EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

75

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 354

 

Περί τρόπου καθορισμού της δυνάμεως των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

Άρθρον μόνον

 

1.α) Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος η δύναμις των αστικών και των υπεραστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως καθ'άπασαν την επικράτειαν, καθορίζεται κατα παρέκκλησιν του άρθρου 16 του ΝΔ 4354/1965 δι'αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών βάσει των τοπικών συγκοινωνιακών αναγκών ερευνομένων προς τούτο ανά εξάμηνον. Ο καθορισμός τούτος θα λαμβάνει χώραν τον πρώτον μήναν εκάστου εξαμήνου.

β) Ο κατά την έννοιαν του προηγουμένου εδαφίου αριθμός των νέων λεωφορείων δι'ών αυξάνεται εκάστοτε η δύναμις των οικείων ΚΤΕΛ θα ορίζεται εις ποσοστόν εις επί των ήδη κυκλοφορούντων λεωφορείων, εξευρισκομενον εκ του πηλίκου της διαίρεσις των ανά θέσιν λεωφορείου πραγματοποιηθέντων κατά μέσον όρον χιλιομετρικών επιβατών του τελευταίου εξαμήνου, προς το μέσον όρον των κατά τα πέντε προηγούμενα εξάμηνα πραγματοποιηθέντων τοιούτων.

γ) Προς καθορισμόν της αρχικώς εις λεωφορεία δυνάμεως νεοϊδρυμένου ΚΤΕΛ θα λαμβάνεται υπ'όψιν ο πληθυσμός των κατοίκων της μελλούσης να εξυπηρετηθεί περιοχής θεωρουμένου ως απαραίτητου προς κυκλοφορία ενός λεωφορείου ανά 2000 κατοίκους.

2. Τα κατά την προηγούμενην παραγραφον προκύπτοντα εκάστοτε κενά καλύπτονται δια νέων λεωφορείων τιθεμένων εν κυκλοφορίαν δια μεν την περιοχήν Αθηνών Πειραιώς - Περιχώρων υπό της Α. Ε. ΑΣΠΑ δια δε τας λοιπας περιοχάς υπό επαγγελματιών αυτοκινητιστών.

3. Ειδικώς τα αστικά λεωφορεία Θεσσαλονίκης ισχύουν οι όροι της συμβάσεως της περιεχομένης εις το ΝΔ 3721/1957 "περι συμβάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης."

4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως εγκρίσεων δια την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου κυκλοφορίαν νέων λεωφορείων αυτοκινήτων ως και πασαι λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος ΑΝ ορίζονται εκάστοτε δι'αποφάσεων του επι των Συγκοινωνιών Υπουργού.

 

Εν Αθήναις τη 2 Απριλίου 1968

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ . ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ , ΙΩΑΝ. ΡΟΔΙΝΟΣ-ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΠΑΝ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΥΛ. ΤΟΜΟΜΗΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΠ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ, , Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 3 Απριλίου 1968

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ