EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1966

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

22

 

 

B. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 88

Περί κυρώσεως καταρτισθείσης συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Α.Ε. Ολυμπιακή Αεροπορία.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψιν:

1. Τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3560/1956 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1856/1951 και Ν.Δ. 3006/1954", ως και περί κυρώσεως της από 30 Ιουλίου 1956 Συμβάσεως "περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών".

 

2. Τας διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου πρώτου του Ν.Δ. 4262/1962 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 30 Ιουλίου 1956 Συμβάσεως, περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών", κ.λ.π.

 

3. Το υπ' αριθ. 28963/22.11.1962 έγγραφον των Υπουργών Συντονισμού. Οικονομικών και Συγκοινωνιών, γενόμενον αποδεκτόν υπό της Α.Ε. "Ολυμπιακή Αεροπορία" δια της υπ' αριθ. 23151/02/22.11.1962 επιστολής της.

 

4. Τας υπ' αριθ. 322 από 8.1.1966 και 337 από 22.1.1966 αποφάσεις του Κυβερνητικού Οικονομικού Συμβουλίου (Κ.Ο.Σ.), προτάσει των Ημετέρων επί του Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον Πρώτον.

 

Κυρούται η δια του υπ' αριθ. 3930/24.1.1966 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών.....................................

μένου υπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "Ολυμπιακή Αεροπορία" συμφωνία, έχουσα ως ακολούθως:

"Άρθρον 1.

Μετά παρέλευσιν εξ μηνών από της ενάρξεως της λειτουργίας της νέας υπερατλαντικής γραμμής της αναδόχου, ισχύουν, επί σκοπώ εξισώσεως ως προς αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη των όρων της υφ' εκατέρου τούτων καταγγελίας, αι εξής τροποποιήσεις των άρθρων 25 και 25Α της μεταξύ του Δημοσίου και της Αναδόχου ισχυούσης συμβάσεως "περί Αεροπορικών Συγκοινωνιών" περί ης τα Ν.Δ. 3560/1956 και 4262/1962:

 

1. Η εις τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 25Α προθεσμία περιορίζεται εις εξ μήνας, μετρουμένους υποχρεωτικώς από της επομένης της κοινοποιήσεως της καταγγελίας.

 

2. (α) Προκειμένης προώρου λύσεως της Συμβάσεως βάσει του άρθρου 25Α, η εν παραγράφω 2 του άρθρου 25 προθεσμία ενός έτους καταργείται, η δε εν τω εδαφίω α' της αυτής παραγράφου 2 του άρθρου 25 προθεσμία ορίζεται εξάμηνος και άρχεται από της κοινοποιήσεως της καταγγελίας, αφ' ης άρχεται και το εν εδαφίω β' της αυτής παραγράφου 2 του άρθρου 25 πρώτον τρίμηνον.

(β) Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 25Α.

 

3. Η εν τω εδαφίω α' της παραγράφου 6 του άρθρου 25Α προθεσμία καταβολής των εκεί αναφερομένων ποσών συμφωνείται η αυτή των πέντε (5) ετησίων δόσεων και δια την περίπτωσιν καταγγελίας υπό της Αναδόχου, εξομοιουμένη προς την περίπτωσιν της υπό του Δημοσίου καταγγελίας.

 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν πάσαι αι μη τροποποιούμεναι διατάξεις των άρθρων 25 και 25Α της ισχυούσης Συμβάσεως.

Άρθρον 2.

 

1. Αι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως μόνον δια συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δύνανται να καταργηθώσιν ή τροποποιηθώσι, πάσα δε αντίθετος διάταξις της νομοθεσίας ή των προηγουμένων Συμβάσεων δεν εφαρμόζεται εφ' όσον αντίκειται εις τας διατάξεις αυτής. Δια την ερμηνείαν της παρούσης τροποποιητικής Συμβάσεως δεν λαμβ............................................................

 

2. Εις την δια της παραγράφου 3 του άρθρου 16 της προηγουμένης τροποποιητικής Συμβάσεως εξουσιοδότησιν προς τον Υπουργόν Συγκοινωνιών προς κωδικοποίησιν δια Διατάγματος περιλαμβάνονται και αι διατάξεις της παρούσης".

 

Άρθρον Δεύτερον.

 

Και επί της ως άνω κυρουμένης Συμβάσεως ισχύουν και έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3560/1956 και της παραγράφου 4 του άρθρου Πρώτου του Ν.Δ. 4262/1962.

 

Άρθρον Τρίτον.

 

1. Η ισχύς του παρόντος Β. Διατάγματος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Εις τον Ημέτερον επί των Συγκοινωνιών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 28 Ιανουαρίου 1966

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΕΛΑΣ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ