EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1973

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

131

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14

Περί απογραφής, ταξινομήσεως, αντικαταστάσεως πινακίδων, διαδικασίας εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ως και της εισπράξεως των αντιστοίχων τελών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

Χρόνος απογραφής και ταξινομήσεως. Αντικατάστασις πινακίδων και διαδικασία εκδόσεως αδειών.

 

1. Η υπό του άρθρου 4 του Ν. 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων", ως τούτο τροποποιηθέν ισχύει, προβλεπομένη απογραφή και ταξινόμησις των αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει, διενεργείται εις χρόνον και κατά διαδικασίαν καθοριζομένην δι' αποφάσεων του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να επιβάλλεται η αντικατάστασις των ενάριθμων πινακίδων αναγνωρίσεως δια νέων τοιούτων, άνευ εκδόσεως νέας αδείας κυκλοφορίας ή ανανεώσεως ταύτης ή απογραφής και ταξινομήσεως των αυτοκινήτων οχημάτων.

3. Δι' ομοίων αποφάσεων, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία της εκδόσεως και ο τύπος των αδειών κυκλοφορίας των πάσης κατηγορίας αυτοκινήτων οχημάτων ως επίσης δύναται να ορίζωνται αι περιπτώσεις καθ' ας επιτρέπεται η χορήγησις προσωρινών αδειών κυκλοφορίας διαρκείας ουχί μείζονος των τριών μηκών.

 

 

 

Άρθρον 2.

Τέλη αντικαθιστωμένων πινακίδων.

 

Εις τας περιπτώσεις αντικαταστάσεως των πινακίδων κατά τα εν παραγράφω 2 του άρθρου 1 του παρόντος οριζόμενα, καταβάλλονται τέλη υπέρ του Δημοσίου εκ δραχμών εκατόν πεντήκοντα (150) δια την χορήγησιν κοινών πινακίδων και εκ δραχμών διακοσίων πεντήκοντα (250) δια την χορήγησιν αντανακλαστικών τοιούτων.

 

Άρθρον 3.

Τέλη επιθεωρήσεως, άνευ εκδόσεως ή ανανεώσεως αδείας.

 

Εις τας περιπτώσεις επιθεωρήσεως των αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει υπό των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών, άνευ εκδόσεως ή ανανεώσεως της αδείας κυκλοφορίας αυτών, καταβάλλονται επιθεωρήσεως εκ δραχμών εκατόν (100), κατά τα δι' αποφάσεως του Υπουργού ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ειδικώτερον οριζόμενα..

 

Άρθρον 4.

Συνείσπραξις των υπέρ τρίτων τελών μετά των υπέρ του Δημοσίου τοιούτων.

 

1. Τα κατά τας κειμένας διατάξεις καταβαλλόμενα δια την απογραφήν, ταξινόμησιν, επιθεώρησιν, χορήγησιν και αντικατάστασιν πινακίδων, έκδοσιν αδειών οδηγήσεως και κυκλοφορίας εν γένει και μεταβίβασιν κατά κυριότητα των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, υπέρ του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ), της Ελληνικής Λέσχης Περιηγήσεων και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) και του Ταμείου Νομικών τέλη, φόροι και δικαιώματα εν γένει, συνεισπράττονται μετά των καταβαλλομένων υπέρ του Δημοσίου κατά τας περιπτώσεις ταύτας φόρων, τελών και δικαιωμάτων.

2.Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος της καταβολής των περί ων η προηγουμένη παράγραφος τελών και αποδόσεως τούτων εις τους κατά νόμον δικαιούχους, το παρακρατούμενον υπό των Δημοσίων Ταμείων ποσοστόν εκ των υπέρ τρίτων εισπράξεων ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 5.

Έναρξις ισχύος.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Αυγούστου 1973.

 

Εν Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1973

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΥΔΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 20 Ιουνίου 1973

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ