EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

174

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1245

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των διατάξεων του Ν. Διατάγματος

634/1970

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν :

 

Άρθρο 1

 

1 . Αι διατάξεις της παρ . 1 πλην της περιπτ. Στ΄ του άρθρου 1 και της παρ . 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ . 634 /1970 "περί ολικής ή μερικής απαλλαγής προσώπων τινών της υποχρεώσεως καταβολής κομίστρου κατά την διακίνησιν των δια λεωφορείων αυτοκινήτων των Κ.Τ.Ε.Λ. , Ε.Κ.Τ.Ε.Λ. , Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. , και Σ.Ε.Κ." έχουν εφαρμογήν και επί των λεωφορείων του Οργανισμού "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς ΗΛΠΑΠ" .

 

Άρθρο 2

 

1 . Η περίπτωσις ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 634/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"ιδ Πέντε (5) εκ των εις έκαστον των λοιπών Υπουργείων υπηρετούντων υπαλλήλων των σχετικών δελτίων διατιθεμένων υπό αρμοδίου Υπουργού"

2 . Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του αυτού Ν.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"3 Δικαίωμα δια την άνευ καταβολής κομίστρου διακίνησιν των δια των αστικών λεωφορείων της Χώρας συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτροκινήτων τοιούτων του ΗΛ.Π.ΑΠ. παρέχεται εις τους εγγεγραμμένους εις τα Μητρώα των Κέντρων Κοινωνικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ολικώς τυφλούς .

3 . Η περίπτωσις δδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αυτού Ν.Δ. αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"δδ΄ Τους μαθητάς των δημοσίων σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως και των τούτοις εξομοιουμένων δημοσίων τεχνικών σχολών επαγγελματικής εκπαιδεύσεως τους μαθητάς των νυκτερινών ιδιωτικών σχολείων στοιχειώδους εκπαιδεύσεως των λειτουργούντων κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 3094/1954 "περί μέτρων προς καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού" και ιδρυθέντων και συντηρουμένων υπό νομικών προσώπων φιλανθρωπικού χαρακτήρος και μη δικαιουμένων εισπράξεως διδάκτρων παρά των μαθητών ως και τους μαθητάς των σχολών μαθητείας" .

 

Άρθρο 3

 

Δικαίωμα διακινήσεως δια των λεωφορείων του ΗΛ.ΠΑ.Π και του ΕΚΤΕΛ άνευ καταβολής κομίστρου παρέχεται και εις το εν στολή προσωπικόν κινήσεως

(οδηγούς , εισπράκτορας , σταθμάρχας , ελεγκτάς ) του Η.ΛΠ.ΑΠ το Διοικητικόν και Τεχνικόν προσωπικόν της Α.Ε . ΑΣΠΑ .

Το ως άνω δικαίωμα του Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού του Η.ΛΠ.ΑΠ και της Α.Ε. ΑΣΠΑ παρέχεται επί των γραμμών των συνδεουσών τον τόπον διαμονής με τον τόπον εργασίας του και τα κεντρικά Γραφεία του ΗΛ.ΠΑ.Π της Α.Ε. ΑΣΠΑ και του ΕΚΤΕΛ κατά περίπτωσιν .

 

Άρθρο 4

 

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και πρϋποθέσεις , οι περιορισμοί και η διαδικασία παροχής των εν άρθροις 1 , 2 και 3 του παρόντος δικαιωμάτων και χορηγήσεως των σχετικών δελτίων , και αστικαί γραμμαί εφ' ων θα ισχύουν ταύτα ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος .

 

Άρθρο 5

 

Δια Β.Δ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να κωδικοποιηθούν εις ενιαίον κείμενον αι διατάξεις του Ν.Δ. 634/1970 και του παρόντος επιτρεπομένης αλλαγής σειράς άρθρων τούτων .

 

Άρθρο 6

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Εν Αθήναις τη 30 Σεπτεμβρίου 1972

Εν Ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ , ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΚΑΣ , ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ , ΚΩΝΣΤ . ΚΑΡΥΔΑΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΗΣ , ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ , ΚΩΝΣΤ . ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ , ΝΙΚ . ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΑΣ , ΚΩΝΣΤ . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΘΕΝΑΚΗΣ , ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΠΑΣ .

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς .

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου 1972

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ