EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1972

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

147

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1225

Περί της καταλληλότητος της κυκλοφορίας και τεχνικού ελέγχου των λεωφορείων αυτοκινήτων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτασει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1.     Τα πάσης κατηγορίας λεωφορεία αυτοκίνητα δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως ως και τα εκτελούντα συγκοινωνίαν επί μη χαρακτηρισμένων ως υπεραστικών οδικών γραμμών ή χαρακτηρισμένων μεν ως τοιούτων αλλά μη εξυπηρετουμένων υπό λεωφορείων εντεταγμένων εις κοινά ταμεία εισπράξεως λεωφορείων (αγόνων γραμμών) πάσης κατηγορίας αυτοκίνητα δύνανται να κυκλοφορούν κατά τας κειμένας διατάξεις, εφ' όσον χρόνον είναι κατάλληλα από απόψεως ασφαλείας και εμφανίσεως προς κυκλοφορίαν, της τοιαύτης καταλληλότητας των διαπιστουμένης δια διενεργουμένου τακτικού ελέγχου ή εκτάκτου τεχνικού ελέγχου.

2.     Δι' αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα του περιεχομένου, του τρόπου, του τόπου, της συχνότητος αναλόγως της ηλικίας του αυτοκινήτου και του χρόνου διενεργείας του κατά την προηγουμένην παράγραφον τεχνικού ελέγχου, εκτεινομένου κυρίως εις την κατάστασιν των συστημάτων πεδήσεως, διευθύνσεως, φωτισμού, αναρτήσεως, των ελαστικών, του κινητήρος και των συστημάτων μεταδόσεως κινήσεως, του πλαισίου, του αμαξώματος, απομονώσεως θορύβων και αποφυγής μολύνσεως της ατμοσφαίρας, της εν γένει εμφανίσεως και της παρεχομένης ανέσεως εις τους επιβάτας των αυτοκινήτων τούτων.

3.     Παρερχομένων απράκτων των υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών Συγκοινωνιών τασσομένων προθεσμιών προς άρσιν των διαπιστωθεισών κατά τον τεχνικόν έλεγχον ελλείψεων και βλαβών των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου αυτοκινήτων, πλην των ιδιωτικής χρήσεως τοιούτων, αίτινες εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβούν αθροιστικώς το εξάμηνον απόλλυται αυτοδικαίως το δικαίωμα της περαιτέρω κυκλοφορίας αυτού τούτου του επιθεωρηθέντος αυτοκινήτου, δυναμένου να αντικατασταθή δια καινουργούς τοιούτου κατά τας οικείας διατάξεις. Εις όλως δε εξαιρετικάς περιπτώσεις, καθ' ας εξ επισήμων στοιχείων προκύπτει το δεδικαιολογημένον της υπερβάσεως της ως άνω εξαμήνου προθεσμίας εξ αντικειμενικών λόγων, δύναται ο οικείος Υφυπουργός - Περιφερειακός Διοικητής να παρατείνη ταύτην άπαξ, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης προ της παρόδου της εξαμήνου προθεσμίας και πάντως επί χρόνον ουχί μείζονα του τριμήνου.

 

Άρθρον 2.

Το Ν.Δ. 25/1968 "περί παρατάσεως του χρόνου κυκλοφορίας των λεωφορείων αυτοκινήτων" ως και πάσα ετέρα διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος καταργούνται από της δημοσιεύσεως της υπό της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος αποφάσεως.

 

Εν Αθήναις τη 23 Αυγούστου 1972

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, , ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, , ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΚΑΡΥΔΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΝΙΚ ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

 

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1972

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ