EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

195

 

 

 

ANΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 183

Περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων οχημάτων δημοσίας χρήσεως.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Άρθρον 1

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως πάσης κατηγορίας ή είδους εις επαγγελματίας οδηγούς αυτοκινητιστάς εγγεγραμμένους και ησφαλισμένους εις το Ταμείον Συντάξεως Αυτοκινητιστών, επί τη καταβολή εφ'άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς υπολογιζομένης κατά χιλιόγραμμον μικτού βάρους του τιθεμένου εις κυκλοφορίαν αυτοκινήτου, ως κάτωθι:

 

α) Δια το μέχρι 10.000 χιλιογραμμον μικτόν βάρος οχημάτων πέντε (5) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον.

β) Δια το από 10.001 μέχρι 20.000 χιλιογράμμων μικτόν βάρος οχήματος τρείς και 50% (3,5) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον.

γ) Δια το άνω των 20.001 χιλιογράμμων μικτόν βάρος οχήματος δύο και 50% (2,5) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον.

2. Της υποχρεώσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αυτοκίνητα ψυγεία μετά μονίμου ψυκτικού μηχανήματος , δι'α θα καταβάλληται παγίως εφ'άπαξ εισφορά εκ δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.000)

 

Άρθρον 2

 

Δια την άσκησιν επαγγέλματος μεταφορέος επιτρέπεται η χορήγησις άδειας κυκλοφορίας βενζινοκίνητου τριτρόχου (μοτοσυκλέττας) φορτηγού οχήματος δημοσίας χρήσεως καθ' άπασαν την Επικράτειαν επί τη καταβολή εφ'άπαξ εισφοράς δραχμών χιλίων.

 

Άρθρον 3

 

Αι κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος χορηγούμεναι άδειαι δύνανται να μεταβιβάζωνται ομού μετά του δι'όν εξεδόθησαν αυταί αυτοκινήτου μόνον εις επαγγελματίας οδηγούς αυτοκινητιστάς. Αι προυποθέσεις, οι όροι και η εν γένει διαδικασία χορηγήσεως των αδειών τούτων δια τα τεθησόμενα εις κυκλοφοριαν οχήματα καθορισθήσονται δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 4

 

Των υποχρεώσεων του άρθρου 1 του παρόντος Α.Ν. εξαιρούνται τα φορτηγά αυτοκίνητα των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) τα κυκλοφορούντα ως δημοσίας χρήσεως.

 

Άρθρον 5

 

Πάσα διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα νόμον, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται .

 

 

Εν Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1967

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΙΩΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ, ΑΛ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘ. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, ΑΘ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓ. ΖΩΙΤΑΚΗΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 3 Νοεμβρίου 1967

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ