EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 31 Ιανουαρίου 1946

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

25

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 877

Περί ρυθμίσεως ζητημάτων κατατάξεως του προσωπικού Τ.Τ.Τ. προκυπτόντων εκ της εφαρμογής της υπ' αριθ. 59/45 Συντακτικής Πράξεως.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Βάσει του ημετέρουΥπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος οι Τ.Τ.Τ. β΄ τάξεως κατατάσσονται επί βαθμώ και μισθώ ακόλουθοι Τ.Τ.Τ., βοηθοί α΄τάξεως επί βαθμώ και μισθώ γραμματέως β΄τάξεως, οι τηλεγραφηταί γ΄τάξεως επί βαθμώ του γραμματέως α΄τάξεως, οι τηλεγραφηταί β΄τάξεως επί βαθμώ και μισθώ εισηγητού και οι τηλεγραφηταί α΄τάξεως επί βαθμώ και μισθώ Τμηματάρχου β΄ τάξεως. Οι Διευθυνταί κατατάσσονται επί βαθμώ και μισθώ Τμηματάρχου του βαθμού ΤΤΤ Διευθυντού β΄ τάξεως ανερχομένου μέχρις της ιεραρχίας του Υπουργείου ΤΤΤ. Κατά τις κείμενες διατάξεις αι υφιστάμεναι θέσεις ΤΤΤ των Τμηματάρχων α' τάξεως εν τη Περιφερειακή Υπηρεσία Τμηματάρχου α΄τάξεως αι δε εν τη Κεντρική υπηρεσία θέσεις Τμηματαρχών β΄ή α΄τάξεως αι πληρούμεναι εκ του προσωπικού της ιεραρχίας των υπαλλήλων ΤΤΤ, θα καταλαμβάνωνται εφεξής μόνον υπό των επί αντιστοίχω προς τον βαθμόν του Τμηματάρχου α΄Τάξεως υπαλλήλων της ιεραρχίας ΤΤΤ, ήτοι ΤΤΤ Διευθυντών.

Εις ΤΤΤ Διευθυντήν ή Τμηματάρχην εν τη Κεντρική Υπηρεσία προάγεται ο τηλεγραφητής α΄τάξεως μετά την συμπλήρωσιν διετούς ευδοκίμου υπηρεσίας εν τω βαθμώ τούτω.

Οι μέχρι τούδε ΤΤ Μηχανικοί γ΄τάξεως επί βαθμώ γραμματέως α΄τάξεως κατατάσσονται δυνάμει του παρόντος επί βαθμώ Εισηγητού, τιθέμενοι εις το αριστερόν των μέχρι τούδε ΤΤ Μηχανικών επί βαθμώ Εισηγητού.

Οι χειρισταί ε΄ τάξεως κατατάσσονται επί μισθώ ακολούθου, οι χειρισταί δ΄τάξεως επί μισθώ γραμματέως β΄τάξεως, οι χειρισταί γ΄τάξ. Και οι τούτοις εξομοιούμενοι ραδιοτηλεγραφηταί γ' τάξεως επί μισθώ γραμματέως α΄τάξεως, οι χειριστάί β΄τάξεως και οι τούτοις εξομοιούμενοι ραδιοτηλεγαφηταί β΄τάξεως επί μισθώ Εισηγητού και οι χειρισταί α΄Τάξεως και οι τούτοις εξομοιούμενοι ραδιοτηλεγραφηταί α΄τάξεως επί μισθώ Τμηματάρχου β΄τάξεως.

Η υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένη κατάταξις επί βαθμώ και μισθώ ή μόνον επί μισθώ ως και η μετονομασία των ΤΤΤ Διευθυντών β΄ή α΄τάξεως εις ΤΤΤ, Διευθυντάς επέρχεται αυτοδικαίως, λογιζομένη ως συντελουμένη από της ισχύος του πρόντος Νόμου, χωρίς ν' απαιτήται έκδοσις ειδικής αναγνωριστικήςπράξεως, πάντων δε τούτων ο προδιαδραμών χρόνος υπηρεσίας εις τον εξ ού καταετάχθησαν βαθμόν ή μισθόν λογίζεται ως διανυθείς εις τον όν ήδη κατατάσσονται τοιουτον

 

Άρθρον 2

Αι υπο των κειμένων διτάξεων προβλεπόμεναι 90 θέσεις ενσημοπωλητριών, 651 θέσεις επαρχιακών διανομέων, 641 θέσεις εργατών ΤΤ Γραμμών α΄αβ΄ή γ΄τάξεως και 950 θέσεις αγροτικών διανομέων, ορόζονται εφεξής ως θέσεις ενιαίαι της οικείας δι' εκάστην των ως άνω κατηγοριών ιεραρχίας επί βαθμοίς ε΄ δ΄ γ΄ β΄και α΄τάξεως επί μισθώ, αντιστοίχως, γραφέως β΄τάξεως, γραφέως α, ακολούθου, γραμματέως β΄και γραμματέως α΄τάξεως.

Οι αρχιεργάται ΤΤ Γραμμών κατατασσονται επί μισθώ Εισηγητού.

Η ιεραρχία των παρά τοις ΤΤΤ. Γραφεοις γ΄τάξεως υπηρετούντων επαρχιακών διανομέων εξαντλείται εν τω βαθμώ του επαρχιακού διανομέως γ΄τάξεως, η δε των παρά ΤΤΤ Γραφείοις β΄τάξεως εν τω βαθμώ του επαρχιακού διανομέως β΄τάξεως.

Εις τους αγροτικούς διανομείς ων το διανυόμενον εγκεκριμένον δρομολόγιον υπερβαίνει τα 160 χιλιόμετρα εβδομαδιαίως, χορηγείται επίδομα πορείας, ίσον προς τα 10% του βασικού μηνιαίου μισθού των, ανά 20άδα χιλιομέτρων υπέρ τα 160 τοιαύτα, Το εν λόγω επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνη τα 30 %. Οι εκ τούτων εκτελούντες δρομολόγιον υπερβαίνον τα 180 χιλιόμετρα εβδομαδιαίως υποχρεούνται να χρησιμοποιώσι προς εκτέλεσιν τούτου υποζύγιον ή μηχανικόν συγκοινωνιακόν μέσον.

 

Άρθρον 3

Αντί των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων 280 θέσεων ταξινόμων β΄και α΄τάξεως και 1315 θέσεων αστικών διανομέων ορίζονται εφεξής 604 ενιαίαι θέσεις ταξινόμων και 1000 ενιαίαι θέσεις αστικών διανομέων, δοκίμων ε΄, δ΄, γ΄, β΄ και α΄ τάξεως δι΄εκατέραν των κατηγοριών τούτων επί μισθώ αντιστοίχως γραφέως β΄τάξεως, γραφέως α΄τάξεως, ακολούθου, γραμματέως β΄η γραμματέως α΄τάξεως και Εισηγητού.

Αι υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμεναι 252 θέσεις τηλεφωνητριών, ως και 206 θέσεις τεχνιτών ΤΤ, Εγκαταστάσεων μαθητευομένων ή δοκίμων ή γ΄ ή β΄ ή α΄ τάξεως ορίζονται εφεξής αντιστοίχως ως θέσεις ενιαίαι τηλεφωνητριών ή τεχνιτών ΤΤ Εγκαταστάσεων δοκίμων ε΄δ΄γ΄β΄ και α΄ τάξεως επί μισθώ αντιστοίχως γραφέως β΄ ή γραφέως α΄τάξεως, ακολούθου, γραμματέως β΄, γραμματέως α΄τάξεως και Εισηγητού.

Αι υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμεναι 40 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων και 10 θέσεις τεχνιτών αυτοκινήτων ορίζονται εφεξής ως θέσεις ενιαίαι οδηγών αυτοκινήτων ή τεχνιτών αυτοκινήτων δ΄, γ΄, β΄ και α΄ τάξεως επί μισθώ αντιστοίχως ακολούθου, γραμματέως β΄, γραμματέως α΄ τάξεως και Εισηγητού.

Οι αρχιταξινόμοι, αι προϊστάμεναι τηλεφωνήτριαι και οι αρχιτεχνίται ΤΤ, εγκαταστάσεων κατατάσσονται επί μισθώ τμηματάρχου β΄τάξεως.

Δόκιμοι ταξινόμοι προσλαμβάνονται οι κεκτημένοι ενδεικτικόν γ΄τάξεως εξαταξίου γυμνασίου, ηλικίας μέχρι 30 ετών. Οι ταξινόμοι εκτελούσιν εσωτερικήν υπηρεσίαν. Οι αστικοί διανομείς διατίθενται αποκλειστικώς εις την υπηρεσίαν διανομής. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις επειγούσης υπηρεσιακής αναγκης δύνανται να χρησιμοποιούτναι ωςσαύτως δόκιμοι ταξινόμοι ή ταξινόμοι ε΄τάξεως εις την υπηρεσίαν διανομής.

Τα υπό των κειμένων διατάξεων απαιτούμενα προσόντα διορισμού εις οιανδήποτε θέσιν της ΤΤΤ υπηρεσίας αφορώσι τον διορισμόν εις την κατωτάτην βαθμίδα της οικείας κατηγορίας..

Οι δόκιμοι ταξινόμοι, αστικοί διανομείς και τεχνίται ΤΤ εγκαταστάσεων μετά τρίμηνον ευδόκιμον υπηρεσίαν μονιμοποιούνται κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως ταξινόμοι, αστικοι διανομείς, ή τεχνίται ΤΤ εγκαταστάσεων, ε΄τάξεως, της μονιμοποιήσεως των λογιζομένης από της επομένης της συμπληρώσεως του ως άνω τριμήνου, άλλως απαλλάσσονται της υπηρεσία. Αι δόκιμοι ταλεφωνήτριαι μονιμοποιούνται εις τηλεφωνητρίας ε΄τάξεως μετά την κατά τας διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Α.Ν. 1884/1939 εξάμηνον άσκησιν και δοκιμασίαν. Δια τας κρινομένας μονιμοποιητέας, ή μονιιμοποίησις λογίζεται από της επομένης της συμπληρώσεως του εξαμήνου.

Αι κατά την πρώτης εφαρμογήν του παρόντος υπάρχουσαι κεναί θέσεις ταξινόμων, πληρούνται δια μετατάξεως αστικών διανομέων, καθ' ά δια Διατάγματος, εφ' άπαξ εκδοθησομένου θέλει καθορισθή.

Μέχρι της πραγματοποιήσεως της τοιαύτης μετατάξεως ισχύει η οργανική σύνθεσις αστικών διανομέων η καθορισθείσα δια της υπ. αριθ. 335/15-7-45 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πλήρωσις των εφεξής κενουμένων ενιαίων θέσεων ταξινόμων γίνεται κατά τα δύο τρίτα δια μετατάξεως θέσεων ταξινόμων γίνεται κατά τα δύο τρίτα δια μετατάξεως θέσεων ταξινόμων γίνηται δι' απευθείας διορισμού καθ' ά δια του αυτού ως Διατάγματος θέλει καθορισθή.

Η κατανομή των θέσεων αρχιταξινόμων ταξινόμων, αστικών διανομέων εις τα ΤΤΤ Γραφεία και Υπηρεσίες γίνεται δια Διατάγματος.

 

Άρθρον 4

Υπάλληλοι των περί ων η παρ. 1 του άρθρου 3 αι παρ.1,2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος κατηγ. Προσωπικού, κεκτημένοι τον βαθμόν ε΄ τάξεως της αυτών ιεραρχίας, προάγονται εις τον βαθμόν δ΄ τάξεως, την συμπλήρωσιν διετούς ευδοκίμου υπηρεσίας εν τω βαθμώ ε' τάξεως, οι δ΄τάξεως τοιούτοι εις τον βαθμόν γ΄ Τάξεως της οικείας αυτών ιεραρχίας μετά την συμπλήρωσιν τριετούς ευδοκίμου υπηρεσίας εν τω βαθμώ δ΄τάξεως, οι γ΄τάξεως εις τον βαθμόν δ΄τάξεως της οικείας αυτών ιεραρχίας, την συμπλήρωσιν πενταετούς ευδοκίμου υπηρεσίας εν τω βαθμώ γ΄τάξεως και οι β΄ τάξεως της οικείας αυτών ιεραρχίας μετά την συμπλήρωσιν εξαετούς ευδοκίμου υπηρεσίας εν τω βαθμώ β΄τάξεως.

Προκειμένου περί των επαρχιακών διανομέων Γραμματέων γ΄τάξεως τα ως άνω χρονικά όρια προαγωγής από βαθμόν ε΄τάξεως εις δ΄και από του βαθμού δ΄τάξεως γ΄τάξεως προσαυξάνονται κατά εν έτος.

Δια την προαγωγήν εις τους βαθμούς αρχιεργατών Γραμμών, προϊσταμένης τηλεφωνητρίας, Αρχιτεχνίτου Εγκαταστάσεων και αρχιταξινόμου, ισχύουσιν αι μέχρι τούδε κείμεναι διατάξεις.

Αι κατά την παράγρ. 1 του παρόντος προαγωγαί προηγούνται κατά τας περί πραγωγών εις ενιαίας θέσεις υπάρχουσας εκάστοτε διατάξεις.

 

Άρθρον 5

Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος αιτούντες υπάλληλοι των περί ως η παράγρ. 1 του άρθρου 4 και αι παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 3 κατηγοριών προσωπικού ως και οι αναδιορισθησόμενοι των αυτών κατηγοριών εκ των συμφώνως προς τας διατάξεις της υπ' αριθ. 3 Συντ. Πράξεως απολυθέντων και οι μεταταχθησομενοι εις τοιαύτας θέσεις εντάσσονται εις αντιστοίχους βαθμούς οικείας αυτών ιεραρχίας και μόνο αυτής, αναλόγου χρόνου συνολικής υπηρεσίας των εν τη ΤΤΤ. Υπηρεσιακών απαιτουμένων δια την υπηρεσιακήν εξέλιξίν, μέχρις εκάστου βαθμού χρονικών ορίων. Η κατά τ΄ ανωτέρω ένταξις γεννήσεται μετ' απόφασιν του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δυναμένου να αποφασίση περί εντάξεως μέχρι κατώτερον βαθμόν εφ' όσον η υπηρεσία των δεν κρίνεται ευδόκιμος, ουχί όμως εν πάση περιπτώσει κατώτερον της μισθολογικής αντιστοιχίας του βαθμού ον κεκτηται ο υπάλληλος κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος.

Προκειμένου περί των κατά τας διατάξεις του παρόντος,ενταχθησομένων ο υπέρ τα κατώτατα χρονικά όρια δια την ένταξίν των εις έκαστον βαθμόν χρόνος της συνολικής υπηρεσίας, λογίζεται διανυθείς εν τω εις όν ενταχθη βαθμώ.

Οι εκ των ενταχθησομένων τυχόν λαμβάνοντες κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος μισθόν ανώτερης μισθολογικής αντιστοιχίας εις ήν κατά τα ως άνω ενταχθή, διατηρούσι τον μισθόν όν λαμβάνουσι μέχρι καλύψεως της διαφοράς δια προαγωγής εις άνώτερον μισθόν

Μέχρι δημοσιεύσεως εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως της σχετικής πράξεως εντάξεως, πάντες ούτοι έχουσι την προτέραν αυτών ονομασίαν και αποδοχάς.

 

Άρθρον 6

Η κατά τας διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν 610/45 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί Ταχ. Ανταποκρίσεως εσωτερικού κλπ" θέσις Τμηματάρχου γ΄ β΄ ή α΄ τάξεως ορίζεται επί μισθώ αντιστοιχως εισηγητού. Τμηματάρχου β΄ή Τμηματάρχου α΄τάξεως

 

Άρθρον 7

Οι φορτωταί β' και ά τάξεως κατατάσσονται επί μισθώ αντιστοίχως γραφέως α' τάξεως και ακολούθου.

Φορτωτής β' τάξεως διορίζεται ο άγων ηλικίαν 23 - 39 ετών, έχων εκπληρώσει τας στρατιωτικάς αυτού υποχρεώσεις και κεκτημένος ενδεικτικόν 4ης τάξεως δημοτικού σχολείου ως και ιδιάζουσαν υγείαν και ρώμην πιστοποιούμενην κατά τας διατάξεις των άρθρων 96 Α.Ν. 1676/1939.

Δια την προαγωγήν εις τον βαθμόν του φορτωτού α' τάξεως απαιτείται τριετής ευδόκιμος υπηρεσία εν τω βαθμώ του φορτωτού β' τάξεως.

Μόμ\νιμοι ή έκτακτοι φορτωταί και εργάται αχθοφόροι υπηρετήσαντες ως τοιούτοι προ της ισχύος του παρόντος προσμετρούσι τον χρόνον της προυπηρεσίας των εις τον βαθμόν του φορτωτού β' τάξεως.

 

Αρθρον 8

Από της 4ης Οκτωβρίου 1945 αι παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ΤΤΤ καθαρίστριαι έχουσι την ιδιότητα του τακτικού δημόσιου υπηρέτου.

Αι οργανικαί θέσεις τούτων επί βαθμώ και μισθώ κλητήρος δ΄ τάξεως ορίζονται εις 15.

 

Αρθρον 9

1. Εις κενάς θέσεις γραφέων της Κεντρικής και Περιφερειακής ΤΤΤ Υπηρεσίας ενσημοπωλητριών και αστικών διανομέων δύνανται να μετατάσσωνται εκ του υπηρετούντος ήδη εν τη ΤΤΤ Υπηρεσία Προσωπικού ή των αναδιορισθησομένων οι κατά την έναρξιν της ισχύος της υπ' αριθ. 59 Συντακτικής Πράξεως υπηρετούντες εις τας θέσεις ταύτας εφ' όσον η Υπηρεσία των ως τοιούτων υπήρξεν ευδόκιμος.

Ομοίως επιτρέπεται η μετάταξις εις κενάς θέσεις γραφέων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εκτελουσών υπηρεσίαν δακτυλογράφου παρά τη Κεντρική Υπηρεσία τηλεφωνητριών, εφ' όσον κέκτηνται τα νόμιμα προσόντα διορισμού εις τας θέσεις τοιαύτας.

2. Οι εκ των ως άνω μετατασσόμενων εις κενάς θέσεις αστικών γραφέων εάν κέκτηνται πτυχίου Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ή ομοτίμου Ανωτάτης Σχολής δύνανται να κατατάσσονται επί βαθμώ ακολούθου.

3. Επιτρέπεται ο διορισμός εις κενάς θέσεις αστικών διανομέων των κατά τας διατάξεις του Ν. 250/1943 προϋπηρετησάντων εν τω ΤΤΤ Υπηρεσία ως κλητήρων εφ' όσον κρινονται κατάλληλοι εις κενάς δε θέσεις γραφέων των εκ των κεκτημένων απολυτηρίον Γυμνασίου.

4. Ο χρόνος της εν τη ΤΤΤ Υπηρεσία προϋπηρεσίας πάντων των ως άνω θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας εν τω εις ον μετατάσσονται ή κατατάσσονται βαθμώ.

5. Επιτρέπεται όπως δια Δ/τος εφ' άπαξ εκδιδομένου γίνη ανακατανομή των υφισταμένων οργανικών θέσεων γραφέων και ακολούθων της Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας ΤΤΤ μεταξύ της Υπηρεσίας του Κεντρικού και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αναλόγως των Υπηρεσιακών αναγκών.

6. Εφεξής απαγορεύεται η καταβολή αποδοχών εις τας δημοπωλητρίας, φορτωτάς και κλητήρας ή καθαριστρίας υπό προσωπικήν ευθύνην των προϊσταμένων της παρ' η τελώσι υπηρεσίας δι' όσον χρονικόν διάστημα ήθελον τυχόν αποσπασθή εις γραφικήν ή αιαδήποτε άλλην υπηρεσίαν άσχετον προς τα κύρια αυτών καθήκοντα.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου, υποβληθησόμενου προς κύρωσιν εις την Βουλήν άμα συνερχομένην άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε εφαρμογή των άρθρων 1-6 άρχεται από 1ης Απριλίου.

Επί του παρόντος Νόμου δεν έχουσιν εφαρμογήν αι διατάξεις του Α.Ν 728/1945.

Εν Αθήναις τη 28 Ιανουαρίου 1946

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

+ Ο Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ

Τα Μέλη

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, ΗΡ. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ, Κ. ΡΕΝΤΗΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ, ΑΛ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ, Θ. ΧΑΒΙΝΗΣ, Γ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ, Δ. ΜΑΝΑΣ, ΧΡ. ΕΥΕΛΠΙΝΗΣ, Ε. ΜΑΛΑΜΙΝΑΣ, Θ. ΜΑΝΕΤΤΑΣ, Ι. ΡΙΠΑΙΟΣ, Ν. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ, Γ. ΠΑΠΠΑΣ, Κ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Α. ΖΑΚΚΑΣ, Χ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ.

Εν Αθήναις τη 28 Ιανουαρίου 1946

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Κ. ΡΕΝΤΗΣ