EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1967

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

136

 

 

ΑΝΑΚΓΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 88

Περί άρσεως του περιορισμού της κυκλοφορίας ωρισμένου αριθμού επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

 

Άρθρον 1

 

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου η υπό του Υπουργού των Συγκοινωνιών ή του οικείου Νομάρχου χορήγησις αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού, επιτρέπεται ελευθέρως και μόνον εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς εγγεγραμμένους και ησφαλισμένους εις το Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών υπό όρους και περιορισμούς καθοριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

2. Αι ως ανωτέρω άδειαι είναι προσωπικαί και αμεταβίβαστοι.

 

3. Δια την χορήγησιν αδείας κυκλοφορίας δέον να κατατίθεται υπό του αιτούντος παράβολον δρχ. 500 υπέρ ανεγέρσεως μεγάρου δια την στέγασιν των Υπηρεσιών αρμοδιότητος Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

4. Αι κατά το τρέχον έτος 1967 υποβληθείσαι αιτήσεις προς χορήγησιν αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητών θεωρούνται εμπρόθεσμοι και επανεξετάζονται βάσει των υπό του παρόντος νόμου τιθεμένων κριτηρίων.

 

Άρθρον 2

 

Πάσα διάταξις γενική ή ειδική αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον καταργείται.

 

Εν Αθήναις τη 29 Ιουλίου 1967

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ


ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΛΕΩΝ. ΡΟΖΑΚΗΣ, ΣΤ ΠΑΤΑΚΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΌΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΙΩΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ,ΕΥΣΤΑΘ. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, ΑΘ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΛΕΞ. ΛΕΚΚΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΖΩΙΤΑΚΗΣ, Γ. ΓΕΩΡΑΚΕΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 29 Ιουλίου 1967

 

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ3393/1978 - ΣΕ1068/1981 - ΣΕ1191/1987 - ΣΕ1312/1987 - ΣΕ2828/1989 - ΣΕ3440/1994