EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

181

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1244

Περι Λειτουργίας Ερασιτεχνικών και Πειραματικών Σταθμών Ασυρμάτου, Ειδικών Ραδιοδικτύων Ιδρύσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο 1

Ορισμοί.

 

1. Ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου θεωρούνται οι σταθμοί ασυρμάτου τηλεπικοινωνίας οι χρησιμοποιούμενοι παρά προσώπων κεκτημένων πτυχίον ερασιτέχνου και εφωδιασμένων δι' αδείας κατοχής, εγκαταστάσεως και λειτουργίας σταθμού και των οποίων αι εκπομπαί αποβλέπουν εις την αυτοεκπαίδευσιν, αλληλεπικοινωνίαν και τεχνικήν έρευναν, δια σκοπούς αποκλειστικώς προσωπικούς, άνευ οικονομικού τινός συμφέροντος, αποκλειομένης της δι' αυτών μεταδόσεως προγραμμάτων ή διαφημίσεων.

2. Πειραματικοί σταθμοί θεωρούνται οι σταθμοί οι χρησιμοποιούντες τα ραδιοκύματα δι' εκτέλεσιν πειραμάτων σκοπούντων εις την πρόοδον της Επιστήμης και Τεχνικής.

3. Ειδικά Ραδιοδίκτυα θεωρούνται τα δίκτυα ραδιοτηλεφωνικών και ραδιοτηλεγραφικών σταθμών, ανηκόντων εις την κατηγορίαν της κινητής Υπηρεσίας ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, ήτοι της εξυπηρετούσης την επικοινωνίαν μεταξύ κινητών σταθμών ξηράς, θαλάσσης ή αέρος ή την μεταξύ τούτων και σταθμών βάσεως και σκοπούντων εις την εξασφάλισιν της επικοινωνίας εις ας περιπτώσεις δεν είναι δυνατή αύτη δια του τηλεπικοινωνιακού δικτύου γενικής ανταποκρίσεως του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.).

 

Άρθρον 2.

Άδειαι εγκαταστάσεως και λειτουργίας Σταθμών Ασυρμάτου και Ειδικών Ραδιοδικτύων.

 

1. Η κατασκευή, κατοχή, εγκατάστασις και λειτουργία ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου και ειδικών ραδιοδικτύων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας, κατά τας διατάξεις του παρόντος.

2. Ο τύπος των κατά την προηγουμένην παράγραφον αδειών καθορίζεται δι' αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου άδεια δεν απαιτείται εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

α. Δια τους πειραματικούς σταθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως (ΕΙΡΤ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

β. Δια τα σταθερά και κινητά ραδιοδίκτυα των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Υπουργείου ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Εμπορικών πλοίων, των οποίων οι σταθμοί λειτουργούν εις τας υπό του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών προβλεπομένας ζώνας.

γ. Επί των δικτύων των εξυπηρετούντων τας εξωτερικάς μεταδόσεις του ΕΙΡΤ.

 

Άρθρον 3.

Γενικαί διατάξεις περί Ερασιτεχνικών Σταθμών.

 

1. Αι κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου άδειαι κατασκευής, κατοχής, εγκαταστάσεως και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου χορηγούνται μόνον εις Έλληνας υπηκόους ανεπιλήπτου ήθους και διαγωγής και κεκτημένους πτυχίον ερασιτέχνου.

2. Kατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η χορήγησις τοιούτων αδειών και εις υπηκόους ξένης Χώρας, τη αιτήσει των, υποβαλλομένη μέσω της οικείας Πρεσβείας, εάν, και υπό τον όρον της αμοιβαιότητος, προβλέπεται υπό κοινής Συμφωνίας των δύο Χωρών.

3. Αι ανωτέρω άδειαι χορηγούνται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων παρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά γνώμην των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα δια των, κατά τας διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, εκδοδομένων Β.Δ/των.

4. Εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως πολιορκίας ή επιστρατεύσεως η λειτουργία των ερασιτεχνικών σταθμών απαγορεύεται, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθή υπό των αρμοδίων Στρατιωτικών Αρχών.

5. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφ' όσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, δύναται να διαταχθή καθ' άπασαν την Επικράτειαν ή εις ωρισμένας περιοχάς αυτής, η αναστολή χορηγήσεως και ανάκλησις χορηγηθεισών τοιούτων αδειών, ως και η διακοπή της λειτουργίας των ερασιτεχνικών σταθμών δια σφραγίσεως τούτων ή δι' άλλου προσφόρου τρόπου.

6. Ωσαύτως δύναται να διαταχθή κατά τας περί επιτάξεων κειμένας διατάξεις, η επίταξις υπό του Κράτους των ανωτέρω σταθμών, μετά προηγουμένην ειδοποίησιν των κατόχων αυτών και έναντι αποζημιώσεως.

 

Άρθρον 4.

Πτυχία Ερασιτεχνών.

1. Τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 πτυχία ερασιτεχνών διακρίνονται εις τρεις κατηγορίας, ήτοι: Γ', Β' και Α' και χορηγούνται υπό του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, εις τους έχοντας τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίους.

2. Δικαίωμα συμμετοχής εις εξετάσεις έχουν:

α) Δια την απόκτησιν πτυχίου ερασιτέχνου Γ' κατηγορίας, οι συμπληρώσαντες το 15ον έτος της ηλικίας των.

β) Δια την απόκτησιν πτυχίου ερασιτέχνου Β' κατηγορίας, οι συμπληρώσαντες το 18ον έτος της ηλικίας των, κάτοχοι πτυχίου ερασιτέχνου Γ' κατηγορίας και επί δύο (2) τουλάχιστον έτη αδείας Γ' κατηγορίας, κατά τας διατάξεις του παρόντος.

γ) Δια την απόκτησιν πτυχίου ερασιτέχνου Α' κατηγορίας, οι συμπληρώσαντες το 23ον έτος της ηλικίας των, κάτοχοι πτυχίου ερασιτέχνου Β' κατηγορίας και επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη αδείας Β' κατηγορίας, κατά τας διατάξεις του παρόντος.

3. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β' ή Α' κατηγορίας δυνάμει του Ν.Δ/τος 2624/53 "περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου", ως ετροποποιήθη δια του Α.Ν. 303/68 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ/τος 2624/53 κλπ." και συμπληρώσαντες το 20όν έτος της ηλικίας των, προκειμένου περί πτυχίου Β' κατηγορίας ή το 25ον έτος, προκειμένου περίπ πτυχίου Α' κατηγορίας, δύνανται, εξεταζόμενοι μόνον επί των πρακτικών μαθημάτων και του κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, να αποκτήσουν πτυχίον Β' ή Α' κατηγορίας, αντιστοίχως.

4. Δια την χορήγησιν πτυχίου ερασιτέχνου πάσης κατηγορίας απαιτείται, όπως ο αιτών τυγχάνη απαραιτήτως μέλος ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου ανήκοντος εις πρωτοβάθμιον ραδιοερασιτεχνική ένωσιν διεθνώς ανεγνωρισμένην (μέλους της INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION-JARU).

5. Δια την συμμετοχήν εις εξετάσεις προς απόκτησιν πτυχίου ερασιτέχνου οιασδήποτε κατηγορίας κατατίθεται παράβολον υπέρ του Δημοσίου καθοριζόμενον δια Β. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των επί των Οικονομικών και της ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών.

 

Άρθρον 5.

Ειδικαί διατάξεις περί Ερασιτεχνικών Σταθμών.

1. Αι άδειαι λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών, χορηγούμεναι κατά τας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος, προς χρήσιν μονίμων σταθμών, διακρίνονται εις τας ακολούθους κατηγορίας:

α) Άδειαι Γ' κατηγορίας, χορηγούμεναι εις πτυχιούχους ερασιτέχνας Γ' κατηγορίας, και παρέχουσαι το δικαίωμα ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών Ραδιοτηλεγραφίας και Ραδιοτηλεφωνίας επί των επιτρεπομένων ραδιοσυχνοτήτων με ισχύν (εξόδου-κορυφής) εκπομπής του σταθμού κατ' ανώτατον όριον πεντήκοντα (50) WATTS.

β) Άδειαι Β' κατηγορίας, χορηγούμεναι εις πτυχιούχους ερασιτέχνας Γ' κατηγορίας, και παρέχουσαι το δικαίωμα Ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών Ραδιοτηλεγραφίας και Ραδιοτηλεφωνίας επί των επιτρεπομένων ραδιοσυχνοτήτων με ισχύν (εξόδου-κορυφής) εκπομπής του σταθμού κατ' ανώτατον όριον εκατόν πεντήκοντα (150) WATTS.

γ) Άδειαι Α' κατηγορίας, χορηγούμεναι εις πτυχιούχους ερασιτέχνας Α' κατηγορίας, και παρέχουσαι το δικαίωμα Ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών Ραδιοτηλεγραφίας και Ραδιοτηλεφωνίας επί των επιτρεπομένων ραδιοσυχνοτήτων με ισχύν (εξόδου-κορυφής) εκπομπής του σταθμού κατ' ανώτατον όριον τριακοσίων (300) WATTS.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον χορηγούμεναι άδειαι είναι προσωπικαί και αμεταβίβαστοι, ισχύουσαι επί μίαν διετίαν από της εκδόσεώς των, δυνάμεναι να ανανεούνται τη αιτήσει των κατόχων, ως και να ανακαλούνται, οσάκις τούτο κρίνεται αναγκαίον, δι' ητιολογημένης αποφάσεως της εκδούσης Αρχής, άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως του κατόχου αυτών.

3. Επί αιτήσεως ανανεώσεως αδείας η αρμοδία Υπηρεσία δύναται να προβαίνη εις την ανανέωσιν ταύτης αναλόγως της επιδειχθείσης δραστηριότητος του ερασιτέχνου, αποδεικνυομένης δια του υποχρεωτικώς τηρουμένου παρ' αυτού ημερολογίου και σχετικής βεβαιώσεως της διεθνώς ανεγνωρισμένης ραδιοερασιτεχνικής ενώσεως της οποίας τυγχάνει μέλος.

4. Δια την έκδοσιν ή αναέωσιν αδείας λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών πάσης κατηγορίας καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου τέλη καθοριζόμενα δια Β. Δ/τος , εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ερασιτεχνικών σταθμών εκάστης κατηγορίας καθορίζονται δια Β. Δ/τος προτάσει του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, λαμβανομένν υπ' όψιν των εκάστοτε ισχυουσών Διεθνών Συμβάσεων εις ας συμμετέχει και η Ελλάς, εν συνδυασμώ πάντοτε προς τα εθνικά συμφέροντα.

6. Τα δηλωθέντα υπό κατόχου βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ερασιτεχνικού σταθμού, και οι όροι λειτουργίας αυτού δύνανται, τη αιτήσει τούτου, να τροποποιούν, κατόπιν εγκρίσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρον 6.

Γενικαί διατάξεις περί Πειραματικών Σταθμών.

1. Αι άδειαι πειραματικών σταθμών χορηγούνται υπό του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά γνώμην των αρμοδίων Υπηρεσιών Υπουργείων Εθνικής Αμύνης, Πολιτισμού και Επιστημών και Δημοσίας Τάξεως εις Δημοσίας Υπηρεσίας, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Νομικά Πρόσωπα ()επιστημονικούς συλλόγους, επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Σχολάς). Ωσαύτως τοιαύται άδειαι δύνανται να χορηγούνται και εις φυσικά πρόσωπα, κρινόμενα κατάλληλα δια την απόκτησιν τοιαύτης αδελιας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

2. Εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις και μετ' εκτίμησιν του δημοσίου συμφέροντος, δύναται ν' επιτραπή, δι' αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υποτργού, η χορήγησις αδειών Πειραματικών Σταθμών, κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και εις επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα λειτουργούντα εν Ελλάδι και ελεγχόμενα, εν όλω ή εν μέρει, αμέσως ή εμμέσως, υπό αλλοδαπών.

3. Αι διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του παρόντος ισχύουν και δια τους πειραματικούς σταθμούς.

 

Άρθρον 7.

Ειδικαί διατάξεις περί Πειραματικών Σταθμών.

1. Αι άδειαι λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών, διακρίνονται εις δύο κατηγορίας:

α) Άδειαι Β' κατηγορίας, χορηγούμεναι δια σταθμούς, οίτινες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν δι' εκπαιδευτικούς σκοπούς εν γένει γνωστών ήδη εφαρμογών της Ραδιοηλεκτρικής Τεχνικής.

β) Άδειαι Α' κατηγορίας, χορηγούμεναι δια σταθμούς, οίτινες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν δι' εκτέλεσιν επιστημονικών εργασιών και ερευνών και εν γένει δοκιμών προς βελτίωσιν των μεθόδων της Ραδιοηλεκτρικής Τεχνικής.

2. Εν τη αδεία λειτουργίας αναγράφονται λεπτομερώς ο σκοπός των πειραμάτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού και οι ειδικοί όροι λειτουργίας αυτού αναλόγως του σκοπού των πειραμάτων και της κατηγορίας του σταθμού.

3. Αι άδειαι πειραματικών σταθμών Α' ή Β' κατηγορίας ισχύουν επί μίαν τριετίαν από της εκδόσεώς των, δυνάμεναι να ανανεωθούν τη αιτήσει του κατόχου.

4. Δια την έκδοσιν ή ανανέωσιν αδείας λειτουργίας πειραματικών σταθμών πάσης κατηγορίας καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου τέλη καθοριζόμενα δια Β. Δ/τος , εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Οι χειριζόμενοι πειραματικούς σταθμούς δέον να είναι κάτοχοι Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητού ή Πτυχίου Ερασιτέχνου ή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου, ορίζονται δε προτάσει του κατέχοντος την εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλεπομένην άδειαν, υπό του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά γνώμην του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

6. Τα δηλωθέντα υπό κατόχου βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ως και όροι λειτουργίας πειραματικού σταθμού, δύνανται, τη αιτήσει τούτου, να τροποποιηθούν, κατόπιν εγκρίσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρον 8.

Γενικαί διατάξεις περί Ειδικών Ραδιοδικτύων.

1. Αι άδειαι λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων χορηγούνται υπό του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά γνώμην των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας Τάξεως, εις Δημοσίας Υπηρεσίας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ως και μετ' εκτίμησιν του Δημοσίου συμφέροντος εις ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και ιδιωτικάς επιχειρήσεις προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως της επικοινωνίας εις ας περιπτώσεις αύτη, κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως του Ο.Τ.Ε., δεν είναι δυνατή δια του τηλεπικοινωνιακού δικτύου γενικής ανταποκρίσεως αυτού. Ωσαύτως τοιαύται άδειαι δύνανται να χορηγούνται και εις φυσικά πρόσωπα, κρινόμενα κατάλληλα δια την απόκτησιν τοιαύτης αδείας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

2. Προκειμένου περί επιχειρήσεων και νομικών προσώπων λειτουργούντων εν Ελλάδι και ελεγχομένων εν όλω ή εν μέρει, αμέσως ή εμμέσως υπό αλλοδαπών, δύνανται, εις όλως εξαιρετικάς περοπτώσεις και μετ' εκτίμησιν του Δημοσίου συμφέροντος να επιτραπή, δι' αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου χορήγησις αδειών ειδικών ραδιοδικτύων.

3. Αι διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 3του παρόντος ισχύουν και δια τα ειδικά ραδιοδίκτυα.

 

Άρθρον 9.

Ειδικαί διατάξεις περί Ειδικών Ραδιοδικτύων.

1. Αι άδειαι λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, διακρίνονται εις δύο κατηγορίας:

α) Άδειαι Β' κατηγορίας, χορηγούμεναι δια δίκτυα, τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν εντός σαφώς καθοριζομένης και ελεγχομένης περιοχής εντός αερολιμένων, εργοταξίων, εργοστασίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ.

β) Άδειαι Α' κατηγορίας, χορηγούμεναι δια δίκτυα, τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν, εις ευρέως οριζομένας περιοχάς (κινητά δίκτυα).

2. Εν τη αδεία λειτουργίας αναγράφονται λεπτομερώς, βάσει Κανονισμού του ΟΤΕ, κυρουμένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών των δικτύων και οι ειδικοί όροι λειτουργίας αυτών, αναλόγως της κατηγορίας και της φύσεως του δικτύου.

3. Αι ανωτέρω άδειαι ισχύουν επί μίαν τριετίαν από της εκδόσεώς των, δυνάμεναι να ανανεωθούν τη αιτήσει των ενδιαφερομένων.

4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών επιτρέπεται η τροποποίησις των εκχωρηθεισών δια την λειτουργίαν του δικτύου συχνοτήτων ως επίσης και η ανστολή λειτουργίας του δικτύου εις πε΄ριπτωσιν δημιουργίας παρ' αυτών παρενοχλήσεων ή υπάρξεως λόγων δημοσίου συμφέροντος.

5. Η σύνθεσις του δικτύου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών των δικτύων, τα αναγραφόμενα εν τη αδεία συμφώνως τη δηλώσει του κατόχου ταύτης, δύνανται να τροποποιηθούν, τη αιτήσει αυτού, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά γνώμην του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

6. Αι άδειαι λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων ανακαλούνται δι' αποφάσεως του εν τη προηγουμένη παραγράφω Υπουργείου, εφ' όσον συντρέχει μία των κάτωθι περιπτώσεων:

α) Παράβασις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και συμβάσεων, εσωτερικών νόμων και κανονισμών ή των όρων λειτουργίας των δικτύων.

β) Μη καταβολή των δια του παρόντος προβλεπομένων τελών λειτουργίας των δικτύων, και

γ) Εφ' όσον εξέλιπον οι λόγοι, οίτινες επέβαλον ως αναγκαίαν την λειτουργίαν τούτων.

7. Οι σταθμοί των δικτύων χειρίζονται υπό δεόντως εξουσιοδοτημένου προσωπικού του προσώπου επ' ονόματι του οποίου έχει εκδοθή η άδεια, προς εξυπηρέτησιν, αποκλειστικώς και μόνον, των αναγκών τούτων, ουχί δε και τρίτων.

8. Δι' έκαστον δίκτυον ορίζεται υπεύθυνον πρόσωπον, υποδεικνυόμενον υπό του αιτούντος την άδειαν, το οποίον είναι συνυπεύθυνον μετ' αυτού δια την κατά τας διατάξεις του παρόντος λειτουργίαν του δικτύου ως και δια πάσαν παράβασιν ή καταχρηστικήν λειτουργίαν τούτου.

9. Άπαντα τα λειτουργούντα ειδικά ραδιοδίκτυα τελούν υπό τον έλεγχον του ΟΤΕ, όστις, τηρών ενημερωμένον μητρώον αυτών, δικαιούται δι' οργάνων του όπως προβαίνη εις τον έλεγχον της εν γένει εγκαταστάσεως των δικτύων και του τρόπου λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως τούτων.

10. Δια την λειτουργίαν των ειδικών ραδιοδικτύων καταβάλλονται εις τον ΟΤΕ τέλη λειτουργίας εγκρινόμενα δι' αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού.

11. Δια την έκδοσιν ή ανανέωσιν αδείας λειτουργίας ραδιοδικτύου καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου τέλη, καθοριζόμενα δια Β. Δ/τος , εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρον 10.

Ποινικαί κυρώσεις.

1. Ο κατέχων, εγκαθιστών ή χρησιμοποιών οιασδήποτε κατηγορίας και επί οιασδήποτε συχνότητος λειτουργίας ραδιοσταθμόν άνευ αδείας τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής μέχρις εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών. Η τέλεσις της πράξεως εν καιρώ πολέμου, επιστρατεύσεως, ενόπλου στάσεως ή καταστάσεως πολιορκίας τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους.

2. Ο χειριζόμενος ερασιτεχνικόν ραδιοσταθμόν μη κάτοχος του αντιστοίχου πτυχίου ερασιτέχνου κατά τας διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και δια χρηματικής ποινής μέχρις είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

3. Εις τας περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου αι εγκαταστάσεις και συσκευαί κατάσχονται και δημεύονται δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως αν ανήκουν εις τον αυτουργόν, τους συμμετόχους ή τρίτους και εάν έτι δεν εχώρησε καταδίκη επί τη τελεσθείση πράξει.

4. Δια χρηματικής ποινής μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών τιμωρείται ο εκ προθέσεως εκπέμπων δι' ερασιτεχνικού ραδιοσταθμού εκτός των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων των ειδικώς δι' ερασιτέχνας προβλεπομένων υπό των διεθνών κανονισμών ή υπό των κατ' άρθρον 15 του παρόντος Β. Διαταγμάτων ως και ο εκ προθέσεως εκτελών εκπομπάς κατά παράβασιν των διατάξεων αυτού. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις εν υποτροπή επιβάλλεται υπό του Δικαστηρίου και στέρησις της ερασιτεχνικής αδείας διαρκείας μέχρι εξ μηνών, ή και οριστική αφαίρεσις της ερασιτεχνικής αδείας και δήμευσις των εγκαταστάσεων και συσκευών.

5. Ο χειριζόμενος ερασιτεχνικόν ή πειραματικόν ραδιοσταθμόν, παρακωλύων καθ' οιονδήποτε τρόπον την κανονικήν λειτουργίαν πάσης φύσεως σταθμών ασυρμάτου, τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικος, παραβιάζων δε καθ' οιονδήποτε τρόπον το απόρρητον των ανταποκρίσεων τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 249 του Ποινικού Κώδικος.

 

 

Άρθρον 11.

Διοικητικαί κυρώσεις.

Οι χειρισταί ερασιτεχνικών ή πειραματικών σταθμών και ειδικών ραδιοδικτύων, οφείλουν να τηρούν επακριβώς τας περί αυτών εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων, των Εθνικών και Διεθνών Κανονισμών, ως και τας διατάξεις του παρόντος και των κατ' άρθρον 15 αυτού προβλεπομένων σχετικών Β. Διαταγμάτων. Εις τους παραβάτας των διατάξεων τούτου, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης, δύναται να επιβάλλεται υπό του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών προσωρινή αφαίρεσις της αντιστοίχου αδείας διαρκείας μέχρι τριών μηνών.

 

Άρθρον 12.

Σύστασις Τμήματος Ελέγχου Ραδιοεκπομπών Προσωπικόν. Αρμοδιότητες.

1. Συνιστάται παρά τη Διευθύνσει Ελέγχου της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων-Τηλεπικοινωνιών, του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήμα Ελέγχου ραδιοεκπομπών.

2. Παρά τω Τμήματι τούτω συνιστώνται αι κάτωθι θέσεις, προστιθέμεναι εις τας, υπό του Β. Δ/τος 592/1970 "περί Οργανισμού της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων-Τηλεπικοινωνιών", ως ετροποποιήθη υπό του Β. Δ/τος 699/1970 "περί συγχωνεύσεως ομοειδών κλάδων του Υπουργείου Συγκοινωνιών κατά το άρθρον 5 του Ν. Δ/τος 533/1970", προβλεπομένας αντιστοίχους τοιαύτας κατά κατηγορίας, κλάδους και βαθμούς:

Α' κατηγορίας.

Α2 Κλάδος Τεχνικός.

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοίς 6ω-4ω.

Α4 Κλάδος Διοικητικός.

Μία (1) θέσις επί βαθμοίς 8ω-6ω.

Β' κατηγορίας.

Β4 Κλάδος Διοικητικός.

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοίς 11ω-6ω.

Β2 Κλάδος Ραδιοηλεκτρολόγων.

Μία (1) θέσις επί βαθμοίς 10ω-6ω.

3. Εις την αρμοδιότητα του δια της παρ. 1 συχ=νιστωμένου Τμήματος ανήκουν:

α) Η τεχνική παρακολούθησις της καλής λειτουργίας των νομίμως λειτουργούντων ραδιοσταθμών και ειδικών ραδιοδικτύων προς αποφυγήν δημιουργίας αμοιβαίων παρενοχλήσεων μεταξύ των ραδιοσταθμών λόγω παρεκκλίσεων εκ των καθορισθέντων τεχνικών χαρακτηριστικών λειτοργάις των (συχνότητος λειτουργίας, εύρους ζώνης, διαμορφώσεως ακτινοβολουμένης ισχύος, δημιουργίας αρμονικών και παρασιτικών εκπομπών.

β) Ο έλεγχος των χειριστών των ραδιοσταθμών από απόψεως τηρήσεως των Διεθνών Συμβάσεων και Κανονισμών και της εσωτερικής νομοθεσίας επί του κανονικού τρόπου χρησιμοποιήσεως του ραδιοσταθμού αναλόγως της εις ην ανήκει κατηγορίας (σήμα κλήσεως, τύπος ναταποκρίσεως, γλώσσα).

γ) Η αναζήτησις και ανεύρεσις εξακρίβωσις και ταυτότης των άνευ νομίμου αδείας λειτουργούντων ραδιοσταθμών και η λήψις μέτρων δια την παρεμπόδισιν της λειτουργίας των.

δ) η εποπτεία της παρακολουθήσεως των δια του παρόντος καθοριζομένων εκπομπών ως και η εξέτασις, διοικητική αντιμετώπισις και εν γένει διαχείρισις των ζητημάτων των αφορώντων εις τας σχέσεις Κράτους και τρίτων επί του αντικειμένου του παρόντος.

4. Αι εις το Τμήμα Ραδιοηλεκτρικής τεχνικής της Τεχνικής Διευθύνσεως ανήκουσαι αρμοδιότητες του αυτού προς τα ανωτέρω περιεχομένου, περιέρχονται εις το συνιστώμενον Τμήμα Ελέγχου Ραδιοεκπομπών.

 

Άρθρον 13.

Συνεργαζόμεναι Υπηρεσίαι μετά του Τμήματος Ελέγχου Ραδιοεκπομπών.

1. Η εκτέλεσις των απαιτουμένων μετρήσεων δια την παρακολούθησιν και τον έλεγχον των δια του παρόντος καθοριζομένων εκπομπών, συνισταμένων εις την εύρεσιν της συχνότητος του εύρους ζώνης, της εντάσεως του πεδίου και τον προσδιορισμόν της θέσεως των σταθμών (ραδιογωνομέτρησις) ανατίθεται εις τον ΟΤΕ. Αι ανωτέρω απαιτούμεναι μετρήσεις εκτελούνται δια του Κέντρου Ελέγχου Συχνοτήτων (ΚΕΣ) του ΟΤΕ, υποχρεουμένου να εξοπλίση, δαπα΄ναις αυτού, το Κέντρον τούτο δια των απαιτουμένων επί πλέον οργάνων μετρήσεως και να προβή εις την κατάλληλον συμπλήρωσιν τούτου εις προσωπικόν και λοιπά τεχνικά μέσα.

2. Ο ΟΤΕ παρέχει τα αποτελέσματα των δια του Κέντρου Ελέγχου αυτού εκτελουμένων μετρήσεων των αφορωσών εις τας περί ων το παρόν εκπομπάς, εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Ταχυδρομείων-Τηλεπικοινωνιών, αι δε Υπηρεσίαι Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΔ), Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), Γενικής Διευθύνσεως Εθνικής Ασφαλείας (ΓΔΕΑ), Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως (ΕΙΡΤ) και ΟΤΕ παρέχουν προς αυτήν την απαιτουμένην εκάστοτε υποστήριξιν δια την επιτυχίαν του έργου του Τμήματος Ελέγχου Ραδιοεκπομπών.

 

Άρθρον 14.

Έλεγχος Τμήματος Ελέγχου Ραδιοεκπομπών εν καιρώ πολέμου.

Εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως πολιορκίας ή επιστρατεύσεως, το Τμήμα Ελέγχου Ραδιοεκπομπών τίθεται υπό τον έλεγχον του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

 

Άρθρον 15.

Τελικαί Διατάξεις.

Δια Β. Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Οικονομικών, Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως, καθορίζονται τα της κατασκευής, εγκαταστάσεως, λειτουργίας και τεχνικών χαρακτηριστικών των ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ως και των ειδικών ραδιοδικτύων, τα περί προσόντων και εξετάσεων δια την χορήγησιν πτυχίων ερασιτεχνών, τα της χορηγήσεως, ανακλήσεως, αναστολής ισχύος των αδειών λειτουργίας των ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών και ειδικών ραδιοδικτύων, τα της διακοπής λειτουργίας αυτών, τα της επιτάξεως των ανωτέρω σταθμών και ραδιοδικτύων, τα της οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος.

 

Άρθρον 16.

Μεταβατικαί Διατάξεις.

1. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος έχοντες αποδεδειγμένην ραδιοερασιτεχνικήν δραστηριότητα, δυνάμει προσωρινής αδείας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου, δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεως υποβαλλομένης εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της εκδόσεως του Β. Δ/τος του προβλεπομένου υπό του άρθρου 15 του παρόντος, πτυχίου ερασιτέχνου Α', Β' ή Γ' κατηγορίας, άνευ εξετάσεων, κατά τας ακολούθους διακρίσεις:

α) Πτυχίου Α' κατηγορίας, οι έχοντες αποδεδειγμένην ερασιτεχνικήν δραστηριότητα επί πενταετίαν τουλάχιστον από της εκδόσεως της αδείας μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και ηλικίαν άνω των 25 ετών.

β) Πτυχίου Β' κατηγορίας, οι έχοντες αποδεδειγμένην ερασιτεχνικήν δραστηριότητα επί τριετίαν τουλάχιστον από της εκδόσεως της αδείας μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και ηλικίαν άνω των 20 ετών, και

γ) Πτυχίου Γ' κατηγορίας, πάντες οι λοιποί οι κεκτημένοι προσωρινήν άδειαν, εκδοθείσαν προ της δημοσιεύσεως του παρόντος.

2. Οι κατά τας περιπτώσεις β' καιγ' της προηγουμένης παραγράφου λαβόντες πτυχίον και δυνάμει τούτου άδειαν αντιστοίχου κατηγορίας, δύνανται να λάβουν πτυχίον ανωτέρας κατηγορίας κατόπιν εξετάσεων, συμφώνως προς τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος, του χρόνου της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητος τούτων αρχομένου από της αποκτήσεως της αδείας δυνάμει του παρόντος.

3. Πλην των απαιτουμένων δικαιολογητικών δια την κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου απόκτησιν πτυχίου, προς απόδειξιν της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητος, απαιτείται και η υποβολή πιστοποιητικού ανεγνωρισμένης διεθνώς ραδιοερασιτεχνικής ενώσεως.

4. Οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος κάτοχοι προσωρινών αδειών λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών εξακολουθούν κατέχοντες ταύτας μέχρι της αντικαταστάσεώς των δια νέων τοιούτων, εκδοθησομένων βάσει των διατάξεων του παρόντος, πάντως εντός εξαμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της εκδόσεως των υπό του άρθρου 15 προβλεπομένων Β. Δ/των.

5. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως των κατά την προηγουμένην παράγραφον αναφερομένων Β. Δ/των εκδοθείσαι άδειαι λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων εξακολουθούν ισχύουσαι μέχρι της αντικαταστάσεώς των δια νέων τοιούτων. Η αντικατάστασις τούτων δέον να πραγαμτοποιηθή βάσει των διατάξεων του παρόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως των ως άνω Β. Δ/των.

Άρθρον 17.

Καταργούμεναι διατάξεις.

Πάσα διάταξις αναγομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος καταργείται.

 

Εν Ονομάτι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛ . ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ , ΝΙΚ . ΕΦΕΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΥΔΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΘΕΝΑΚΗΣ ,ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΜΠΑΣ..

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 6 Οκτωβρίου1972

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ