EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 5 MAΡΤΙΟΥ 1973

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

52

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1358

Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 531/1970 "περί αντικαταστάσεως ζωηλάτων οχημάτων πόλεων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως"

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

1.     Εις πόλεις άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων δύναται να καθορίζωνται δι' αποφάσεων του οικείου Νομάρχου, εκδιδομένων μετά γνώμην του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, περιμετρικαί ζώναι εντός των οποίων απαγορεύεται η κυκλοφορία ζωηλάτων οχημάτων προοριζομένων δια μεταφοράς πραγμάτων.

2.     Εις τους κατόχους ζωηλάτων οχημάτων δι' ων εκτελούνται μεταφοραί πραγμάτων επί κομίστρω, βάσει αδείας ηνιοχείας, δια πόλεις ένθα κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχει καθορισθή περιμετρική ζώνη, ασκούντας δε αποκλειστικώς το επάγγελμα του καρραγωγέως εντός των πόλεων τούτων, επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ανά ενός φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως μικτού φορτίου μέχρι τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράμμων. Κατά την χορήγησιν της αδείας ταύτης κατατίθεται εις την οικείαν Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών η άδεια ηνιοχείας του κατόχου ζωηλάτου οχήματος του αντικαθισταμένου δια φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως".

 

Άρθρον 2

 

Τα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ. 531/1970 τοιαύτα, ως και τα τιθέμενα εφεξής εις κυκλοφορίαν φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως επιτρέπεται να κυκλοφορούν και να διενεργούν μεταφοράς πραγμάτων μόνον εντός της περιοχής του νομού εις ην περιλαμβάνεται η έδρα αυτών μέχρι της χρονολογίας εφαρμογής της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1060/71 "περί οργανώσεως των δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εμπορευματικών μεταφορών", ότε και δια τα αυτοκίνητα της κατηγορίας ταύτης έχει εφαρμογήν η ως άνω διάταξις του Ν.Δ. 1060/71.

 

Άρθρον 3

 

Δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η κωδικοποίησις εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του Ν.Δ. 531/1970, του παρόντος και των αμέσως ή εμμέσως τροποποιουσών ή συμπληρουσών ταύτας μεταγενεστέρων διατάξεων. Κατά την κωδικοποίησιν ταύτην επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, η σύμπτυξις ή η προσθήκη νέων τοιούτων ως και πάσα αναγκαία φραστική μεταβολή, άνευ αλλοιώσεως της ουσίας του ισχύοντος κειμένου.

 

Άρθρον 4

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 2 Μαρτίου 1973

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΦΑΙΔΟΝ ΑΝΝΙΝΟΥ-ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΑΔΑΜ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΝΙΚ.ΕΦΕΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝ. ΚΑΡΥΔΑΣ, ΙΩΑΝ.ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις, τη 3 Μαρτίου 1973

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ