματα:

α) Κατηγορία "Α". Δίτροχα ή τρίτροχα μετά κινητήρος (μοτοσυκλέτται), ως και τοιαύτα μετά βοηθητικού κινητήρος (μοτοποδήλατα).

β) Κατηγορία "Β". Αυτοκίνητα επιβατηγά μέχρις οκτώ θέσεων καθημένων επιβατών, μη περιλαμβανομένης της θέσεως του οδηγού ή φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3500 χιλιογράμμων, μετά δυνατότητος ρυμουλκήσεως οχημάτων μικτού βάρους μέχρις 750 χιλιογράμμων.

γ) Κατηγορία "Γ". Αυτοκίνητα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3500 χιλιογράμμων δυνατότητος ρυμουλκήσεως οχημάτων μικτού βάρους μέχρις 750 χιλιογράμμων.

δ) Κατηγορία "Δ". Λεωφορεία αυτοκίνητα άνω των οκτώ θέσεων καθημένων επιβατών, μη περιλαμβανομένης της θέσεως του οδηγού, μετά δυνατότητος ρυμουλκήσεως οχημάτων μικτού βάρους μέχρις 750 χιλιογράμμων.

ε) Κατηγορία "Ε". Αυτοκίνητα των κατηγοριών Β, Γ, Δ μετά δυνατότητος ρυμουλκήσεως οχημάτων μικτού βάρους άνω των 750 χιλιογράμμων.

2.     Η ερασιτεχνική άδεια κατηγορίας "Α" παρέχει το δικαίωμα του οδηγείν οχήματα Ιδιωτικής και Δημοσίας Χρήσεως εκ των αναφερομένων εν εδαφίω α της προηγουμένης παραγράφου η δε τοιαύτη κατηγορίας "Β" παρέχει το δικαίωμα του οδηγείν οχήματα ιδιωτικής χρήσεως εκ των αναφερομένων εν εδαφίω β της αυτής ως άνω παραγράφου.

3.     Η επαγγελματική άδεια, παρέχει το δικαίωμα του οδηγείν αυτοκίνητα οχήματα Ιδιωτικής και Δημοσίας Χρήσεως εκ των αναφερομένων εν εδαφίοις β, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως κατωτέρω:

α) Η άδεια κατηγορίας "Β" οχήματα του εδαφίου β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

β) Η άδεια κατηγορίας "Γ" οχήματα των εδαφίων β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

γ) Η άδεια κατηγορίας "Δ" οχήματα των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

δ) Η άδεια κατηγορίας "Ε" οχήματα των εδαφίων β, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Διά να αποκτήση τις άδειαν ικανότητος οδηγού κατηγορίας "Δ", δέον να είναι εφωδιασμένος διά πιστοποιητικού ειδικού Κέντρου Ψυχοτεχνικών Ερευνών περί της οδηγητικής καταλληλότητός του.

5.     Το όριον του μικτού βάρους των ρυμουλκουμένων οχηματων των προβλεπομένων εν ταις κατηγορίαις Β, Γ και Δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να αυξομειούται αναλόγως των εκάστοτε υφισταμένων συνθηκών κυκλοφορίας, δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

 

Άρθρον 2

1.     Η αίτησις διά την χορήγησιν αδείας οδηγήσεως αυτοκινήτων ή διτρόχων-τριτρόχων μετά κινητήρος (μοτσυκλεττών), δέον να συνοδεύηται υπό δικαιολογητικών άτινα ορίζονται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού. Μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως ταύτης, υποβάλλονται τα υπό των κειμένων διατάξεων οριζόμενα δικαιολογητικά.

2.     Τα πιστοποιητικά, δι' α εκ των κειμένων διατάξεων προβλέπεται συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος των, θεωρούνται ισχυρά και αν έτι η ισχύς αυτών έχη λήξει κατά τον χρόνον χορηγήσεως της αδείας εφ' όσον ταύτα είχον υποβληθή υπό του ενδιαφερομένου διά της εν παραγράφω 1 του άρθρου τούτου αιτήσεως νομοτύπως και προ της λήξεως της καθωρισμένης χρονικής ισχύος των.

3.     Η ισχύς του υπό των διατάξεων του άρθρου 69 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας κυρωθέντος διά του υπ' αριθ. 4233/62 Ν.Δ. χορηγουμένου σημειώματος εκπαιδεύσεως υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων είναι απεριορίστου διαρκείας.

 

Άρθρον 3

1.     Διά να γίνη τις δεκτός εις τας εξετάσεις προς απόκτησιν αδείας ικανότητος οδηγού δέον:

α) Προκειμένου διά την χορήγησιν επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτου να έχη συμπεπληρωμένον το 21ον έτος της ηλικίας του.

β) Προκειμένου διά την χορήγησιν ερασιτεχνικής αδείας ικανότητος οδηγού αυτοκινήτων ή διτρόχων-τριτρόχων μετά κινητήρος (μοτοσυκλεττών) να έχη συμπεπληρωμένον το 18ον έτος της ηλικίας του.

γ) Προκειμένου διά την χορήγησιν αδείας οδηγήσεως μοτοποδηλάτων να έχη συμπεπληρωμένον το 16ον έτος της ηλικίας του.

2.     Διά τους υπερβάντας το 60όν έτος της ηλικίας των απαιτείται διά την χορήγησιν της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδειας ικανότητος οδηγού αυτοκινήτων ή διτρόχων-τριτρόχων η υποβολή πιστοποιητικού εκδιδομένου παρά του Δευτεροβαθμίου Ιατρικού Συμβουλίου εξετάσεως υποψηφίων οδηγών, περί της εν γένει απαραιτήτου διά την απόκτησιν αδείας οδηγήσεως υγιεινής καταστάσεως αυτών.

 

Άρθρον 4.

1.     Η εξέτασις των υποψηφίων διά την απόκτησιν αδείας οδηγού αυτοκινήτων ή διτρόχων-τριτρόχων μετά κινητήρος (μοτοσυκλεττών) διεξάγεται ενώπιον δύο υπαλλήλων του Υπουργείου Συγκοινωνιών κατά τα ειδικώτερον δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού καθοριζόμενα.

2.     Η εξέτασις των υποψηφίων διά την απόκτησιν πτυχίου Μηχανοτεχνίτου ή Ηλεκτροτεχνίτου Επισκευαστού αυτοκινήτων, διεξάγεται ενώπιον δύο Μηχανικών - Μηχανολόγων της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ειδικώτερον δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού καθοριζόμενα.

 

 

Άρθρον 5

1.     Πας οδηγός αυτοκινήτου οχήματος ή διτρόχου-τριτρόχου μετά κινητήρος (μοτοσυκλέττας), δέον να είναι εφωδιασμένος διά της υπό του άρθρου 1 του παρόντος αδείας ικανότητος οδηγού, εκδιδομένης υπό της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

2.     Εξαιρούνται της υποχρεώσεως ταύτης οι έχοντες διεθνή πιστοποιητικά πορείας οδηγοί, κατά τα εν τη σχετική διεθνεί συμβάσει περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων ισχύοντα ως και οι εφωδιασμένοι δι' αδείας οδηγού, εκδοθείσης υπό Κρατών μεθ' ων η Ελλάς έχει συνάψει ειδικάς περί τούτου συμφωνίας κυρωθείσας διά Νόμου.

3.     Κατ' εξαίρεσιν ωσαύτως δύνανται να οδηγώσιν αυτοκίνητα ή δίτροχα-τρίτροχα μετά κινητήρος (μοτοσυκλέττας) ανήκοντα εις τας Ενόπλους Δυνάμεις ή τα Σώματα Βασιλικής Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Πυροσβεστικού και Λιμενικού, στρατιωτικοί εν γένει ή αξιωματικοί και οπλίται της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής ή Αστυνομικοί Υπάλληλοι ή υπάλληλοι του Πυροσβεστικού ή Λιμενικού Σώματος κεκτημένοι την οικείαν άδειαν οδηγού εκδιδομένην υπό της αρμοδίας Αρχής (Στρατιωτικής ή Ναυτικής ή Αεροπορικής ή Βασιλικής Χωροφυλακής ή Αστυνομικής).

 

Άρθρον 6

Κάτοχοι αδειών οδηγών αυτοκινήτων ή διτρόχων-τριτρόχων μετά κινητήρος εκδοθεισών υπό ξένων Κρατών ή τοιούτων Διεθνούς ισχύος ως και οι κάτοχοι αδειών εκδοθεισών υπό Στρατιωτικών Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας, δύνανται να τύχουν αδείας ικανότητος οδηγού κυκλοφορίας Α ή Β κατά περίπτωσιν τη υποβολή των υπό των σχετικών διατάξεων οριζομένων δικαιολογητικών, εξαιρούμενοι των προβλεπομένων θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων.

 

Άρθρον 7.

1.     Τα του τρόπου διενεργείας των εξετάσεων των υποψηφίων διά την απόκτησιν αδείας οδηγού αυτοκινήτων ή διτρόχων-τριτρόχων μετά κινητήρος (μοτοσυκλεττών), τα της παρακολουθήσεως ελέγχου και ενημερώσεως των αδειών ικανότητος οδηγών και των μητρώων αυτών καθ' όσον αφορά τας υπό τούτων διαπραττομένας παραβάσεις ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια επί της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθορίζονται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

2.     Διά κοινών αποφάσεων των επί της Δημοσίας Τάξεως και Συγκοινωνιών Υπουργών, καθορίζονται αι αρμόδιαι κατά τόπους Αστυνομικαί Αρχαί προς έκδοσιν αδείας οδηγού διτρόχων ή τριτρόχων μετά βοηθητικού κινητήρος (μοτοποδηλάτων), ο τρόπος εξετάσεως των υποψηφίων προς απόκτησιν τοιαύτης αδείας, η διαδικασία εκδόσεως και ο τύπος των αδειών αυτών.

3.     Αι διατάξεις του Α.Ν. 353/68 ως και πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις τας του παρόντος καταργούνται.

4.     Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νομίμως εκδοθείδαι άδειαι ικανότητος οδηγών των εν άρθρω 1 κατηγοριών οχημάτων εξακολουθούν ισχύουσαι.

 

Άρθρον 8

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 12 Σεπτεμβρίου 1969

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΔΗΜ. ΠΑΤΙΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΗΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ , ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ , ΕΠΑ. ΤΣΕΛΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 15 Σεπτεμβρίου 1969

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ