EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1936

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

560

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 391

 

Περί οργανώσεως της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 291 του 1936 Αναγκαστικού Νόμου "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Διοικήσεως της Υπηρεσίας ΤΤΤ νόμων.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

 

Άρθρον 1

Η εν γένει λειτουργία του Ταχυδρ. Ταμιευτηρίου του Κράτους τελούσα υπό την αρμοδιότητα, τον έλεγχον και την ανωτάτην εποπτείαν του Υπουργού της Συγκοινωνίας διεξάγεται υπό αυτοτελούς πολιτικής υπηρεσίας καλουμένης "Διεύθυνσις Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου" και διοικουμένης υπό Συμβουλίου επονομαζομένου "Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου".

Το Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου αποτελείται:

α) εκ του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος ή ενός των Υποδιοικητών της αυτής Τραπέζης οριζομένου υπό του Γενικού Συμβουλίου της Τραπέζης ως Προέδρου. Τον Διοικητήν ή Υποδιοικητήν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ως μέλος του Συμβουλιου είς των Διευθυντών της Τραπέζης της Ελλάδος καθ' όμοιον τρόπον οριζόμενος.

β) Εκ του Γενικού Διευθυντού του Δημοσίου Λογιστικού αναπληρουμένου υπό ενός Διευθυντού της Γεν. Δ)σεως Δημοσ. Λογιστικού οριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.

γ) Εκ δύο οργανικών Διευθυντών της Κεντρικής Υπηρεσίας ΤΤΤ του Υπουργ. Συγκοινωνίας ή των εν Αθήναις ΤΤΤ του Υπουργ. Συγκοινωνίας ή των εν Αθήναις ΤΤΤ υπηρεσιών οριζομένων δι' αποφάσεως τουΥπουργού της Συγκοινωνίας και αναπληρουμένων υπό άλλων Διευθυντών καθ' όμοιον τρόπον οριζομένων.

δ) Εξ ενός Καθηγητού ή Υφηγητού των Οικονομικών μαθημάτων του Πανεπιστημίου των Αθηνών οριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά πρότασιν της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, αναπληρουμένου υπό ετέρου Καθηγητού καθ' όμοιον τρόπον οριζομένου.

ε) Εκ τριών ιδιωτών οριζομένων κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ειδικώς και επί μακρόν ασχοληθέντων εις τα οικονομικά εν γένει ζητήματα.

στ) Εκ του Τμηματάρχου του Προσωπικού της Διευθύνσεως ΤΤΤ αναπληρουμένου υπό ετέρου ανωτέρου υπαλλήλου της Διευθύνσεως ΤΤΤ οριζομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας. Του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου μετέχει ως μέλος αυτού άνευ ψήφου και ο Διευθυντής του Ταχ. Ταμευτηρίου αναπληρούμενος υπό του Υποδιευθυντού αυτού.

Τον Πρόεδρον του Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί αυτοπροσώπως ο Γενικός Διευθυντής του Δημοσίου Λογιστικού και εν απουσία ή κωλύματι τούτου έτερον μέλος του Συμβουλίου υπό τούτου οριζόμενον.

Η θητεία των υπό στοιχεία Γ, Δ και Ε μελών ως και των αναπληρωτών πάντων των μελών, ορίζεται τριετής, εξαιρετικώς δε η θητεία των κατά την πρώτην εφαρμογήν τουπαρόντος ορισθησομένων επί θητεία μελών και των αναπληρωτών θέλει λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1939.

Η αντικατάστασις μελών του Συμβουλίου εξερχομένων οπωσδήποτε αυτού ή παραιτουμένων γίνεται καθ' όν τρόπον και ο διορισμός αυτών και δια το χρονικόν διάστημα το υπολειπόμενον προς συμπλήρωσιν της τριετούς θητείας.

Γραμματεύς του Συμβουλίου ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας είς των παρά τη Δ)σει του Ταχ. Ταμειυτηρίου εισηγητών, αναπληρούμενος υπό ετέρου ομοιοβαθμου οριζομένου εκάστοτε υπό του Προέδρου του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιον θεωρείται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε εκ των μελών του, αι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, νικώσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου.

Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον μετέχει αυτοπροσώπως του Συμβουλίου Προεδρεύων αυτού.

Εις τα μέλη του Συμβουλίου παρέχεται αμοιβή εκ δραχ. 500 κατά συνεδρίασιν, των συνεδριάσεων μη δυναμένων να υπερβούν τας πέντε κατά μήνα, εις δε τον γραμματέα παρέχεται αμοιβή δραχμών 200 κατά συνεδρίασιν.

 

Άρθρον 2

Το Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

α) Διοικεί και διαχειρίζεται τα κεφάλαια αποφασίζον περί του τρόπου της διαθέσεως και τοποθετήσεως αυτών.

β) Εγκρίνει την παροχήν δανείων ορίζον και τον τόκον αυτών.

γ) Ορίζει τον υπό του Ταχ. Ταμιευτηρίου παρεχόμενον εκάστοτε επί των καταθέσων τόκον

δ) Ορίζει τας εργασίμους ώρας του προσωπικού της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου και παρέχει κανονικάς ή αναρρωτικάς αδείας εις το προσωπικόν κατά τας επί των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας ΤΤΤ του Υπουργείου Συγκοινωνίας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις.

ε) Εξετάζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμόν, απολογισμόν και ισολογισμόν της Δ)σεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

στ) Αφαιρεί την διαχείρισιν ή θέτει εκτός υπηρεσίας προσωρινώς οιονδήποτε υπάλληλον της Δ)σεως τουΤαχ. Ταμειυτηρίου εφ' όσον ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον και μέχρι τριών μηνών κατ' ανώτατον όριον.

ζ) Ορίζει δι' αποφάσεων του γενικών ή ειδικών τους υπαλλήλους της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμειυτηρίου, οίτινες υπογράφουσι τας επιταγάς ή άλλας γραπτάς εντολάς δι'ών αναλαμβάνονται ή μεταβιβάζονται τα παρά Τραπέζαις ή Οργανισμοίς κατατεθειμένα εις χρήματα ή τίτολους περιουσιακά στοιχεία του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

η) Διορίζει, προάγει και τοποθετεί εις τας υπηρεσίας της Δ)σεως τουΤαχ. Ταμιευτηρίου αναλόγως των αναγκών το προσωπικόν της Δ)σεως, αι δε αποφάσεις τουαύται δημοσιεύονται επί τη εγγρα΄φω εντολή τουΠρείδρου του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Της αμέσως ανωτέρω διατάξεως εξαιρούνται ο Διευθυντής και Υποδιευθυντής της Δ)σεως του Ταχ. Ταμειυτηρίου κατά τα εν τοις επομένοις άρθροις οριζόμενα. Δια Διαταγμάτων δύνανται αν ανατίθενται εις το Συμβούλιον και άλλαι, πλήν των εν τω παρόντι άρθρω, αρμοδιότητες.

 

Άρθρον 3

Δια την άσκησιν της πειθαρχικής εξουσίας επί του προσωπικού της Δ0σεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου συγκροτείται ίδιον Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Προέδρου τουΣυμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου και των εκ Δημοσίεων υπλλήλων μελών αυτού, αναπληρουμένων πάντων υπό των ως μελών του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου οριζομένων αναπληρωτών των.

Το Συμβούλιον τούτο ασκεί την πειθαρχικήν εξουσίαν επί του προσωπικού επιβάλλον δι' ητιολογημένης αποφάσεώς του πάσας τας εκάστοτε δια των ισχυουσών διατάξεων επί υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας ΤΤΤ τουΥπουργείου Συγκοινωνίας οριζομένας ποινάς.

Την πειθαρχικήν εξουσίαν επί του Διευθυντού και Υποδιευθυντού της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου ασκεί επιτροπή αποτελουμένη:

α΄) Εκ του Προέδρου του Αρείου Πάγου ως Προέδρου, αναπληρουμένου ως μέλους της Επιτροπής υπό του αρχαιοτέρου Αντιπροέδρου.

β΄) Εκ του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναπληρουμένου υπό του αρχαιοτέρου Αντιπροέδρου και

γ΄) Υπό του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου, αναπληρουμένου υπο του Αντιπροέδρου.

Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Πρόεδρος τουΕλεγκτικού Συνεδρίου.

Χρέη γραμματέως της Επιτροπής του παρόντος άρθρου εκτελεί ομοίως είς των υπαλλήλων της Δ)σεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου οριζόμενος υπό του Προέδρου αυτής.

Η πειθαρχική δίωξις του Διευθυντού ή Υποδιευθυντού ασκείται μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου επί τη προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνίας.

Ως προς την διαδικασίαν της πειθαρχικής διώξεως εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν αι ισχύουσαι διατάξεις επί υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνίας (Δ)σις Τ.Τ.Τ.).

 

Άρθρον 4

 

Της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου προϊσταται υπάλληλος της Υπηρεσίας Τ.Τ.Τ. έχων βαθμόν Διευθυντού Υπουργείου β΄ ή α΄τάξεως τοποθετούμενος δια Β.Δ. εκδιδομένου επί τη προτάσει τουΥπουργού της Συγκοινωνίας μετά σύμφωνον γνώμην του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Διευθυντής δύναται να διορισθή επί βαθμώ Δ)τού Υπουργείου β΄ ή α΄ τάξεως και ιδιώτης, έχων αρτίαν οικονομικήν μόρφωσιν και πείραν εξ αποδεδειγμένης πολυετούς τραπεζιτικής υπηρεσίας, δια Β. Δ. Μετ' απόφασιν τουΥπουργικού Συμβουλίου, επί εξαετεί θητεία και επί μηνιαίαις αποδοχαίς δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000).

Ο επί θητεία Διευθυντής είναι δημόσιος υπάλληλος μετακλητός έχων τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και υποκείμενος είς τας περί τούτων διατάξεις πλήν των αφορωσών την μονιμότητα, μισθούς και εν γένει αποδοχάς, συντάξεις και συμμετοχήν εις Μετοχικά Ταμεία ή άλλα ταμεία Προνοίας υπέρ Δημοσίων υπαλλήλων υφιστάμενα.

Παρα την αυτή Δ)σει ιδρύεται θέσις Υποδιευθυντού, εις ήν τοποθετείται μετά γνώμην του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου δια Β.Δ. προτάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού υπάλληλος της υπηρεσίας των Τ.Τ.Τ. έχων βαθμόν Διευθυντού Υπουργείου β΄ή α΄ τάξεως.

 

Άρθρον 5

Η διαίρεσις της Δ)σεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου εις Τμήματα και Υπηρεσίας γεννήσεται δια Β.Δ. κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Δια του αυτού Β.Δ. ορισθήσεται η αρμοδιότης, η δικαιοδοσία και η αναπλήρωσις του Διευθυντού καιΥποδιευθυντού της Δ)σεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου ως και των προϊσταμένων Τμημάτων και Υπηρεσιών.

Ομοίως δια του αυτού Β.Δ. ορισθήσεται η διαίρεσις των Τμημάτων και Υπηρεσιών εις γραφείακαι η αρμοδιότης των γραφείων τούτων.

 

Άρθρον 6

Δια Β.Δ. εφ' άπαξ εκδοθησομένου κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμειυτηρίου καθορισθήσονται αι θέσεις, οι βαθμοί και τα προσόντα του προσωπικού της Δ)σεως τουΤαχ.Ταμιευτηρίου, ως και παν εν γένει ζήτημα αναγόμενον εις την υπαλληλικήν κατάστασιν του προσωπικού τούτου.

Δια πάν ζήτημα σχετικόν προς την υπαλληλικήν κατάστασιν του προσωπικού μη ειδικώς υπό του παρόντος Νόμου ή του Διατάγματος ρυθμισθέν εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνίας (Δ)σις Τ.Τ.Τ.)

Δια του αυτού Διατάγματος ορισθήσεται και η εκ μέρους του Διευθυντού ή Υποδιευθυντού της Δ)σεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου άσκησις πειθαρχικής εξουσίας επί του προσωπικού της Διευθύνσεως.

 

Άρθρον 7

Εντός προθεσμίας 15 ημερών από της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρον 6 περί οργανικής συνθέσεως και προσόντων προσωπικού της Δ)σεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου, ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δι' αποφάσεώς του θέλει κατ' απόλυτον κρίσιν καθορίσει τους εκ της υπηρεσίας των Τ.Τ.Τ. προερχομένους υπαλλήλους οίτινες θα εξακολουθήσωσι παραμένοντες εν τη Δ)σει του Ταχ. Ταμιευτηρίου και θέλει ανακαλέσει τους λοιπούς εκ της υπηρεσίας των Τ.Τ.Τ. προερχομένους αντικαθιστών τούτους δι' ετέρων υπαλλήλων της αυτής υπηρεσίας κατεχόντων τον αυτόν βαθμόν.

Μετά την εκτέλεσιν της ως ανωτέρω αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας το Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου θέλει προβή δι' αποφάσεών του εις την πλήρωσιν των κενών θέσεων και την τοποθέτησιν των υπαλλήλων της Δ)σεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου επί τη βάσει των δια τας θέσεις ορισθέντων υπό του Β.Δ. προσόντων, υποχρεούμενον να προτιμήση τους υπαλλήλους των Τ.Τ.Τ τους κεκτημένους τα νόμιμα προσόντα πλήν άν δι' ειδικώς ητιολογημένων αποφάσεών του ήθελεν εύρει τούτους ως ακαταλλήλους, οπότε θέλει θέσει τούτους εις την διάθεσιν του Υπουργείου της Συγκοινωνίας μετατίθενται εις άλλας θέσεις της Τ.Τ.Τ. Υπηρεσίας ως υπεράριθμοι, καταλαμβάνοντες τας εκάστοτε κενουμένας κθ' οιονδήποτε τρόπον αντιστίχους οργανικάς θέσεις μέχρις εξαντλήσεώς των.

Ομοίως το Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου θέλει δι' αποφάσεώς του τοποθετήσει τους νυν εις τα Ταχ. Ταμειυτήρια υπηρετούντας υπαλλήλους τους μη προερχομένους εκ της υπηρεσίας των Τ.Τ.Τ αναλόγως των οριζομένων δια του Β.Δ. προσόντων και εφ' όσον ήθελε κρίνει τούτους καταλλήλους.

Εάν μετά τας ως άνω τοποθετήσεις ήθελον απομείνη θέσεις κεναί αύται θέλουσι πληρωθή δι' αποφάσεων του Συμβουλιου του Ταχ. Ταμειυτηρίου συμφώνς προς τας εν τω Β.Δ. οριζόμενα δια τας θέσεις προσόντα.

Οι ήδη παρά τω Ενεχυροδανειστηρίω υπηρετούντες υπάλληλοι οι μη προερχόμενοι εκ της υπηρεσίας των Τ.Τ.Τ. δύνανται να τοποθετηθώσιν και εις θέσεις κατωτέρας του βαθμού των αναλόγως των δια του άρθρου 6 του παρόντος προβλεπομένου Β.Δ. ορισθησομένων προσόντων και των προσόντων άτινα κέκτηνται διατηρούντες τον ήδη βαθμόν και μισθόν αυτών.

 

Άρθρον 8

Οι βάσει των διατάξεων τουπαρόντος και των διατάξεων του εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθησομένου Β.Δ. τοποθετηθησόμενοι παρά τη Διευθύνσει του Ταχ. Ταμιευτηρίου υπάλληλοι της υπηρεσίας Τ.Τ.Τ. αποτελούσιν εφεξής μόνιμον και οριστικόν προσωπικον του Ταχ. Ταμιευτηρίου μη δυνάμενον να μετατεθή ή αποσπασθή της υπηρεσίας ταύης. Η προαγωγή τούτων εφεξής θα κανονίζηται βάσει των οργανικών θέσεων της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου και αναλόγως των εκάστοτε παρά τη Διευθύνσει ταύτη παρουσιαζομένων κενών.

 

Άρθρον 9

 

Το προσωπικόν εν γένει της Διευθύνσεως Ταχ. Ταμιευτηρίου μισθοδοτείται εκ του προϋπολογισμού του Ταχ. Ταμιευτηρίου. Εις το προσωπικόν τούτο δύναται να καταβάλληται, αποφάσει του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου, ετησίως πρόσθετος αμοιβή μέχρις ενός μισθού.

Καταργείται η χορήγησις προσθέτου επιδόματος λόγω εξαιρεσίμων, αντ' αυτού δε καθορίζεται σταθερόν πρόσθετον μηνιαίον επίδομα δραχ. 1200 δια τους Διευθυντάς Υπουργείου Β΄ή Α΄ τάξεως, δραχ. 950 δια τους Τμηματάρχας β΄ ή α΄ τάξεως, δραχ. 650 δια τους Εισηγητάς δραχ. 350 δρα τους ακολούθους, γραφείς και δακτυλογράφους και δραχ. 250 δια το λοιπόν βοηθητικόν προσωπικόν υποχρεούται να εργάζηται κατά τας Κυριακάς και λοιπάς εορτάς εφ' όσον παρά της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου επιβάλλεται τούτο λόγω των αναγκών της υπηρεσίας.

Καταργούνται αι αμοιβαί προσθέτου εργασίας ως και πάσα άλλη αμοιβή μη ειδικώς προβλεπομένη δια του παρόντος, αποκλείεται δε η δι' οιανδήποτε αιτίαν πρόσληψις εκτάκτου προσωπικού.

Αποφάσει του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου να καθορίζηται ετησίως ειδικόν κονδύλιον διανεμητέον προσωπικόν των περιφερειακών ΤΤΤ Γραφείων το συμβαλλόμενον εις την όλην διεξαγωγήν της υπηρεσίας του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Παρισταμένης απολύτου υπηρεσιακής ανάγκης δύναται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου Ταχ. Ταμιευτηρίου, να θέτη εις την διάθεσιν αυτού υπαλλήλους της αρμοδιότητος του Υπουργείου Συγκοινωνίας (Δ)σις ΤΤΤ) προς ανάθεσιν αυτοίς οιασδήποτε υπηρεσίας του Ταχ. Ταμιευτηρίου και επί διάστημα μη υπερβαίνον τους έξ (6) μήνας.

 

Άρθρον 10

Το παρά τω Ταχ. Ταμιευτηρίω συσταθέν Ενεχυροδανειστήριον "Λαϊκή Πίστις" αποτελεί εφεξής υπηρεσίαν της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου, η δε αρμοδιότης και δικαιοδοσία της Επιτροπής του Ενεχυροδανειστηρίου περιέρχεται αυτοδικαίως εις το κατά τον παρόντα Νόμον Συμβούλιον Ταχ. Ταμιευτηρίου ευθύς ως αρχίσει η λειτουργία του.

Το Συμβούλιον τουΤαμειυτηρίου δικαιούται ίνα δι' αποφάσεώς του συγκροτήσει τριμελή Επιτροπήν απαρτιζομένην εκ δύο των μελών αυτού καιτου Υπουδειυθυντού του Ταχ. Ταμειυτηρίου, εις ήν να μεταβιβάση καθ'όλον ή εν μέρει την σχετικήν προς το Ενεχυροδανειστήριον δικαιοδοσέαν του. Η επιτροπή αύτη εποπτέυει την υπηρεσίαν τουΕνεχυροδανειστηρίου και εισηγήται προς το Συμβούλιον του Ταχ. Ταμιευτηρίου πάντα τα αναγκαία δια την προαγωγήν των έργων του Ενεχυροδανειστηρίου μέτρα. Εις έκαστον των μελών της Επιτροπής ταύτης παρέχεται αμοιβή μέχρι δραχμών τριών χιλιάδων κατά μήνα οριζομένη δι' αποφάσεως του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

 

Άρθρον 11

Δια Β.Διατάγματος εφ' άπαξ εκδοθησομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλιου καθορισθήσεται:

α΄) η υπηρεσία και ο τρόπος της ασκήσεως του ελέγχου εν γένει της διαχειρίσεως του Ταχ. Ταμειυτηρίου, β΄) τα της διαδικασίας τα της λογοδοσίας και τα των ευθυνών των υπολόγων της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου των διεξαγόντων διαχειριστικάς υπηρεσίας εν τη πρωτευούση και τας επαρχίας, και γ΄) τα της συντάξεως, υποβολής και ελέγχου λογαριασμών μηνιαίων, δεκαημέρων και ημερησίων, τα της υπογραφής των εκδιδομένων φύλλων ελλείψεων και χρεωστικών και πιστωτικών τοιούτων, τα της συντάξεως υποβολής και ελέγχου των ετησίων λογαριασμών και καθ' όλου ο τρόπος της ενεργείας του ελ΄γχου και πάσα σχετική λεπτομέρεια.

 

Άρθρον 12.

Ο Προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός της Διευθύνσεως του ταχ. Ταμιευτηρίου εγκρίνονται υπό του Συμβουλίου ταμιευτηρίου, κυρούμενοι δε υπό των Υπουργών των Οικονομικών και της Συγκοινωνίας δημοσιεύονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά της επί του απολογισμού και ισολογισμού αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο προυπολογισμός υποβάλλεται υπό του Διευθυντόυ προς έγκρισιν εις το Συμβούλιον εντός του πρώτου μηνός της τριμηνίας της προ της ενάρξεως του οικονομικού έτους εις ο αφορά, εγκρίνεται δε υπό του Συμβουλίου εντός της αυτής τριμηνίας και υποβάλλεται προς κύρωσιν εις τους Υπουργούς Οικονομικών και Συγκοινωνίας.

Επί της ορθότητος του απολογισμού και του ισολογισμού αποφαίνεται το Ελεγκτικόν Συνέδριον δικαιούμενον να λαμβάνη γνώσιν όλοων εν γένει των δια τον σκοπόν τούτον χρησίμων βιβλίων και εγγράφων.

 

 

Άρθρον 13.

Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού και πάντων εν γένει των λοιπών εξόδων διοικήσεως της Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου, μέχρις ου καταστή δυνατόν να ενεργήται εκ των κερδών της τρεχούσης διαχειρίσεως, θα γίνεται εκ των προσόδων των αππθεματικών κεφαλαίων του ταχ. Ταμιευτηρίου.

 

Άρθρον 14.

Αι περί Ταχ. Ταμιευτηρίου και Ενεχυροδανειστηρίου κείμεναι διατάξεις διατηρούνται εν ισχύι εφ' όσον δεν τροποποιούνται δια του παρόντος Νόμου.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 22 Δεκεμβρίου 1936.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο Πρόεδρος

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

 

Τα Μέλη

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, Κ. Γ. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Α. ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Ε. ΜΑΓΙΑΚΟΣ, Π. ΡΕΔΙΑΔΗΣ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ΙΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΡΕΔΙΑΔΗΣ, Μ. ΠΑΣΣΑΡΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 28 Δεκεμβρίου 1936.

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ