EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 1949

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

337

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ . 1366

Περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών προκυπτόντων εκ της εφαρμογής του Ν.Δ. 1049/1949 "περί Οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος"

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Λαβόντες υπ' όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 23 ης Σεπτεμβρίου 1949 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν περί εκδόσεως Αναγκαστικού Νόμου "περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών προκυπτόντων εκ της εφαρμογής του Ν.Δ. 1049/49 "περί Οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος" , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρο 1

 

1 . Αι μετά την ισχύ του Ν.Δ. 1049/49 διατηρούμεναι Υπηρεσίαι αρμοδιότητος Ταχυδρομείων μετονομαζόμεναι Ταχυδρομικαί λειτουργούσιν ως τοιαύται υπό τον τίτλον τούτον δια προσωπικού της τέως ΤΤΤ . Υπηρεσίας , ως τούτο από...αριθμητικώς μετά την δια του από 25-10-1949 Β.Δ /τος κατάργησιν των υπ' αυτού οριζομένων θέσεων .

Αι υπηρεσίαι διευθυνόμεναι μέχρι της δια Β.Δ. ανακατανομής των θέσεων ως και πρότερον υπό υπαλλήλων του αυτού βαθμού διατηρούσι την υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένην διακαιοδοσίαν και αρμοδιότητα , εξαιρέσει της αφορώσης εις καθαρώς Τηλεπικοινωνιακά ζητήματα .

2 . Η οργανική σύνθεσις του προσωπικού της Ταχ . Υπηρεσίας ορίζεται ίση προς την απομένουσιν τοιαύτην μετά την δια του από 25-10-1949 Β.Δ. κατάργησιν των υπ' αυτού οριζομένων θέσεων .

Αι ούτω απομένουσαι οργανικαί θέσεις της Ταχ . Υπηρεσίας από του βαθμού του Τμηματάρχου α΄Τάξεως και άνω , δύνανται να ανακατανεμηθώσι δια Δ/τος εις ορισθησομένας δια του αυτού ή ετέρου Δ/τος, εφ άπαξ εκδοθησομένου, αντιστοίχους Υπηρεσίας .

3 . Αι θέσεις τηλεπικοινωνιών των γ΄ ή β΄ ή α΄ τάξεως ορίζονται ως θέσεις Ταχ . Εποπτών γ΄ ή β΄ ή α΄ τάξεως , αι δε θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών ΤΤΤ . β΄ ή α΄ τάξεως των ΤΤΤ . Διευθυντών και των ΤΤΤ . Βοηθών β΄ ή α΄ τάξεως ως θέσεις αντιστοίχως Περιφερειακών Ταχ . Διευθυντών και Ταχ . Βοηθών. Αι μη καταργηθείσαι συμφώνως τω Ν.Δ. 1232 / 49 "περί συστάσεως ΤΤΤ Υπηρεσιών εν Δωδεκανήσω" θέσεις Χειριστών ορίζονται ως θέσεις Ταχ . Επιστατών ε΄ ή δ΄ ή γ΄ ή β΄ ή α΄ τάξεως επί μισθώ αντιστοίχως Ακολούθου ή Γραμματέως β΄ ή α΄ τάξεως Εισηγητού ή Τμηματάρχου β΄ τάξεως .

Άρθρο 2

1. Αι διατάξεις του Νόμου 3811 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως αι διατάξεις περί Συμβουλίων της Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας , ως και άπασαι αι κείμεναι οργανικαί της ΤΤΤ . Υπηρεσίας διατάξεις , διατηρούνται εν ισχύι εφόσον δεν τροποποιούνται δια του Ν.Δ. 1049/49 ή δια του παρόντος .

Ένθα εις τας διατάξεις ταύτας απαντάται ο όρος "ΤΤΤ" αντικαθίσταται δια του όρου "Ταχ."

2 . Εις το υπό των διατάξεων του Ν.377/43 προβλεπόμενον Συμβούλιου Εκμεταλλεύσεως μετέχουσιν από της ισχύος του παρόντος αντί μεν των Διευθυντών των καταργηθεισών δια του Ν.Δ. 1049 / 49 Υπηρεσιών , οι Διευθυνταί των παρά τη Κεντρική Υπηρεσία Διευθύνσεων Δεμάτων και Υπηρεσίας Διαχειριστικού και Λογιστικού Ταχ . Ελέγχου , αντί δε των Γενικών Τεχνικών Επιθεωρητών Υπάλληλοι επί βαθμώ Υπουργικού Διευθυντού εκ των εν τη Κεντρική Υπηρεσία ΤΤΤ υπηρετούντων .

Εις το υπό των διατάξεων του αυτού Νόμου προβλεπόμενον Τεχνικόν Συμβούλιον μετέχουσιν αντί μεν των Διευθυντών των καταργηθεισών δια του Ν.Δ. 1049 / 49 Υπηρεσιών , οι Διευθυνταί των παρά τη Κεντρική Υπηρεσία Διευθύνσεων Δεμάτων και Υπηρεσίας Διαχειριστικού και Λογιστικού Ταχ . Ελέγχου , αντί δε των Γενικών Τεχνικών Επιθεωρητών Υπάλληλοι επί βαθμώ Υπουργικού Διευθυντού εκ των εν τη Κεντρική Υπηρεσία ΤΤΤ υπηρετούντων .

Εις το υπό των διατάξεων του αυτού Νόμου προβλεπόμενον Τεχνικόν Συμβούλιον μετέχουσιν αντί μεν των Διευθυντών καταργηθεισών Υπηρεσιών , οι Διευθυνταί των παρά τη Κεντρική Υπηρεσία Διευθύνσεων Ταχ . Εκμεταλλεύσεως και Ταχ . Δεμάτων αντί δε των οριζομένων Αρχιμηχανικών ή Μηχανικών , τέσσαρες υπάλληλοι επί βαθμώ Υπουργικού Διευθυντού εκ των εν τη Κεντρική Υπηρεσία υπηρετούντων .

Εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος , Β.Δ. εκδιδόμενον προτάσει του Υπουργού ΤΤΤ θέλει καθορίση τα της νέας συνθέσεως των κατά τας κειμένας διατάξεις λειτουργούντων παρά τω Υπουργείω ΤΤΤ Υπηρεσιακών Συμβουλιών .

3 . Επιτρέπεται όπως δια το τρέχον έτος ορισθώσιν αντικαταστάται των εκ των μελών των Συμβουλίων μεταταχθέντων εις τον ΟΤΕ υπαλλήλων .

4 . Αι μέχρις ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εκδοθείσαι αποφάσεις των Συμβουλίων της τε Κεντρικής και Περιφερειακής Υπηρεσίας υπό την προϋφισταμένην σύνθεσίν των θεωρούνται έγκυροι .

 

Άρθρο 3

 

1 . Εις τα υπό του Δημοσίου μεμισθωμένα ή επιτεταγμένα ιδιωτικά ακίνητα προς στέγασιν των Τ.Τ.Τ.Υπηρεσιών , επιτρέπεται , εφ όσον υπάρχει εν αυτή διαθέσιμος χώρος να στεγάζωνται και αι εις τον Οργανισμόν Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος υπαγόμεναι Υπηρεσίαι , της τοιαύτης στεγάσεως μη θεωρουμένης ως παραχωρήσεως προς τρίτον κατά την έννοιαν του ισχύοντος ενοικιοστασίου .

2 . Δια την τοιαύτην στέγασιν ο Ο.Τ.Ε. καταβάλλει προς το Δημόσιον ποσοστόν του παρ ΄αυτού προς τον εκμισθωτήν καταβολλομένου μισθώματος ή της δια την επίταξιν αποζημιώσεως , ανάλογον προς τον υπ' αυτού χρησιμοποιούμενον χώρον . Το ποσοστόν τούτο ορίζεται δι' αποφάσεως του επί των Οικονομικών Υπουργού , μετά γνώμην της Επιτροπής Στεγάσεως των Δημοσίων Υπηρεσιών .

3 . Προκειμένου περί ακινήτων εις το Δημόσιον το υπό του Ο.Τ.Ε. καταβαλλόμενον μίσθωμα καθορίζεται δι' αποφάσεως του επί των Οικονομικών Υπουργού εκδιδομένης κατά τ' ανωτέρω .

4 . Τα επί τη βάσει των κατά τας παραγράφους 2 και 3 εκδιδομένων αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών οφειλόμενα υπό του Ο.Τ.Ε. ποσά βεβαιούνται εις βάρος τούτου και εισπράττονται κατά τον Νόμον "περί εισπράξεως Δημόσίων Εσόδων"

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβληθήσεται δε προς κύρωσιν, άμα τη επαναλήψει των εργασιών της Βουλής.

 

Εν Αθήναις, τη 26 Νοεμβρίου 1949.

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος

Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

 

Τα μέλη

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΕΛΑΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ, ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΒΟΥΡΔΟΜΠΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, ΧΡ. ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΑΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Κ. ΚΟΡΟΖΟΣ, Α. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.

Εν Αθ'ηναις τη 26 Νοεμβρίου 1949.

Ο επί της Δικαιοσύνης

Γ.ΜΕΛΑΣ