EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 14 ΜΑΙΟΥ 1968

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

106

 

 

 

ÁÍÁÃÊÁÓÔÉÊÏÓ ÍÏÌÏÓ ÕÐ'ÁÑÉÈ. 406

Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμε και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

Εις την, υπό των διατάξεων του άρθρου 4581/1930 ως αύται αντικατεστάθησαν υπό των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 1814/1939 και του από 21-26 Αυγούστου 1939 Β.Δ. προβλεπομένην διαδικασίαν διαχειρίσεως των αχρήστων συστημένων επιστολών, υπόκεινται εφεξής και αι εις την κατηγορίαν των αχρήστων περιπίπτουσαι συνήθεις επιστολαί, εσωτερικού και εξωτερικού, δι' ας καθ' οιονδήποτε τρόπον γεννώνται υπόνοιαι ότι εγκλείουσι χρήματα ή άλλας αξίας.

 

Άρθρον 2.

Οι διευθύνοντες τα Κοινοτικά Ταχ. Γραφεία και οι διαχειρισταί των Ταχ. Πρακτορείων ευθύνονται και πειθαρχικώς διά παραβάσεις αναγομένας εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων τους.

Προς κολασμόν των παραβάσεων τούτων επιβάλλονται κατά των υπαιτίων υπό των οικείων Ταχ. Διευθύνσεων ή του Γενικού Διευθυντού Ταχυδρομείων ποιναί προστίμου 50-1.000 δραχμών, εισπραττομένων κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.

Κατά των ως άνω πειθαρχικών αποφάσεων χωρεί προσφυγή, ασκουμένη εντός 10ημέρου προθεσμίας από της κοινοποιήσεως, ενώπιον του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, αποφαινομένου ανεκκλήτως.

 

Άρθρον 3.

Η υπό της διατάξεως της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4119/60 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών τας υπηρεσίας Ταχυδρομείων κλπ." διατηρηθείσα δια΄τος εις τας τάξεις του τακτικού Στρατού, Βασ. Ναυτικού και Βασ. Αεροπορίας υπηρετούντας οπλίτας, ταχυδρομική ατέλεια εσωτερικού επεκτείνεται εφεξής και εις τους εις το Λιμενικόν Σώμα υπηρετούντας ναύτας κληρωτούς και εθελοντάς λιμενοφύλακας.

 

Άρθρον 4.

1.      Αι προς οπλίτας παρ' οιουδήποτε αποστελλόμεναι ταχυδρομικαί επιταγαί μέχρι ποσού πεντακοσίων (500) δραχμών εκδίδονται ατελώς, άνω δε του ποσού τούτου καταβάλλονται τέλη εις το ακέραιον.

2.      Στρατιωτικαί Ταχυδρομικαί Επιταγαί αποστελλόμεναι υπό οπλιτών προς ιδιώτας μέχρι δραχμών 500 ημερησίως εκδίδονται ατελώς, δι' επιταγάς ανωτέρου ποσού καταβάλλονται τα τέλη εις το ακέραιον.

 

Εν Αθήναις τη 9 Μαΐου 1968

O ANTIBAΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΔΗΜ. ΠΟΥΛΕΑΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, ΣΠ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΜΙΧ. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 10 Μαιου 1968

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ