EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1939

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

50

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1606

Περί ιδρύσεως Ταμείου Προνοίας και Κοινής Διανομής πωλητών βενζίνης Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων και κατοχυρώσεως του επαγγέλματος αυτών.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

1. Συνιστάται Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό τον τίτλον "Ταμείον Προνοίας και Κοινής Διανομής Πωλητών βενζίνης Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων", τελούν υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν του Υφυπουργείου Εργασίας (Υπηρεσία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών). Παρά τω Ταμείω τούτω τηρείται αφ' ενός λογαριασμός "Κοινής Διανομής" και αφ' ετέρου λογαριασμός "Προνοίας".

2. Σκοπός του ούτω συνιστωμένου Ταμείου έσεται: Η από κοινού και κατ' ισομοιρίαν διανομή τοις μετόχοις του εκ της πωλήσεως της βενζίνης, ακαθάρτου πετρελαίου και λοιπών πετρελαιοειδών προιόντων παρακρατουμένου, ως κατωτέρω, ποσοστού, και η χορήγησις αρωγής εις τους δεομένους τοιαύτης και κατά τους όρους του παρόντος μετόχους.

Άρθρον 2

 

Πόροι του συνιστωμένου Ταμείου έσονται: α) Ποσόν δρχ. 0,75 κατά γαλόνιον πωλουμένης βενζίνης ή δραχμ. 28.50 κατά τόννον πετρελαίου υπό πάντων των εν τη περιφερεία Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων υφισταμένων πρατηρίων πωλήσεως βενζίνης και πετρελαίου, ως και των κατόχων σταθμών αυτοκινήτων, β) ποσόν δρχ. 0,75 κατά γαλόνιον πωλουμένης βενζίνης ή δραχμ. 28.50 κατά τόννον πετρελαίου επί πάσης ποσότητος βενζίνης ή πετρελαίου πωλουμένης απ' ευθείας υπό των εισαγωγέων βενζίνης και πετρελαίου προς τους καταναλωτάς Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων και προοριζομένης ως καυσίμου κινητηρίου ύλης των μηχανών εσωτερικής καύσεως των μέσων μεταφοράς των εξυπηρετούντων τας οδικάς συγκοινωνίας Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων, και γ) τα περιερχόμενα αυτώ εκ δωρεών, κληροδοτημάτων και πάσης άλλης νομίμου αιτίας.

 

Άρθρον 3.

 

Μέτοχοι του Ταμείου τούτου έσονται υποχρεωτικώς άπαντες οι εν τη περιοχή ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της Πλατείας Ομονοίας Αθηνών διατηρούντες Πρατήρια πωλήσεως βενζίνης και πετρελαίου, ως και κάτοχοι Σταθμών Αυτοκινήτων μετά βενζιναντλίας, ανεξαρτήτως φύλου. Πωλητής ή πρατηριούχος βενζίνης ή πετρελαίου ή κάτοχος σταθμού αυτοκινήτων μετά βενζιναντλίας, κατά τας τυχόν εκφράσεις του παρόντος, νοείται ο κατά την παράγραφον 5 του άρθρου 1 του από 25/5/1935 Αναγκ. Νόμου "περί διαθέσεως βενζίνης και των πρατηρίων πωλήσεως αυτής" πρατηριούχος.

 

Άρθρον 4.

 

1. Πάντες οι μετέχοντες του Ταμείου υποχρεούνται όπως, αναγγέλωσι προηγουμένως εις το Ταμείον απάσας τας πράξεις αγοράς βενζίνης ή πετρελαίου, απαγορευομένης της μετά των εισαγωγέων βενζίνης ή πετρελαίου συναλλαγής αυτών, άνευ ειδοποιήσεως του Ταμείου, εφόσον η τοιαύτη συναλλαγή προυποθέτει αγοράν βενζίνης ουχί πλέον των 2.000 γαλονίων ή πετρελαίου ουχί πλέον των τριών τόννων δι' εκάστην παραγγελίαν και παράδοσιν. Δια τας τοιαύτας αγοράς οι Μέτοχοι υποχρεούνται όπως καταθέτωσιν εις το Ταμείον το υπό του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου προβλεπόμενον ποσοστόν κρατήσεως εφ' εκάστου γαλονίου βενζίνης ή τόννου πετρελαίου, επί τη οικεία δε βεβαιώσει του Ταμείου, ότι κατεβλήθη παρ' αυτώ το κεκανονισμένον ποσοστόν κρατήσεως προβαίνουσιν εις τας εκάστοτε αγοράς βενζίνης ή πετρελαίου και την παραλαβήν τούτων.

2. Απαγορεύεται εις τους εισαγωγείς βενζίνης και πετρελαίου όπως παραδίδωσιν βενζίνην ή πετρέλαιον εις τους μετόχους του ταμείου άνευ της κατά την προηγουμένην παράγραφον βεβαιώσεως του Ταμείου, εφόσον αι πωλούμεναι ποσότητες βενζίνης ή πετρελαίου είναι ελάσσονες των εν τω άρθρω 14 παράγρ. 1 του παρόντος αναφερομένων ποσοτήτων.

3. Οι εισαγωγείς βενζίνης και πετρελαίου δια τας παρ΄ αυτών πραγματοποιουμένας, άνευ γνώσεως του Ταμείου, πωλήσεις βενζίνης ή πετρελαίου, κατά τας διατάξεις του παρόντος, υπόχρεοι εισίν όπως παρακρατώσιν το υπέρ του ταμείου ποσοστόν κατά γαλόνιον βενζίνης ή τόννον πετρελαίου και καταθέτωσι τούτο εις το εν λόγω ταμείον άχρι της πέμπτης ημέρας του επομένου μηνός, αφ' ου επραγματοποιήθη η πώλησις.

4. Οι εισαγωγείς βενζίνης ή πετρελαίου υποχρεούνται όπως υποβάλλωσι κατά μήνα εις το Ταμείον λεπτομερή κατάστασιν των παρ' αυτών άνευ γνώσεως του Ταμείου πραγματοποιουμένων πωλήσεων βενζίνης ή πετρελαίου και εξ ης σαφώς να προκύπτωσι: α') η ποσότης της πωληθείσης βενζίνης ή πετρελαίου, β') το ονοματεπώνυμον και η διεύθυνσις του αγοραστού και γ') αν παρεκρατήθη και κατεβλήθη εις το Ταμείον το προβλεπόμενον ποσοστόν κρατήσεως κατά γαλόνιον βενζίνης ή τόννον πετρελαίου.

5. Οι Διευθυνταί ή επιτετραμμένοι επιχειρήσεων ή εργασιών παρά των οποίων χρησιμοποιείται βενζίνην ή πετρέλαιον ως ύλη κατεργασίας δια την παραγωγήν των προιόντων αυτών, ή ως κινητήριος δύναμις των εγκαταστάσεων τούτων, υποχρεούνται όπως γνωρίζωσιν εις το Ταμείον τας παρ' αυτών χρησιμοποιουμένας ποσότητας βενζίνης ή πετρελαίου δια την τοιούτου είδους εργασίαν, υποβάλλοντες προς τούτο υπεύθυνον δήλωσιν.

 

Άρθρον 5.

 

Το Ταμείον δια των παρ' αυτού εντεταλμένων οργάνων δύναται να προβαίνη εις έλεγχον των υποβαλλομένων αυτώ καταστάσεων κατά μήνα ή υπευθύνων δηλώσεων δια παντός τρόπου και δι' εξετάσεως των βιβλίων των υποχρέων.

 

Άρθρον 6.

 

Αι απαιτήσεις του Ταμείου κατά των υποχρέων προς καταβολήν του οριζομένου ποσοστού κατά γαλόνιον βενζίνης ή τόννον πετρελαίου, εισπράττονται κατά τας διατάξεις των κειμένων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων Νόμων, απαγγελλομένης άμα και προσωπικής κρατήσεως κατά του τοιούτου οφειλέτου.

Εν περιπτώσει πτωχεύσεως, αι παρά του πτωχεύσαντος εις το Ταμείον οφειλόμεναι εισφοραί των τελευταίων εξ μηνών και αι εισφοραί δι' ας εκκρεμεί δίκη, ή υπεβλήθη μήνυσις, εισίν προνομιούχοι και υπάγονται εις την τάξιν των υπαλληλικών και εργατικών μισθών επόμεναι τούτων.

 

Άρθρον 7.

 

Οι παραβάται των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 14 του παρόντος επί τη υποβολή μηνύσεως κατ' αυτών παρά του Ταμείου, εισάγονται ενώπιον των αρμοδίων Πλημμελειοδικείων δι' απ' αυθείας κλήσεως και εντός 30 ημερών από της υποβολής της μηνύσεως, τιμωρούνται δε δια χρηματικής ποινής από δραχ. 5.000 μέχρι δραχ. 50.000, ή δια φυλακίσεως 30 ημερών μέχρι τριών μηνών, και εν υποτροπή δι' αμφοτέρων των ποινών.

 

Άρθρον 8.

 

Το πρώτον δεκαήμερον εκάστου μηνός η αρμοδία υπηρεσία του Ταμείου επί τη βάσει των ενεργηθεισών μέσω αυτού και ανγγελθεισών αυτώ παραγγελιών, συντάσσει γενικήν αναλυτικήν κατάστασιν εμφαίνουσαν τα παρ' αυτώ κατατεθειμένα ποσά τα προερχόμενα εκ των ποσοστών του άρθρου 2 παραγρ. α' και β' του παρόντος κατά γαλόνιον βενζίνης ή τόννον πετρελαίου του προηγουμένου μηνός. Εκ του συνόλου των ποσοστών τούτων, ποσοστόν 3% παρακρατείται και μεταφέρεται εις λογαριασμόν "Προνοίας", το δε υπόλοιπον, μετά την αφαίρεσιν των εξόδων λειτουργίας του Ταμείου, μεταφέρεται εις λογαριασμόν "Κοινής Διανομής".

Το εις τον λογαριασμόν "Κοινής Διανομής" μεταφερόμενον ποσόν, διαιρούμενον εις ισάριθμα προς τους μετόχους μερίδια, διανέμεται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εις τους μετόχους.

 

Άρθρον 9.

 

Επιχειρήσεις ή εργασίαι γενικής εκμεταλλεύσεως πρατηρίων πωλήσεως βενζίνης ή πετρελαίου, ή επιχειρήσεις διατηρήσεως σταθμών αυτοκινήτων, ανήκουσαι εις πλείονας του ενός λογίζονται ως προς τας μετά του Ταμείου σχέσεις αυτών ως εν άτομον.

 

Άρθρον 10.

 

1. Το δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος μεταφερόμενον κατά μήνα ποσοστόν εις λογαριασμόν "Προνοίας" διανέμεται εις τους δεομένους χρηματικής ενισχύσεως μετόχους, βάσει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και επί τη υποβολή σχετικής αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

2. Λόγοι δια την τοιαύτην χορήγησιν αρωγής παρά του Ταμείου θεωρούνται: α) η αποδεδειγμένη έλλειψις παρά τω μετόχω των αναγκαιουσών δαπανών δια την επανεγκατάστασιν του πρατηρίου αυτού, παύσαντος να λειτουργή συνεπεία πράξεως της Διοικήσεως, ή εξ άλλης τινός νομίμου αιτίας, αιτίας μη δυναμένης να προβλεφθή και προληφθή εφ' όσον η πράξις της Διοικήσεως κλπ. δεν προήλθεν εξ υπαιτιότητος του πρατηριούχου, β) η ομολογουμένη και βεβαιουμένη κατά την περί τούτου κρίσιν του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου ένδεια του μετόχου και συνεπεία της οποίας στερείται ούτος των στοιχειωδών μέσων της συνεχίσεως τος επαγγέλματος αυτού.

3. Το παρεχόμενον εκάστοτε ποσόν προς οικονομικήν ανακούφισιν τοις δεομένοις τοιαύτης μετόχοις, ορίζεται κατ' απόφασιν του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου εν ουδεμιά δε περιπτώσει δύναται να υπερβαίνη το ποσόν των δραχμών 10.000 προκειμένου δε περί επανεγκαταστάσεως, το ποσόν των δραχμών 20.000.

 

Άρθρον 11.

 

Πρατηριούχος πωλητής βενζίνης ή πετρελαίου ή κάτοχος σταθμού αυτοκινήτων μετά βενζιναντλίας της περιφερείας Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων παραβαίνων τας διατάξεις του παρόντος τιμωρείται δια χρηματικής ποινής δραχμών 1.000 μέχρι δραχμών 20.000, ή δια ποινής φυλακίσεως ενός μέχρι 3 μηνών και εν υποτροπή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων επί τη εγκλήσει του Ταμείου. Αι τοιαύται μηνύσεις εισάγονται ενώπιον των αρμοδίων Πλημμελειοδικείων εντός 30 ημερών από της υποβολής των και δι΄ απ' ευθείας κλήσεως.

 

Άρθρον 12.

1. Το Ταμείον Προνοίας και Κοινής Διανομής πωλητών βενζίνης και κατόχων σταθμών αυτοκινήτων Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων διοικείται υπό 5μελούς Διοικ. Συμβουλίου απαρτιζομένου α) εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υφυπουργείου Εργασίας, ως Προέδρου, β) ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου των Σιδ/μων και Αυτοκινήτων οριζομένου υπό του Υπουργού των Σιδ/μων και Αυτοκινήτων, γ) ενός αντιπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών οριζομένου κατά τας διατάξεις του Αν. Νόμου 667/1937 και δ) δύο αντιπροσώπων των πωλητών βενζίνης και πετρελαιοειδών προιόντων και κατόχων σταθμών αυτοκινήτων Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων οριζομένων υπό του Υφυπουργού Εργασίας. Εις έκαστον των τακτικών μελών διορίζεται αναπληρωματικόν μέλος. Τον Πρόεδρον του Διοικ. Συμβουλίου απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροί εις πάντα τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού ο δια της περί διορισμού αποφάσεως του Υφυπουργού Εργασίας οριζόμενος δημόσιος υπάλληλος τακτικόν μέλος του Συμβουλίου. Ο διορισμός πάντων τούτων ενεργείται αποφάσει του Υφυπουργού Εργασίας δημοσιευομένη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επί 3ετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανακαλώνται και προ της λήξεως της θητείας αυτών αποφάσει του Υφυπουργού Εργασίας ητιολογημένη δεόντως και δι' επιδεικνυομένην ολιγωρίαν περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, ή δια παράβασιν του Νόμου ή του καταστατικού του Ταμείου.

2. Τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου και οι απαρτίζοντες το προσωπικόν αυτού υπέχουσι κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, τας ευθύνας του δημοσίου υπαλλήλου και απολαύουσι της υπέρ τούτων δια του Ποινικού Νόμου του θεσπισμένης ειδικής προστασίας.

3. Ίνα πρατηριούχος βενζίνης αποτελέση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου δέον α) να είναι πολίτης Έλλην, β) να μη έχη καταδικασθή δια τινα των εν τοις άρθροις 22 και 23 του Ποινικού Νόμου αναφερομένων πράξεων, γ) να μη διώκηται δια τας αντεθνικάς αυτού τυχόν θεωρίας, πεποιθήσεις ή δράσιν, δ) να είναι μέλος του Ταμείου τουλάχιστον επί διετίαν. Η τελευταία αύτη διάταξις δεν ισχύει κατά την πρώτην διετίαν της λειτουργίας του Ταμείου.

4. Αι λεπτομέρειαι διοικήσεως, διαειρίσεως, εσωτερικής λειτουργίας, αμοιβής Διοικ. Συμβουλίου, συνθέσεως προσωπικού, αμοιβής αυτού κλπ. του Ταμείου ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του Δ. Σ. εγκρινομένης υπό του Υφυπουργού Εργασίας και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 13.

 

Άπαντες οι πρατηριούχοι πωλήσεως βενζίνης ή πετρελαίου ως και οι κάτοχοι σταθμών αυτοκινήτων Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων δέον εντός μηνός από της λειτουργίας του Ταμείου να εφοδιασθώσι δι' ειδικών δελτίων, του τύπου αυτών καθορισθησομένου δι' αποφάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου, εφ' ων θ' αναγράφεται αύξων αριθμός ον φέρουσιν εν τω γενικώ μητρώω των μελών του Ταμείου μετά του ονοματεπωνύμου τούτων ή τίτλου της μετόχου Εταιρείας.

 

Άρθρον 14.

 

1. Το επάγγελμα του πωλητού ή πρατηριούχου βενζίνης ή κατόχου σταθμού αυτοκινήτων μετά βενζιναντλίας θεωρείται κεκορεσμένον, απαγορευομένης της ιδρύσεως νέων πρατηρίων και καταστημάτων πωλήσεως βενζίνης κια πετρελαιοειδών προιόντων προοριζομένων δια την εξυπηρέτησιν των οδικών συγκοινωνιών Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων ή των μέσων μεταφοράς εν ταις ως άνω περιφερείαις.

Επίσης απαγορεύεται η πώλησις των ειδών τούτων εις έτερα καταστήματα ή αποπθήκας δια ποσά ελάσσονα των 2.000 γαλονίων βενζίνης και τριών τόννων ακαθάρτου πετρελαίου.

2. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου αφορά τας περιφερείας Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων τας ευρισκομένας εις απόστασιν ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της πλατείας Ομονοίας.

Άρθρον 15.

 

Πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος καθορίζεται δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υφυπουργού Εργασίας.

 

Εν Αθήναις τη 7 Φεβρουαρίου 1939.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

Τα Μέλη

ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ, ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Α. ΚΟΡΙΖΗΣ, Γ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Σ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΙΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΤΖΙΦΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 9 Φεβρουαρίου 1939

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ