EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1968

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

38

 

 

ΑNAΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.294.

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί τηλεφωνικής ανταποκρίσεως Νομοθεσίας

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Κρατικαί Τηλεφωνικαί συνδέσεις είναι αι εγκατεστημέναι εις τα Καταστήματα των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Επιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν η εγκατάστασις Κρατικών Τηλεφωνικών συνδέσεων εις τας κατοικίας:

1)                  Των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, 2) του Αυλάρχου της Α.Μ. του Βασιλέως, 3) των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, 4) των Νομαρχών, 5) των Αρχηγού και Υπαρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., 6) των Αρχηγών και Υπαρχηγών των Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, 7) των Αρχηγών Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων και Λιμεν. Σώματος, 8) των Διευθυντών Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, 9) των προϊσταμένων των Εισαγγελιών Αρείου Πάγου, Εφετών και Πρωτοδικών, 10) των ανωτέρων Διοικητών Χωροφυλακής, 11) των Διοικητών των Διοικήσεων Χωροφυλακής και 12) των Διοικητών των Υποδιευθύνσεων Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών και Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρον 2

 

Το άρθρον 28 του Ν. 4275/1929 "περί τηλεφωνικής ανταποκρίσεως", τροποποιείται και συμπληρούται ως κάτωθι:

1)                  Κρατικαί συνδιαλέξεις είναι αι υπεραστικαί συνδιαλέξεις αι ζητούμεναι ως τοιαύται και διεξαγόμεναι μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών από των εγκαταστάσεών των ή από θαλάμου, διά των εκπροσωπούντων ταύτας Κρατικών Οργάνων, αναφέρονται δε εις εξαιρετικώς επειγούσης φύσεως υπηρεσιακάς υποθέσεις, μη δυναμένας να εξυπηρετηθώσιν εγκαίρως διά της τηλεγραφικής οδού.

2)                  Υπό τους αυτούς όρους της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται, η διεξαγωγή Κρατικών συνδιαλέξεων υπό Δημοσίων Υπηρεσιών μετά των υπό την εποπτείαν αυτών τελούντων Νομικών Προσώπων και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου καθώς και μετά των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

3)      Διά Β.Δ/τος θα καθορισθώσιν οι περιορισμοί υφ' ους επιτρέπεται η διεξαγωγή Κρατικών Υπεραστικών Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων.

4)                  Αι συνδιαλέξεις της Α.Μ. του Βασιλέως, των μελών της Βασιλικής Οικογενείας του Προέδρου της Κυβερνήσεως, των Υπουργών και αι κατ' εντολήν αυτών διεξαγόμεναι εις ουδένα περιορισμόν υπόκεινται.

5)                  Αι Δημόσιαι Υπηρεσίαι ως και οι εκπρόσωποι τούτων οι δυνάμενοι να πραγματοποιώσι Κρατικάς συνδιαλέξεις διά συσκευών εγκατεστημένων εντός των Δημοσίων Καταστημάτων καθορίζονται δι' εκδιδομένων εκάστοτε αποφάσεων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 17 Φεβρουαρίου 1968

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Εν Αθήναις τη 9 Μαΐου 1968

O ANTIBAΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΔΗΜ. ΠΟΥΛΕΑΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, ΣΠ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΜΙΧ. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 19 Φεβρουαρίου 1968

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ