EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1945

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

260

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 633

Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων αφορωσών τον Οργανισμόν Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων συγκοινωνιών ( Ο.Ε.Α.Σ. )

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν :

 

Άρθρο 1

 

1 . Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος πόροι του Οργανισμού Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) εκ φορολογίας επί κομίστρων των αυτοκινήτων ή επί των εισπράξεων τούτων, είναι καθορισμένοι τοιούτοι δια το Ταμείον Προνοίας ιδιωτικών αυτοκινήτων λεωφορείων κατά την 27 ην Απριλίου του 1941, καταργουμένης πάσης μεταγενέστερας διατάξεως δι'ης επεβλήθησαν ή τροποποιήθησαν καθ' οιονδήποτε τρόπον οι υπέρ του Ταμείου τούτου ή του Ο.Ε.ΑΣ. φόροι ή πάσης φύσεως εισφοραί ή επιβαρύνσεις ή κρατήσεις επί των κομίστρων των αυτοκινήτων ή των εισπράξεων αυτών ή και των εισπράξεων των Πρακτορείων Αυτοκινήτων .

2 . Σκοπός του Οργανισμού Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων συγκοινωνιών παραμένει ο υπό των κειμένων διατάξεων καθοριζόμενος τοιούτος , ως και η υπό τούτου παροχή δανείων προς τυχόν ιδρυθησομένους παρ' επαγγελματιών αυτοκινητιστών Οργανισμούς Εκμεταλλεύσεως της δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνίας εν τη περιοχή Αθηνών προς ενίσχυσιν αυτών δι' αγοράν αυτοκινήτων μετά προηγουμένην δι' έκαστον δάνειον έγκρισιν του Υπουργού των Μεταφορών .

3 . Βεβαιωθείσαι οφειλαί προς τον Οργανισμόν Ελέγχου των δι' αυτοκινήτων συγκοινωνιών, προερχόμενοι εκ φόρων, εισφορών ή επιβαρύνσεων, καατργουμένων ήδη δυνάμει της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, παραμένουσιν απαιτηταί και δεν καταργούνται .

4 . Ο υπ' αριθ. 1580 Νόμος του 1944 "αποδόσεως προς το Τ.Σ.Α. ποσοστού εκ των πόρων του Ο.Ε.Α.Σ. καταργείται αφ' ης ίσχυσεν .

 

Άρθρο 2

1.Η ανατεθείσα εις τον Ο.Ε.Α.Σ. διά του υπ' αριθμ. 1459/1942 Νομοθετικού Διατάγματος "περί τρόπου εκτελέσεως της εκκαθαρίσεως των εν τη Χώρα Κοινών Διευθύνσεων Αυτοκινήτων, αίτινες κατηργήθησαν εις εκτέλεσιν του υπ' αριθ. 220 Ν.Δ. του 1941", εκτέλεσις της εκκαθαρίσεως των εν αυτώ Κοινών Διευθύνσεων Αυτοκινήτων, κηρύσσεται περαιωθείσα δι' αποφάσεων του Δ. Συμβουλίου του Ο.Ε.Α.Σ., ως προς τας Κοινάς Διευθύνσεις δι' ας δεν δικαιολογείται ή δεν παρίσταται σκόπιμος περαιτέρω εκκαθαριστική ενέργεια μετά τον υπ' αριθ. 18/1944 Νόμον.

2. Το τυχόν απομένον ενεργητικόν εις μετρητά ή κινητά πράγματα ή οιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία Κοινών Διευθύνσεων Αυτοκινήτων, ων θέλει, κατά την προηγουμένην παράγραφον, κηρυχθή περαιωθείσα η εκκαθάρισις, περιέρχεται, δυνάμει του παρόντος, εις τον Ο.Ε.Α.Σ., συμψηφιζόμενον εις την προβλεπόμενην υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του υπ' αριθ. 1459/1942 Ν.Δ. προμήθειάν του.

 

Άρθρο 3

 

Πάσα διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα Νόμον καταργείται .

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως τον εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Εν Αθήναις τη 24 Οκτωβρίου 1945

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

Ο Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο Πρόεδρος

Ο Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 

Τα Μέλη

Β . ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , Π . ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ , Γ . Π . ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ , Γ . Α . ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ , Π . ΜΑΥΡΙΚΗΣ , ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , Χ . ΛΟΥΗΣ , Δ . ΜΑΧΑΣ , Π . ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ , Β . ΒΟΙΛΑΣ ,

ΓΡ . ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ , ΣΠ. ΜΑΤΕΣΙΣ , Α . ΖΑΚΚΑΣ , Α . ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ , Γ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ , Β . ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 24 Οκτωβρίου 1945

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΒΑΣ . ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ